Bij de bouw van nucleaire installaties gaat veiligheid boven alles

Wie in Nederland een nieuwe kerncentrale wil bouwen, heeft een vergunning nodig. Joran de Jong is vergunningverlener bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS), de autoriteit die - onder meer - toeziet op de veiligheid bij de bouw van dit soort hypercomplexe installaties.

Twee typen werkzaamheden

De werkzaamheden van de ANVS vallen grofweg in 2-en uiteen, legt Joran uit. Aan de ene kant reguleert de onafhankelijk toezichthouder stralingstoepassingen. Denk aan het röntgenapparaat bij de tandarts of nucleaire meetapparatuur waarmee de kwaliteit van een snelweg wordt gecontroleerd.

Aan de andere kant verzorgt de ANVS het toezicht en de vergunningen van nucleaire installaties. Joran: ‘Dat kunnen kerncentrales zijn voor de opwekking van energie. Maar ook reactoren waar onderzoek wordt gedaan zoals in Delft en Petten. Of uraniumverrijking in Almelo waar ze splijtstof maken. Ook de centrale opslag van radioactief afval in Zeeland, COVRA, valt hieronder.’

Sfeer van groei en ontwikkeling

Onlangs is voor het eerst in 50 (!) jaar een aanvraag goedgekeurd voor de bouw van Pallas, een nieuwe kernreactor voor medische isotopen die naast de oude in Petten wordt gebouwd. Ook is er een verschuiving in het denken over nucleaire energie, die voor een groot deel te danken is aan de zorgen rond klimaatverandering: ‘Het onderwerp was lang taboe. Kernenergie wordt nu weer meer gezien als alternatief voor fossiele brandstoffen.’

De kanteling in de beeldvorming heeft ook gevolgen voor de dynamiek binnen de ANVS, merkt Joran. ‘We zijn nu volop nieuwe collega’s aan het aannemen, waaronder ook veel jonge mensen.’ Het gevoel van ‘op de winkel passen’, maakt volgens hem plaats voor een sfeer van groei en ontwikkeling.

Onafhankelijk beoordelen

Voor Joran bij de ANVS ging werken, studeerde hij in Delft kernfysica. Daarna werkte hij in Petten bij het nucleaire onderzoekscentrum. Vervolgens werd hij gevraagd om bij de ANVS als vergunningverlener te komen werken. Volgens Joran is de kennis van hoe een reactor werkt essentieel om een vergunningaanvraag goed en onafhankelijk te kunnen beoordelen.

Joran en Annika in gesprek. Zij zijn collega's bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS)

'Ik werk samen met een grote groep specialisten: van materiaalkundigen en elektrotechnici tot juristen en organisatieadviseurs'

Tijdrovende trajecten

Bij de ANVS werkt Joran samen met een grote groep specialisten. Van materiaalkundigen en elektrotechnici tot juristen en organisatieadviseurs. Het is de taak van de vergunningverlener al deze disciplines te coördineren tijdens de aanvraag. ‘Afhankelijk het onderwerp worden hierbij verschillende disciplines betrokken. Het is aan de vergunningverlener om het overzicht te behouden.’

Omdat veiligheid zo’n enorm belangrijke rol speelt rond de bouw van nucleaire installaties, zijn dit vaak tijdrovende trajecten, zegt Joran. Bij een nieuwe installatie is de ANVS met name in het begin en aan het eind van het traject heel druk bezig. ‘We beoordelen eerst het ontwerp op veiligheid en controleren daarna of de daadwerkelijke installatie ook volgens de eisen wordt gebouwd.’

Joran de Jong met collega Annika. Joran is vergunningverlener bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

'Het meest bijzondere aan mijn werk is dat ik op een heel inhoudelijk vakgebied een bepalende rol kan innemen'

Nucleaire grappen bij de koffieautomaat

De laatste tijd vindt binnen de ANVS een flinke verjongingsslag plaats, ziet hij. Voor een ambtelijke organisatie is dat goed, want daardoor komt er veel actuele kennis binnen. Dat hij collega’s heeft die écht ergens verstand van hebben, is wat hem betreft één van de meest aantrekkelijke aspecten van het werken bij de autoriteit. ‘Wij kunnen grapjes maken bij de koffieautomaat over nucleaire technologie die buiten ons werk waarschijnlijk heel weinig mensen snappen.’

Maar het meest bijzondere aan zijn werk vindt Joran dat hij op een zeer inhoudelijk vakgebied een bepalende rol kan innemen. ‘Als de autoriteit zegt dat iets mag, dan mag het. En anders niet. Die rol brengt veel verantwoordelijkheid met zich mee. Je moet dus heel zorgvuldig zijn. Maar dat maakt het werk óók machtig interessant.’

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon