Digitale dienstverlening voor mens én organisatie

Mark de Wit werkt bij Logius

Mark de Wit

Release train engineer - Logius

Logius werkt samen met organisaties als UWV en de Belastingdienst. Maar Logius werkt vooral voor de gebruikers van haar diensten: de inwoners van Nederland. Mark de Wit, release train engineer, en Sebastiaan Verheij, clustermanager Klantcontactcentrum (KCC) zien erop toe dat de producten ook daadwerkelijk voor iedereen werken.

Samen bijdragen aan 1 taak

‘Onze diensten worden gebruikt door alle Nederlanders. Dat zijn heel veel mensen. Met veel verschillende karakters en achtergronden. En met uiteenlopende behoeften en verwachtingen. Om één product te maken dat veilig is en eenvoudig werkt voor iedereen -  ja, dat kan heel ingewikkeld zijn… Maar het is ook de reden dat veel mensen hier willen werken.’
Terwijl Mark de Wit het werk bij Logius kernachtig samenvat – de inhoud, de hindernissen en de mooie uitdagingen – knikt Sebastiaan Verheij instemmend. De één, Mark, tracht als release train engineer 15 verschillende productteams zo soepel en efficiënt mogelijk te laten werken. De ander, Sebastiaan, is clustermanager bij het Klantcontactcentrum (KCC). Inhoudelijk twee totaal verschillende functies. Maar samen dragen ze bij aan de hoofdtaak van Logius: overheid, bedrijven en mensen helpen om snel, eenvoudig en veilig met elkaar te communiceren.

Perspectief van eindgebruiker

‘Het gaat om échte mensen en échte situaties. Om mensen die bijvoorbeeld voor hun inkomen afhankelijk zijn van onze dienstverlening. Dat perspectief mogen we nooit vergeten’, zegt Mark, wiens teams verantwoordelijk zijn voor een aantal producten van Logius, zoals DigiD en MijnOverheid. ‘Zo vanzelfsprekend is dat niet. Belangrijke afnemers van onze diensten zijn overheidsorganisaties als UWV en de Belastingdienst. Deze organisaties hebben wensen en ideeën over hoe onze producten hun digitale dienstverlening nog beter kunnen ondersteunen. Maar wij moeten daarnaast ook altijd het perspectief van de eindgebruiker voor ogen houden en bepalen hoe we die beter kunnen helpen.’

Woordvoerders van Nederland

Daar komen de collega’s van het KCC in beeld. Zij kennen de knelpunten en komen met ideeën, als woordvoerders van alle Nederlanders. Nieuwe medewerkers van Logius bezoeken tijdens hun introductieweek standaard het KCC, om te weten waar burgers bij het gebruik van onze producten en diensten tegenaan lopen. Teamleden van Sebastiaan worden bij de ontwikkeling van een nieuw of vernieuwd product regelmatig om hun mening gevraagd, omdat zij het best weten hoe de eindgebruiker denkt over bijvoorbeeld de DigiD-app. Met dank aan de talrijke telefoongesprekken die ze dagelijks voeren met burgers.

Verbetersuggesties

De medewerkers van het KCC krijgen vaak vragen over standaard problemen, vergeten wachtwoorden bijvoorbeeld. Die worden door de eerste lijn afgehandeld. Zijn de vragen meer specifiek of ingewikkeld, dan gaat de tweede lijn aan de slag. Dat is het team van Sebastiaan. ‘Komt de tweede lijn er ook niet uit, dan schakelen zij de productteams in’, vertelt hij. ‘Soms gaat dat om verbetersuggesties van gebruikers. Meestal zijn het problemen met diensten die niet werken zoals zou moeten.’

Burgerpanels

Het is niet de enige wijze waarop de stem van de eindgebruiker verwerkt wordt in de diensten van Logius. Al tijdens de ontwikkeling van een product worden zij geraadpleegd, bijvoorbeeld via burgerpanels of in een usability lab; een omgeving waar gebruikers nauwlettend worden gevolgd bij het testen van voorgenomen wijzigingen aan een app of website. Waar kijkt een gebruiker naar, waar stuurt hij de muis heen? Is het eenvoudig en begrijpelijk? ‘Voorheen gebruikten we de usability labs van onze leveranciers’, vertelt Mark. ‘Binnenkort hebben we er zelf één in eigen huis. Zo kunnen we de eindgebruiker nóg meer centraal stellen.’

Meer over de organisatie

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon