Nederlandse Emissieautoriteit

Het klimaat verandert. Een van de belangrijkste oorzaken is de toegenomen uitstoot van broeikasgassen. Wereldwijd nemen landen initiatieven om deze uitstoot te verminderen. Bijvoorbeeld door een maximum te stellen aan de CO2-uitstoot. Om de klimaatdoelstellingen te behalen, heeft de Europese Unie hiervoor het marktinstrument ‘emissiehandel’ in het leven geroepen. De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) houdt toezicht, als onafhankelijke autoriteit, op een betrouwbare uitvoering van dit instrument en ook andere marktinstrumenten voor het klimaat in Nederland.

Over ons

De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) houdt toezicht op de CO2-uitstoot van de grote industrie en de inzet van biobrandstoffen in vervoer. Het gaat hierbij om bedrijven die deelnemen aan het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) en het systeem Energie voor Vervoer (REV). De NEa wijst emissierechten toe aan bedrijven, verleent vergunningen en zorgt ervoor dat bedrijven emissierechten en biobrandstoffen kunnen verhandelen. Daarnaast houdt de NEa toezicht op de naleving van de regels. De ontwikkelingen staan daarbij niet stil. De NEa wil doorgroeien als gezaghebbende, professionele en deskundige uitvoerder van de marktinstrumenten voor het klimaatbeleid.

 

Werkwijze NEa

De NEa zet zich ook in voor internationale samenwerking. Emissiehandel en hernieuwbare energie en brandstoffen zijn immers onderwerpen die voorbij de landsgrenzen gaan en een groot deel van de regelgeving is internationaal. De NEa zoekt daarom ook de samenwerking met partnerorganisaties in de EU.

Lees meer over ons

Werken bij de Nederlandse Emissieautoriteit

Van inspecteurs tot servicemedewerkers, registeradviseurs tot informatiespecialisten. Je kunt bij de NEa vanuit vele vakgebieden aan het werk. Als onze nieuwe collega hou je in ieder geval van uitdagingen, ben je nieuwsgierig en heb je een dienstverlenende instelling. Je vindt afwisseling prettig  en zet je creativiteit graag in voor nieuwe initiatieven. Voel je je thuis in een omgeving die altijd in beweging is en speel je gemakkelijk in op nieuwe mogelijkheden? Ben je op zoek naar afwisselend en interessant werk binnen een moderne organisatie die zich bezighoudt met een van de belangrijkste maatschappelijke doelen van dit moment? Dan pas je goed bij ons!

Lees meer over Werken bij de Nederlandse Emissieautoriteit

De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) houdt toezicht op de CO2-uitstoot van de grote industrie en de inzet van biobrandstoffen in vervoer. Het gaat hierbij om bedrijven die deelnemen aan het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) en het systeem Energie voor Vervoer (REV). De NEa wijst emissierechten toe aan bedrijven, verleent vergunningen en zorgt ervoor dat bedrijven emissierechten en biobrandstoffen kunnen verhandelen. Daarnaast houdt de NEa toezicht op de naleving van de regels. De ontwikkelingen staan daarbij niet stil. De NEa wil doorgroeien als gezaghebbende, professionele en deskundige uitvoerder van de marktinstrumenten voor het klimaatbeleid.

 

Werkwijze NEa

De NEa zet zich ook in voor internationale samenwerking. Emissiehandel en hernieuwbare energie en brandstoffen zijn immers onderwerpen die voorbij de landsgrenzen gaan en een groot deel van de regelgeving is internationaal. De NEa zoekt daarom ook de samenwerking met partnerorganisaties in de EU.

Organisatie opbouw

De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) is een Zelfstandig Bestuursorgaan en valt onder het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). De ministeries van EZK en Infrastructuur en Waterstaat zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van beleid en wetgeving op het gebied van klimaat en hernieuwbare energie. Beide ministeries zijn opdrachtgever voor de werkzaamheden van de NEa. De NEa heeft 3 afdelingen met elk een eigen taakgebied, eigen werkzaamheden en verantwoordelijkheden.

Afdeling Emissiehandel

De afdeling Emissiehandel ondersteunt en adviseert over de uitvoering van het Europese Emissiehandelssysteem (EU ETS) in Nederland en houdt daar toezicht op. De afdeling geeft voorlichting aan de deelnemers van het EU ETS, verleent vergunningen en beheert het Nederlandse deel van het Europese CO2-register. Ook voert de afdeling bijvoorbeeld berekeningen uit voor de toewijzing van gratis emissierechten, controleert hoe de deelnemers hun uitstoot bepalen en op de juiste manier rapporteren. De afdeling is in beweging: het takenpakket wordt binnenkort uitgebreid en zij wil de effecten van haar werk nadrukkelijker gaan monitoren.

Afdeling Energie voor Vervoer

De afdeling Energie voor Vervoer (EV) ondersteunt en adviseert over de uitvoeringssystematiek Energie voor Vervoer in Nederland en houdt daar toezicht op. Bedrijven die brandstoffen op de Nederlandse vervoersmarkt brengen zijn verplicht om jaarlijks een (steeds oplopend) deel van die brandstoffen uit hernieuwbare energie te laten bestaan. De afdeling Energie voor Vervoer geeft onder meer voorlichting aan de deelnemers van EV, beheert het Register Energie voor Vervoer en controleert of deelnemers leveringen van brandstoffen en hernieuwbare energie aan de vervoersmarkt juist opgeven.

Afdeling Serviceverlening & Organisatie

De afdeling Serviceverlening & Organisatie ondersteunt, faciliteert en adviseert de andere afdelingen en het management over financiën, ICT, planning en control, HRM, kwaliteitsmanagement, strategische ontwikkelingen en communicatie. Onder Serviceverlening & Organisatie vallen ook het secretariaat en de ondersteuning van het bestuur en managementteam.

Werken bij de Nederlandse Emissieautoriteit

Van inspecteurs tot servicemedewerkers, registeradviseurs tot informatiespecialisten. Je kunt bij de NEa vanuit vele vakgebieden aan het werk. Als onze nieuwe collega hou je in ieder geval van uitdagingen, ben je nieuwsgierig en heb je een dienstverlenende instelling. Je vindt afwisseling prettig  en zet je creativiteit graag in voor nieuwe initiatieven. Voel je je thuis in een omgeving die altijd in beweging is en speel je gemakkelijk in op nieuwe mogelijkheden? Ben je op zoek naar afwisselend en interessant werk binnen een moderne organisatie die zich bezighoudt met een van de belangrijkste maatschappelijke doelen van dit moment? Dan pas je goed bij ons!

Open, collegiaal en gedreven

Onafhankelijk, rechtvaardig en open. Dat zijn de 3 kernwaarden van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa). Een kleine organisatie waar veel van je wordt gevraagd wordt maar daar staat ook wat tegenover. Je hebt veel vrijheid voor eigen initiatieven, inspanningen kunnen snel tot resultaat leiden en initiatieven worden beloond. Omdat de NEa zich met vrij complexe materie bezighoudt, investeert zij in langere relaties met haar medewerkers. Presteren en professionaliteit zijn net zo vanzelfsprekend als samenwerken en lachen. Om flexibel en thuiswerken mogelijk te maken krijg je een mobiele telefoon en laptop. Werken bij de NEa betekent werken in een open, collegiale en gedreven werkomgeving met 75 collega’s in hartje Den Haag met uitzicht over de skyline.

De NEa gaat verder met investeren in kwalitatief goede uitvoering van de taken, met daarbij constant aandacht voor de vraag hoe zaken beter, slimmer en makkelijker gemaakt kunnen worden. Dat betekent o.a. dat de NEa moet investeren in haar informatie infrastructuur. Maar kwalitatief goed werken begint met investeren in medewerkers. In bestaande medewerkers, maar ook in nieuwe.

Meer informatie over de onderwerpen waaraan de NEa werkt lees je op de website van de NEa.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon