Onbegrensd BZ: elke medewerker doet volwaardig mee

Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) streeft naar een inclusieve werkomgeving, waar elke collega volwaardig mee kan doen. Met of zonder beperking en/of neurodiversiteit. Het netwerk Onbegrensd BZ helpt de organisatie om dit te realiseren.

De normaalste zaak van de wereld

Om de talenten van álle medewerkers tot hun recht te laten komen, zijn soms aanpassingen nodig. Van een verstelbaar bureau tot een gereserveerde parkeerplaats, van pauzes voor medicatie tot aangepaste werktijden. Maar het gaat niet alleen om fysieke aanpassingen of werkafspraken, benadrukt Anne de Ruijter. Zij is beleidsmedewerker crisisbeheersings- en vredesoperaties en een van de voorzitters van Onbegrensd BZ. ‘Je wilt ook niet het gevoel hebben dat je voortdurend moet uitleggen hoe jij je werk het beste kan doen en wat je daarvoor nodig hebt.’ Ook acceptatie is cruciaal. Dat werken met een collega met een beperking en/of neurodiversiteit de normaalste zaak is. Of iemand nu slechtziend is, autisme heeft of in een rolstoel zit.

‘Je wilt niet het gevoel hebben dat je voortdurend moet uitleggen hoe jij je werk het beste kan doen en wat je daarvoor nodig hebt.’

Van reactief naar proactief

BZ is van goede wil, maar is nog vaak te reactief. Soms ontbreekt het aan kennis, ziet Anne. Reden genoeg om een netwerk op te richten, waar mensen terecht kunnen met vragen. Baour Amedy is naast Anne voorzitter van het netwerk. Baour, beleidsmedewerker bij het Shiraka-programma dat een duurzame transitie in de Arabische regio ondersteunt, heeft zelf te maken met een visuele beperking. ‘Als ik 1 ding heb geleerd van mijn beperking, is dat je echt voor jezelf moet opkomen om dingen voor elkaar te krijgen. Omdat te veel zaken geregeld zijn volgens de standaardnormen. Maar wat als je daarvan afwijkt? Met een aantal enthousiaste collega’s zijn we daarom in december 2022 gestart’, aldus Baour. De officiële lancering van Onbegrensd BZ was op 22 maart 2023, met een optreden van Vincent Bijlo die op een ludieke manier het ministerie op de hak nam. Daarna was er een panelgesprek, onder andere met de Italiaanse ambassadeur die ondanks een ernstige ziekte zijn land vertegenwoordigt in Nederland.

Verschillen normaliseren

Deze bijeenkomst was een schot in de roos. Het maakte echt iets los, constateren de voorzitters. En dat was precies de bedoeling. Baour: ‘Wij zetten ons immers in om verschillen te normaliseren.’ Anne: ‘We zijn allemaal BZ’er, we zijn allemaal anders, we zijn allemaal collega’s. En we willen allemaal ons werk kunnen doen en onze talenten kunnen benutten.’ Het gaat bij Onbegrensd BZ dan ook om bewustwording, acceptatie, waardering van en respect voor de aanwezige verschillen.

Vraagbaak

De leden van het netwerk proberen meer kennis over de achtergronden van verschillende beperkingen te verspreiden. Onbegrensd BZ bestaat nog maar kort, maar functioneert nu al als vraagbaak. De mailbox stroomt vol. Bijvoorbeeld met vragen van collega’s met een beperking die in het buitenland geplaatst gaan worden en daarbij obstakels tegenkomen. Door het organiseren van themasessies wil het netwerk meer kennis in de organisatie brengen.

‘Onze rol? We adviseren. Zoeken ruimte voor verbetering. Creëren bewustwording bij collega’s.’

Beleid bedenken

Baour en Anne nemen daarnaast deel in een klankbordgroep over BZ’s personeelsbeleid. Anne: ‘Zo kunnen we vooraf meedenken over personeelsbeleid en daarmee al wat struikelblokken wegnemen. Denk bijvoorbeeld aan een lijst met mogelijke aanpassingen die BZ kan bieden als je binnenkomt met een beperking of neurodiversiteit. Ook wordt de functie van de regisseur bijzondere trajecten – waar iedereen met een arbeidsbijzonderheid mee te maken krijgt – opnieuw ingericht. Ook hierover denken wij mee.’

Anne de Ruijter thuis aan het werk met hulphond
Anne de Ruijter thuis aan het werk

Een betere werkgever

‘Onze rol? We adviseren. Zoeken ruimte voor verbetering. Creëren bewustwording bij collega’s. Brengen het onderwerp structureel onder de aandacht. Ook haken we aan bij League Rijk, een rijksbreed netwerk voor en door rijksambtenaren met een arbeidsbijzonderheid. We verzamelen kennis, zodat niet bij elke nieuwe medewerker met een beperking het wiel opnieuw moet worden uitgevonden’, vat Baour samen. Het mooie is dat het mes aan twee kanten snijdt, vinden beiden. Een start bij BZ verloopt voor nieuwe medewerkers veel soepeler als snel aan alle randvoorwaarden wordt voldaan. En het ministerie maakt een slimme stap: het is zo voor alle collega’s een betere werkgever.

Andere netwerken bij BZ

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon