Een vuist maken tegen uitstoot broeikasgassen en afbraak ozonlaag

Ozonlaagafbrekende stoffen (OAS) en gefluoreerde broeikasgassen (F-gassen) bedreigen het milieu en onze leefomgeving als er niet op de juiste manier mee wordt omgegaan. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt hier toezicht op. En streeft zo naar de vermindering van gezondheids- en milieuschade door lekverlies van deze stoffen en gassen. Ook maakt de ILT zich hard voor het voorkomen van de illegale handel hierin. Hoe? Dat vertellen inspecteurs Paulien Zwerver en Louis Beijert.

Breed werkveld

Paulien en Louis werken beiden binnen het team Broeikasgassen en Brandstoffen.  Samen met hun collega’s doorgronden ze de hele keten rondom F-gassen en OAS. Het werkveld is breed, geen werkweek is daardoor hetzelfde. Paulien: ‘Zo zit ik de ene dag aan tafel met de directie van een internationaal opererend chemiebedrijf en controleer ik onder meer productie- en emissiecijfers ten opzichte van de Europese rapportage. Bedrijven mogen van de EU namelijk een van te voren vastgestelde hoeveelheid F-gassen per jaar importeren. Elk bedrijf moet de jaarlijkse importen bijhouden en daarover rapporteren bij de EU. De volgende dag heb ik bijvoorbeeld een overleg met collega’s van het programmateam Minder broeikasgassen en controleer ik de administratie bij een installateur van koelinstallaties. Verder pak ik administratieve werkzaamheden op, zoals het uitschrijven van de bevindingen van een eerdere inspectie.’

‘De ene dag zit ik aan tafel met de directie van een chemiebedrijf, de volgende dag overleg ik met collega’s van het programmateam Minder broeikasgassen - Paulien’

Uitgebreid takenpakket

Ook Louis heeft veel dynamiek in zijn werk. Hij houdt toezicht op de certificeringen van installateurs. ‘Van een buurtbewoner krijgen we bijvoorbeeld een melding dat er in de wijk een installateur zonder de juiste certificaten aan het werk is. Ik zet dan een toezichtsactie op’, aldus Louis. Daarnaast werkt hij nauw samen met de douane, bijvoorbeeld rondom de import van airco’s en warmtepompen en de illegale handel in bulkgoederen. De douane kan in dit geval op basis van eigen bevoegdheid optreden, de ILT ondersteunt met inhoudelijke expertise. ‘Zo stuurt de douane ons aangiftes ter controle toe. Kloppen er zaken niet, dan adviseren wij om deze import niet door te laten gaan’, verduidelijkt Louis.

Meer informatiegestuurd toezicht

Daarnaast spelen er nog volop andere thema’s. Zo werkt de ILT aan het versterken van de informatiepositie en de inzet van meer informatiegestuurd toezicht. Door bijvoorbeeld binnen de illegale handel inzage te verkrijgen in het verdienmodel en het speelveld van overtreders, kunnen de inspecteurs het probleem bij de basis aanpakken. ‘Zo zijn er online handelsplatforms die bewust of onbewust bijdragen aan illegale diensten en producten. De ILT gaat dan met hen in gesprek over de regels en verkoopvoorwaarden’, vertelt Louis.

Paulien Zwerver en Louis Beijert van de Inspectie Leefomgeving en Transport aan het werk

Louis:

‘De operationele kant van mijn werk zal ik niet loslaten; die vind ik nog steeds veel te leuk.’

Misstanden bij de bron aanpakken

De inzet van diverse in- en externe bronnen draagt bij aan beter toezicht. Samenwerking is daarbij erg belangrijk. Louis: ‘We wisselen informatie uit met onder meer omgevingsdiensten en brancheorganisaties.’ Ook is er veel contact met collega-toezichthouders binnen de EU-lidstaten, geeft Paulien aan. ‘Vanuit de Europese Commissie krijgen we verzoeken om bijvoorbeeld een internationaal opererend bedrijf te onderzoeken. Daarbij heb je elkaar nodig.’ Daarnaast blijft de ILT haar toezicht uitbreiden. ‘We zijn momenteel ook bezig om het stelsel van private toezichthouders te onderzoeken. Dit zijn instanties die de certificering en examinering van installatiebedrijven en monteurs doen. Door te controleren of dit stelsel goed werkt en onafhankelijk is, pakken we eventuele misstanden bij de bron aan’, legt Louis uit.

Groei en ontwikkeling

Paulien en Louis doen hun werk met veel plezier. ‘Bijdragen aan het oplossen van een maatschappelijk probleem, dat is mijn drive. Wat wij hier doen, doet ertoe’, aldus Louis. Paulien krijgt energie van alle verschillende mensen waarmee ze in contact staat. ‘En ik ben ook heel blij met de ruimte die je hier krijgt om je verder te ontwikkelen, bijvoorbeeld via opleidingen en cursussen.’ Louis beaamt dit. ‘Ruimte om te groeien krijg je zeker. Taakvolwassenheid en zelfstandigheid zijn hier belangrijke thema’s. En als je iets nodig hebt om dat te bereiken, zal de ILT niet nalaten dat voor je te regelen.’

Initiatiefrijk en doortastend

Wat vraagt het van iemand om de rol van inspecteur goed te kunnen invullen? ‘Initiatief tonen en goed kunnen communiceren met verschillende doelgroepen zijn prettige eigenschappen om mee te brengen. Net als analytisch vermogen en schrijfvaardigheid. Daarnaast moet je kritisch kunnen denken’, geeft Paulien aan. Louis vindt dat ook een bepaalde mate van doortastendheid handig is. ‘Je moet in staat zijn op de juiste manier door te durven én kunnen vragen tijdens gesprekken met bijvoorbeeld een directie van een multinational.’

‘De ILT is een sociale werkgever die goed voor haar medewerkers zorgt - Louis’

Paulien Zwerver en Louis Beijert van de Inspectie Leefomgeving en Transport aan het werk

Paulien:

'We brengen allemaal andere kennis in. Dat maakt ons een sterk team.'

Fijn en sterk team

Binnen het team van Paulien en Louis is ruimte voor nieuwe collega’s. En die gaan het hier zeker naar hun zin hebben, denkt Paulien. ‘We brengen allemaal andere kennis in en hebben ieder een andere achtergrond. Dat maakt ons een fijn en sterk team. Ook de verschillen in leeftijd en cultuur dragen daaraan bij. Zo divers als ons team is, zie je het niet vaak. Bovendien bepaal je hier zelf hoe je je werk en je uren indeelt. Of je vroeg wil beginnen en eerder wil stoppen, in de avond werkt, thuis werkt of op kantoor; hier kies je zelf. Ook is er ruimte voor gezelligheid.’ Louis knikt: ‘De ILT is een sociale werkgever die goed voor haar medewerkers zorgt. Zelf hoop ik dan ook nog een mooie stap te kunnen zetten binnen deze organisatie en me meer te richten op de strategische kant en de doorontwikkeling van ons toezicht. Dat overigens zonder de operationele kant los te laten; die vind ik nog steeds veel te leuk.’

Meer over de organisatie

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon