Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

Bewaakt de nucleaire veiligheid en ziet toe op de bescherming van mens en milieu tegen mogelijke schadelijke effecten van blootstelling aan ioniserende straling.

Nucleaire veiligheid en stralingsbescherming

Hoe sla je radioactief afval veilig op? Hoe ontmantel je een nucleaire installatie? En hoe informeren we publiek en media adequaat over straling en nucleaire veiligheid? Het zijn actuele vraagstukken waar we ons binnen de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) dagelijks mee bezig houden. Publiek, politiek en stakeholders volgen ons werk op de voet. In deze dynamische omgeving stellen we regels voor nucleaire veiligheid en stralingsbescherming op, verlenen we vergunningen en zorgen we dat de regels worden nageleefd.

speciaal vervoer dat wordt ingezet bij de ANVS

Breed takenpakket

De ANVS heeft een breed takenpakket. Komen er meldingen binnen van incidenten met radioactieve stoffen? Dan handelen we dat adequaat af. Zijn er plannen voor een nieuwe reactor voor de productie van medische isotopen? Wij stellen hiervoor de eisen op. Maar ook bereiden we nieuwe wet- en regelgeving voor. En hoe gering de kans op een stralingsincident ook is, wij zorgen dat we voorbereid zijn. Bijvoorbeeld door het implementeren en verder verbeteren van het Nationaal Crisisplan Stralingsincidenten.

Werken bij de ANVS

Bij de ANVS houden 160 medewerkers zich dagelijks bezig met maatschappelijk relevant werk. Juristen, technici, beleidsmedewerkers en inspecteurs werken samen aan nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. De ANVS, gevestigd in Den Haag, is een jonge, maar kennisintensieve organisatie die volop in ontwikkeling en beweging is. Ben jij kritisch, onafhankelijk, probleemoplossend én kijk je altijd hoe je je werk nog beter kunt doen? Bekijk dan hieronder onze vacatures. Wil je meer weten over onze werkzaamheden? Kijk dan op de website van de ANVS.

Verhalen uit de praktijk bij de ANVS

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon