Controleren met impact

Yalda Jami

Yalda Jami

Financial auditor Auditdienst Rijk - Auditdienst Rijk

Yalda Jami is een ambitieuze financial auditor bij de Auditdienst Rijk (ADR). Zij werkt voor de ministeries Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat. Samen met haar collega’s voert zij momenteel de controle uit op de jaarrekening van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Durven zeggen wat je ziet

‘Op dit moment houd ik me bezig met de controle van de jaarrekening van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De focus ligt daarbij op de controle van materiële uitgaven, personele uitgaven en de uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking. Doel van mijn werk is via controles erop toe zien dat belastinggelden besteed worden waarvoor ze bestemd zijn. Durven zeggen wat je ziet en een “rechte rug” houden is daarbij heel belangrijk! Controleren met impact noem ik dat.

Wereld achter de cijfers

Werken bij de Auditdienst Rijk is zeker geen bureaucultuur, wij gaan ook op locatie. Een voorbeeld hiervan is het tunnelproject in Den Haag. Om echt feeling te krijgen met de wereld achter de cijfers hebben we op deze locatie uitleg gekregen over het graven van de tunnel, de planning en alles daaromheen. En omdat het ministerie van Buitenlandse Zaken wereldwijd hun posten heeft, zijn wij bij de uitvoer van onze controles aanwezig bij enkele van deze posten.

Voor alle ministeries

Nu werk ik bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, maar ik kan ook bij andere ministeries worden ingezet. De Auditdienst Rijk stimuleert medewerkers om te rouleren. Een beleid dat ik een warm hart toedraag. Kennis en kunde worden op deze manier rijksbreed gedeeld en je werkt steeds weer samen met nieuwe collega’s die nieuwe ideeën hebben. Bij de Auditdienst Rijk staat ontwikkeling van medewerkers hoog op de agenda. Er is bijvoorbeeld een startersleerroute voor nieuwe medewerkers en er zijn diverse mogelijkheden voor individuele opleidingen. Dit allemaal om medewerkers op te leiden tot professionals.

Leergierig en nieuwsgierig

Ik ben heel leergierig en denk altijd vooruit. Tijdens mijn meeloopstage was ik al bezig met mijn afstudeerstage en mijn toekomstige baan. Iedere ochtend stel ik mezelf 2 vragen: ‘Wat zijn mijn doelen voor vandaag en morgen?’ en ‘Hoe ga ik deze realiseren?’ Dat klinkt misschien wat zakelijk maar deze vragen helpen mij om bewuste keuzes te maken. Werken bij de overheid is allerminst saai maar heel divers en je krijgt alle kansen om je te ontplooien. Om die kansen aan te pakken is het belangrijk dat je leergierig, nieuwsgierig en gedreven bent, en de stip op de horizon ziet.

Direct een pro

Als starter bij de Auditdienst Rijk ben ik direct als volwaardige professional opgenomen in het controleteam. Mijn inbreng in dit team wordt gewaardeerd en tegelijkertijd leer ik meer over werken met deadlines, mijn mening uiten en discussies voeren. Als team werken wij gezamenlijk toe naar het eindproduct.’

Meer over de organisatie

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon