De brug slaan tussen IT-audit en financial audit is belangrijk

Het leuke aan werken bij de Auditdienst Rijk is dat we de gehele Rijksoverheid bedienen. Dat was ook een van de redenen van Michelle Kroon-Bakker om voor deze werkgever te kiezen. Michelle: ‘Als IT-auditor ben ik inzetbaar voor alle ministeries op diverse onderwerpen. De afgelopen jaren heb ik mij vooral gefocust op IT-audits in de jaarrekeningcontrole en privacy gerelateerde onderzoeken. ’

Multidisciplinair werken

In 2017 startte de Auditdienst Rijk het programma ‘Vernieuwing Controleaanpak’. Eén van de speerpunten hierin is het werken in multidisciplinaire teams bij de jaarrekeningcontrole. Michelle: ‘We merkten steeds vaker dat accountants en IT-auditors elkaars taal niet altijd spreken. En dat is essentieel om een effectieve en efficiënte controleaanpak te doen. In een multidisciplinair team werken financial auditors en IT-auditors met één gezamenlijk doel aan het onderzoek. Weg met de schotten tussen de disciplines.

Vertrouwen in elkaars expertise

Ik ben 1 van de 2 projectleiders voor het onderzoek naar de Onderwijsbekostiging bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Vanuit de projectleiding geven wij het goede voorbeeld, want mijn medeprojectleider is een accountant. Door het multidisciplinair leiden van het team analyseren we alle uitdagingen en problemen snel en leren we elkaars vakgebied begrijpen. Vertrouwen in elkaars expertise is hierin essentieel.’

Michelle Kroon en een collega zitten samen aan een tafel en overleggen met elkaar
Michelle Kroon is IT-auditor bij de ADR en zit samen met een vrouwelijke collega aan een tafel in het gebouw van het ministerie van Financiën

‘Onderzoeken die je niet vaak meemaakt: kijken naar de juiste en volledige overdracht van gegevens van miljoenen personen’

Michelle Kroon-Bakker

Jaarrekeningcontrole is nooit saai

‘De jaarrekeningcontrole heeft geen ‘sexy’ imago, maar daar ben ik het niet mee eens’, vertelt Michelle. ‘Het ministerie van OCW heeft een groot IT-landschap dat regelmatig aan vernieuwing toe is. Zo mocht ik een bijdrage leveren aan de migratie van het Studiefinancieringssysteem. Een politiek beladen onderwerp dat regelmatig in het nieuws is geweest. Met een team kijken naar de juiste en volledige overdracht van de gegevens van miljoenen personen zijn onderzoeken die je niet vaak meemaakt. Als IT-auditor ben je niet altijd direct bezig met de geldstromen. Door de onderzoeken die je uitvoert, lever je wel een essentiële bijdrage aan het onderzoek of overheidsgeld rechtmatig wordt besteed. Van het maatschappelijke belang ben ik mij continue bewust en dat maakt het werk zo interessant.’

Rijksbrede onderzoeken

Binnen de Auditdienst Rijk voeren we jaarlijks diverse rijksbrede onderzoeken uit. Bijvoorbeeld het onderzoek naar de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). ‘Het onderzoek was in 2019 onderdeel van de (wettelijke) jaarrekeningcontrole’, licht Michelle toe. ‘Het voordeel van een rijksbreed onderzoek is dat alle ministeries met hetzelfde normenkader worden beoordeeld. Hierdoor is aan het einde van het onderzoek een rijksbreed beeld mogelijk.’

‘On-the-job ervaring opdoen vind ik heel belangrijk’

Michelle Kroon-Bakker

Begeleiden van nieuwe collega’s

‘Ik vind het belangrijk dat nieuwe collega’s een vliegende start krijgen binnen de Auditdienst Rijk. Hiervoor hebben ze begeleiding nodig van medewerkers die al langer bij ons werken. Daar draag ik graag een steentje aan bij. Bij het samenstellen van mijn onderzoeksteam voeg ik ook medewerkers met minder ervaring toe. Hierdoor kunnen ze ‘on-the-job’ ervaring opdoen. Kennis en kunde vind ik daarbij niet het belangrijkste, maar enthousiasme en leergierigheid wel. Daar kom je een heel eind mee weet ik uit ervaring!’

Meer over de organisatie

Bekijk onze vacatures

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon