Hoe houd je het drukste spoorwegnet van Europa veilig?

Voor hij de overstap maakte naar de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zat Ladislas van Rijen al in de wereld van de spoorwegen. Hij werkt nu bij de ILT als senior inspecteur vergunningverlening spoorwegmaterieel. Als inspecteur houd je precies in de gaten welke voertuigen wel en niet op het spoorwegnet worden toegelaten.

Nederland heeft 1 van de meest intensief bereden spoorwegnetten van Europa. Om al dat nationale en internationale verkeer veilig te laten verlopen, gelden er strenge eisen. Ladislas en zijn collega-inspecteurs bij de ILT zorgen voor de goedkeuring en registratie van het materieel, aan de hand van aangeleverde documentatie. Ladislas: ‘Je kunt ons werk een beetje vergelijken met dat van de RDW. Al hebben treinen natuurlijk geen kentekenplaat, maar een Europees voertuignummer.’ 

Concurrent van het vliegverkeer

Dat veel Nederlandse treinen nu al een Europees voertuignummer hebben, komt volgens Ladislas doordat het spoor steeds meer Europees wordt. ‘Het treinverkeer moet zoveel mogelijk geharmoniseerd worden om de concurrentie met het vliegverkeer aan te kunnen. Idealiter is er overal dezelfde spoorbreedte, treinbeveiliging, voltages en wet- en regelgeving. Maar eer het zover is, moet er nog wel het een en ander gebeuren.’ 

Ladislas’ werkzaamheden vallen grofweg uiteen in 3 delen. Voor elk deel heeft hij contact met partijen die treinen bouwen, exploiteren en onderhouden.

Ladislas is inspecteur rail bij de ILT. Portret op het station

Vergunningen afgeven

Een belangrijk onderdeel is het afgeven van vergunningen. Verzoeken komen van treinbouwers of exploitanten zoals de NS. ‘Deze krijgen we veel. Wijzigingen aan een trein leiden bijvoorbeeld ook tot een nieuwe vergunning.’ Voor compleet nieuwe treinen is een vergunningaanvraag soms een traject van jaren.

Ladislas is inspecteur rail bij de ILT. Hij loopt over het perron langs een trein

Ontheffingen en tijdelijke vergunningen verlenen

Historische treinen die een dagje willen rondtuffen, nieuwe treinen die nog getest moeten worden: hiervoor zijn ontheffingen nodig. Ook de aanvragen hiervoor komen bij de inspecteurs.

Ladislas is inspecteur rail bij de ILT. Portret op het station

Spoorvoertuigen registreren

Vergunde voertuigen moeten geregistreerd worden met technische gegevens en gegevens over de houder, eigenaar en onderhoudspartij van een voertuig. Aanvragen komen binnen via het Europees Voertuig Register.

Ladislas is inspecteur rail bij de ILT. Portret op het station

Contact met aanvragers van vergunningen

Ladislas onderhoudt het contact met de verschillende aanvragers uit heel Europa. ‘Er zijn regelmatig issues, bijvoorbeeld documenten die ontbreken, maar die wel nodig zijn als voor een voertuigvergunning of een sloopverklaring.’

Weten waar wetgeving knelt

Naast het puzzelen met aanvragen - en de juridische frictie die daar soms bij komt kijken - is 1 van de interessante aspecten van Ladislas’ werk de politieke component. Zijn team wordt regelmatig gevraagd om input te geven aan beleidsmakers. ‘Wij spreken veel met aanvragers en horen zo vaak uit de eerste hand waar wet- en regelgeving eventueel knelt. Zo kunnen we kaders meegeven die goed aansluiten op de praktijk.’ Die wetgeving wordt steeds meer Europees. ‘Op dit moment is er nog een wirwar aan wetgeving, en zijn zaken per land geregeld. Het doel is om die wetgeving zoveel mogelijk naar Europa over te hevelen.’

Het spoor toekomstbestendiger maken

Een leuk aspect van zijn werk vindt Ladislas dat hij de nieuwste ontwikkelingen binnen de spoorwereld in een heel vroeg stadium meekrijgt. Er gebeurt veel: er worden testen gedaan met het rijden zonder bestuurder, er wordt een uniform treinbeveiligingssysteem uitgerold door heel Europa en er wordt gewerkt aan het digitaal automatisch koppelen van goederenwagons. Deze ontwikkelingen moeten het spoor toekomstbestendiger maken.

Voorkeur voor de trein

Ladislas reist voor woon-werkverkeer (uiteraard) bij voorkeur met de trein. Kijkt hij als inspecteur nu anders tegen treinvervoer aan dan de gemiddelde treinreiziger? Dat denkt hij niet. Al werpt hij wel soms een blik op het voertuignummer als hij instapt. ‘Dan denk ik: hé, volgens mij hebben wij deze onlangs nog toegelaten of geregistreerd.’ 

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon