In sneltreinvaart van ambities naar klimaatdoelen

Nederland stoot in 2030 49 procent minder broeikasgassen uit ten opzichte van 1990. Dat staat in het Klimaatakkoord, samen met meer dan 600 afspraken om dit doel te bereiken. Dat akkoord kwam er niet zomaar, daar weet Gijs Zeestraten alles van. Hij werd in september 2018 teamleider van het Nationaal Klimaatbeleid en geeft leiding aan 14 collega’s binnen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Organisaties op 1 lijn

‘Met het nieuwe kabinet kwam het onderwerp klimaat enorm in de aandacht te staan. En we hadden een concreet en ambitieus doel. Namelijk een Klimaatakkoord opstellen voor de hele samenleving. Bij het Klimaatakkoord zijn meer dan 100 partijen betrokken, van industriebedrijven tot milieuorganisatie en van bouwbedrijven tot energiecoöperaties. Je kunt je voorstellen hoe ingewikkeld het is om zoveel organisaties op 1 lijn te krijgen. Na anderhalf jaar voorbereiding stond het akkoord op papier. We hebben het in een sneltreinvaart voor elkaar gekregen. En ik ben trots op het resultaat.’

‘Bij het Klimaatakkoord zijn meer dan 100 partijen betrokken’

Gijs Zeestraten

Klimaatakkoord concretiseren

Hoe werkt die samenwerking nu precies? Verschillende ministeries zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het akkoord. Zo ontfermt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zich over het woningbeleid, en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over mobiliteit. Dat het akkoord er ligt, wil niet zeggen dat het werk klaar is. Gijs: ‘We beginnen nu pas echt om het concreet te maken. Wetgeving, beleid en bijvoorbeeld subsidieregelingen moeten ontwikkeld worden. Vele tientallen collega’s bij alle ministeries werken hieraan. De rol van mijn team is om overzicht te houden of we alle afspraken goed en op tijd uitvoeren, mee te denken hoe we verder komen als we ergens vastlopen en collega’s aan elkaar te koppelen als we denken dat dat tot betere oplossingen leidt.’

Trots op samenwerking

Inmiddels vormt het team van Gijs een hechte club, maar dat heeft wel tijd en energie gekost. Om efficiënt samen te werken, moesten hij en zijn directe collega’s elkaar eerst beter leren kennen. ‘Toen we begonnen, was er geen structuur en gedeelde lijn. We waren als team een soort samenraapsel. Ik ben er echt trots op hoe ons team zich in deze snelkookpan heeft ontwikkeld. Dat is vooral gelukt door in elkaar te investeren. Dus gewoon even een uurtje met een collega meekijken. Het klinkt simpel, maar je moet er wel tijd voor maken. Uiteindelijk plukken we er nu de vruchten van. De lijnen zijn kort, we weten waar specifieke kennis zit en zijn goed op elkaar ingespeeld.’

Meer over de organisatie

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon