Met biculturele collega’s heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken goud in handen

Het Bicultural Network for Diversity (BiND) is een netwerk binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) voor medewerkers die wortels hebben in meerdere culturen. Én voor alle collega’s die biculturaliteit een warm hart toedragen. De doelen zijn: belangen behartigen, elkaar versterken, de organisatie bewust maken van knelpunten en de biculturele vertegenwoordiging vergroten. Voorzitter Efstathios Andreou licht dit graag toe.

 

300 leden

‘Toen ik meer dan 20 jaar geleden bij BZ begon, waren er nauwelijks biculturele collega’s – mensen met een band met Nederland én minimaal 1 ouder uit een ander land. Omdat we samen sterker staan, heb ik in 2018 BiND opgericht en nu telt het netwerk 300 BiND-ers met bestuursleden op de posten en het departement. Er is dus duidelijk het een en ander veranderd’, zegt Efstathios over de telefoon vanuit Guangzhou in China, waar hij consul-generaal is.

Goud in handen

Een uitermate gunstige ontwikkeling, vindt hij. ‘Je kent vast de uitspraak “if everybody sings the same note, you don’t get a harmony.” En zo is het maar net. Biculturele collega’s, die een rugzak hebben met zoveel verschillende ervaringen en achtergronden, zijn van meerwaarde voor een organisatie. Zij brengen een ander perspectief in. Zeker een organisatie als BZ heeft daarmee goud in handen en met het buitenland in het DNA moet onze organisatie het beste meisje van de klas worden op het gebied van culturele diversiteit’.

‘Biculturele collega’s zijn van meerwaarde voor een organisatie. Zij brengen een ander perspectief in.’

Onderzoek naar racisme

Toch hebben collega’s met een (deels) niet-Nederlandse achtergrond het niet altijd makkelijk bij BZ. Zo blijkt uit het rapport ‘Racisme bij BZ’ van 12 december 2022. Efstathios: ‘Het is onacceptabel dat er institutioneel racisme is vastgesteld in onze organisatie. De voorbeelden uit het rapport riepen beslist emoties op bij onze leden. Zij herkenden zich erin. Pijnlijk, heftig, confronterend.’

Groot compliment voor bestuursraad

Discriminatie en racisme komen bij élke organisatie voor, benadrukt hij, van overheden tot bedrijfsleven. ‘Daarom vind ik dat de bestuursraad een compliment verdient. Het was dapper om dit onderzoek in gang te zetten. Ik hoop dat ook andere organisaties dit zullen doen. Zich kwetsbaar opstellen, maakt organisaties juist uiteindelijk sterker. Bovendien is het geen papieren rapport dat ergens in een la verdwijnt. Er is een verandering in gang gezet. Kijk, weten is begrijpen. Daar begint het mee. Het rapport maakt dit mogelijk. Ik ben blij dat mijn werkgever serieus werk maakt van het creëren van gelijke kansen en het bestrijden van discriminatie en inziet dat culturele diversiteit geen buzzwoord is of sexy om het imago mee op te poetsen. Nee, het is een business case. Het is essentieel voor de toekomst van de organisatie. Er is zeker nog een lange weg te gaan en BiND draagt daar graag een steentje aan bij.’

Van koffietafels tot overleg met de minister

Met een netwerk als BiND komt er steeds meer verbinding tussen collega’s. ‘We organiseren geregeld (online) bijeenkomsten, zeg maar met baklava en stroopwafels. Om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Wat we tijdens deze bijeenkomsten horen, brengen we verder in de organisatie. Bij de ministers en de bestuursraad. Dat vergroot het bewustzijn over knelpunten waar onze leden tegenaan lopen, zodat er ook daadwerkelijk iets aan gedaan kan worden. Want BZ zijn we met z’n allen en alleen samen kunnen we onze organisatie diverser maken.’

‘Als het goed gaat met andere minderheden, gaat het ook goed met ons’

Samen optrekken voor meer impact

Om zoveel mogelijk impact te maken, trekken de bestuursleden van BiND ook op met de andere netwerken binnen BZ, zoals FEE, VeryBZ, Onbegrensd BZ en Out There. ‘Als het goed gaat met andere minderheden, gaat het ook goed met ons’, aldus Efstathios. Verder is er contact met het Multicultureel Netwerk Rijksambtenaren (MNR) dat zich rijksbreed hard maakt voor collega’s met een dubbele culturele achtergrond. Daarnaast wordt een brug geslagen naar andere biculturele netwerken bij andere ministeries. ‘Want er is in deze maatschappij nog een lange weg te gaan en die kunnen we alleen afleggen als we die samen aflopen’.

Mooiste baan

‘Ik ben nog enthousiaster over mijn werkzaamheden dan 20 jaar geleden. Het is echt een eer om Nederland te mogen vertegenwoordigen in het buitenland en op te komen voor Nederlandse belangen, wereldwijd. En dat op allerlei plekken in de wereld. Of je het nu in Rusland of China is, in Albanië, Hongarije of Kazachstan. Ik vind het de mooiste baan, bij een prachtig ministerie die je maar kunt hebben en ik kan het iedereen van harte aanraden’, besluit Efstathios.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon