Werken op het snijvlak van politiek en bedrijfsleven

Wendy Swelsen

Wendy Swelsen

Econoom

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is als onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een onafhankelijke toezichthouder en werkt aan optimale concurrentieomstandigheden in Nederland. Denk aan het opleggen van prijsplafonds aan voormalige monopolisten en het toestaan of verbieden van fusies van grote bedrijven. Wendy Swelsen is econoom bij ACM. Zij werkt bij de Directie Telecom, Vervoer en Post.

Markten laten werken

‘Ik wilde altijd al heel graag bij ACM werken. Meehelpen om markten te laten werken en de keuzemogelijkheden voor consumenten te vergroten sprak mij erg aan. Ik wilde weten hoe een markt werkt, en hoe je moet zorgen om die markt met zo min mogelijk ingrijpen beter te laten werken. Ik vind het een enorme uitdaging om mijn economische kennis in de praktijk te kunnen toepassen.

Rationeel handelen

In het begin van mijn studie merkte ik dat vooral de micro-economische vakken mij aanspraken. Hoe handelt een rationeel denkende consument? En hoe reageert een rationeel bedrijf op de strategie van een ander bedrijf? Wat zijn de effecten van een fusie voor de economie? Ik vond het leuk om dergelijke vragen te beantwoorden en heb me daarom gespecialiseerd in mededingings- en reguleringseconomie. Tijdens mijn studie organiseerde ik een carrière-evenement. Daar wilde ik de NMA, de Nederlandse Mededingingsautoriteit en de OPTA, de Onafhankelijke Post- en Telecommunicatieautoriteit graag bij aanwezig hebben en dat is gelukt. Deze 2 organisaties zijn uiteindelijk samengevoegd met de Consumentenautoriteit en zo is ACM ontstaan.

Markten analyseren

Ik werk nu bij de Directie Telecom, Vervoer en Post. Dankzij onze regulering is er meer concurrentie op de telecom-, vervoer- en postmarkten en hebben consumenten meer te kiezen. Ik maak analyses van de verschillende markten en kijk of er spelers op deze markt zijn met een dominante positie. Zo onderzoek ik bijvoorbeeld in hoeverre er aanbieders actief zijn die over grote voordelen beschikken vergeleken met andere aanbieders. KPN heeft bijvoorbeeld een marktaandeel van bijna 100% doordat zij eigenaar is van het telefoonnetwerk. Wij verplichten zo’n bedrijf om andere partijen toe te laten op hun netwerk, zodat er meer concurrentie ontstaat en consumenten kunnen kiezen uit verschillende kwaliteit producten voor verschillende prijzen.

Economen, juristen en technisch specialisten

Als econoom werk je nauw samen met andere economen, juristen en ook technisch specialisten. Dat doen we in multidisciplinaire teams, want door een probleem vanuit verschillende invalshoeken te benaderen bereik je uiteindelijk de beste uitkomst. Werken bij ACM is dus echt teamwerk. Hierdoor heerst er een open sfeer binnen de organisatie. Ik werk nu 2 jaar bij ACM en ben hier nog lang niet uitgekeken.’

Meer over de organisatie

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon