Nederlandse Emissieautoriteit

Het klimaat verandert. Met als een van de belangrijkste oorzaken de toegenomen uitstoot van broeikasgassen. Wereldwijd nemen landen initiatieven om deze uitstoot te verminderen en de klimaatverandering tegen te gaan. Bijvoorbeeld door een maximum te stellen aan de CO2-uitstoot door bedrijven en een minimum aan het gebruik van duurzame energie in het vervoer. Om de klimaatdoelstellingen te halen hebben de Europese Unie en de Nederlandse Rijksoverheid marktinstrumenten in het leven geroepen. De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) is de onafhankelijke autoriteit voor een betrouwbare uitvoering van en het toezicht op deze marktinstrumenten in Nederland.

Over ons

De NEa houdt toezicht op de CO2-uitstoot van de grote industrie en de inzet van hernieuwbare energie in vervoer. Het gaat hierbij om bedrijven die deelnemen aan het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) en het systeem Energie voor Vervoer (REV). De NEa wijst emissierechten toe aan bedrijven, verleent vergunningen en zorgt ervoor dat bedrijven emissierechten en duurzame brandstoffen kunnen verhandelen. Daarnaast houdt de NEa toezicht op de naleving van de regels.Werkwijze NEa

De NEa zet zich ook in voor internationale samenwerking. Emissiehandel en hernieuwbare energie en brandstoffen zijn immers onderwerpen die voorbij de landsgrenzen gaan en een groot deel van de regelgeving is internationaal. De NEa zoekt daarom ook de samenwerking met partnerorganisaties in de EU.

Lees meer over ons

Werken bij de Nederlandse Emissieautoriteit

Van inspecteur tot servicemedewerker, van adviseur tot informatiespecialist. Je kunt bij de NEa in allerlei functies aan de slag. Als onze nieuwe collega hou je in elk geval van uitdagingen, ben je gedreven en nieuwsgierig, en heb je een dienstverlenende instelling. Je vindt afwisseling prettig en zet je kennis en creativiteit graag in voor nieuwe initiatieven. Voel jij je thuis in een omgeving die altijd in beweging is en zie je steeds weer nieuwe mogelijkheden? Ben je op zoek naar afwisselend en interessant werk bij een organisatie die zich bezighoudt met een van de belangrijkste maatschappelijke doelen van dit moment? Bekijk onze vacatures en wees welkom bij de NEa.

Lees meer over Werken bij de Nederlandse Emissieautoriteit

De NEa houdt toezicht op de CO2-uitstoot van de grote industrie en de inzet van hernieuwbare energie in vervoer. Het gaat hierbij om bedrijven die deelnemen aan het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) en het systeem Energie voor Vervoer (REV). De NEa wijst emissierechten toe aan bedrijven, verleent vergunningen en zorgt ervoor dat bedrijven emissierechten en duurzame brandstoffen kunnen verhandelen. Daarnaast houdt de NEa toezicht op de naleving van de regels.Werkwijze NEa

De NEa zet zich ook in voor internationale samenwerking. Emissiehandel en hernieuwbare energie en brandstoffen zijn immers onderwerpen die voorbij de landsgrenzen gaan en een groot deel van de regelgeving is internationaal. De NEa zoekt daarom ook de samenwerking met partnerorganisaties in de EU.

De organisatie

De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) is een agentschap met een zelfstandig bestuursorgaan en valt onder het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). De ministeries van EZK en Infrastructuur en Waterstaat zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van beleid en wetgeving op het gebied van klimaat – met gevraagd en ongevraagd advies van de NEa. Beide ministeries zijn opdrachtgever van de NEa. De NEa heeft 3 domeinen met elk een eigen taakgebied, werkzaamheden en verantwoordelijkheden.

Emissiehandel

Het domein Emissiehandel ondersteunt en adviseert over de uitvoering van het Europese Emissiehandelssysteem (EU ETS) in Nederland en houdt daar toezicht op. Het domein geeft voorlichting aan de deelnemers van het EU ETS, verleent vergunningen en beheert het Nederlandse deel van het Europese CO2-register. Ook voert Emissiehandel bijvoorbeeld berekeningen uit voor de toewijzing van emissierechten en controleert het domein hoe de deelnemers hun uitstoot bepalen en of ze op de juiste manier rapporteren. Daarnaast is Emissiehandel verantwoordelijk voor de CO2-heffing.

Energie voor Vervoer

Het domein Energie voor Vervoer ondersteunt en adviseert over de uitvoeringssystematiek Energie voor Vervoer (EV) in Nederland en houdt daar toezicht op. Bedrijven die brandstoffen op de Nederlandse vervoersmarkt brengen zijn verplicht om jaarlijks een (steeds oplopend) deel van die brandstoffen uit hernieuwbare energie te laten bestaan. Energie voor Vervoer geeft onder meer voorlichting aan de deelnemers van EV, beheert het Register Energie voor Vervoer en controleert of deelnemers leveringen van brandstoffen en hernieuwbare energie aan de vervoersmarkt juist opgeven.

Serviceverlening & Organisatie

Het domein Serviceverlening & Organisatie ondersteunt, faciliteert en adviseert de andere domeinen en het management over onder meer financiën, ICT, planning en control, kwaliteitsmanagement, communicatie en strategische ontwikkelingen. Onder Serviceverlening & Organisatie vallen ook het secretariaat, de ondersteuning van het bestuur en managementteam en de NEa Helpdesk.

Werken bij de Nederlandse Emissieautoriteit

Van inspecteur tot servicemedewerker, van adviseur tot informatiespecialist. Je kunt bij de NEa in allerlei functies aan de slag. Als onze nieuwe collega hou je in elk geval van uitdagingen, ben je gedreven en nieuwsgierig, en heb je een dienstverlenende instelling. Je vindt afwisseling prettig en zet je kennis en creativiteit graag in voor nieuwe initiatieven. Voel jij je thuis in een omgeving die altijd in beweging is en zie je steeds weer nieuwe mogelijkheden? Ben je op zoek naar afwisselend en interessant werk bij een organisatie die zich bezighoudt met een van de belangrijkste maatschappelijke doelen van dit moment? Bekijk onze vacatures en wees welkom bij de NEa.

Open, collegiaal en gedreven

Onafhankelijk, rechtvaardig, open en duurzaam. Dat zijn de kernwaarden van de NEa. We zijn een kleine organisatie waarin veel van je wordt gevraagd. Maar daar staat ook veel tegenover. Je hebt de vrijheid voor eigen initiatieven, die snel tot resultaat kunnen leiden. En die initiatieven worden beloond. Omdat de NEa zich bezighoudt met vrij complexe materie, investeren we in lange relaties met onze medewerkers. Met opleidingen en trainingen, en een open, collegiale en gedreven werkomgeving met 75 collega’s in het centrum van Den Haag. Om flexibel en thuiswerken mogelijk te maken krijg je een mobiele telefoon en laptop.

Meer informatie over de onderwerpen waaraan de NEa werkt lees je op de website van de NEa.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon