Projectcontroller bij het KNMI: ‘Niet alleen afremmen, ook mogelijk maken’

Thom aan ’t Goor is projectcontroller bij het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI). Hij is dé gesprekspartner voor projectleiders en businessmanagers als het gaat om de financiële en administratieve zaken binnen projecten. ‘Je moet niet alleen afremmen, maar ook mogelijk maken.’

Thom geeft toe dat hij het KNMI vóór hij er kwam werken van naam kende, en uiteraard van de weersverwachting. Maar pas tijdens zijn eerste gesprek ontdekte hij dat de activiteiten van het KNMI veel meer omvatten dan hij dacht. Hij werkt als projectcontroller bij de productgroep Weer & Luchtvaart. Het is zijn taak om alle projecten die binnen dit domein vallen financieel te begeleiden. 

‘Ik ben het aanspreekpunt voor onze projectleiders. Van de start van een project tot de audit of controle aan het einde, met de accountants’

Grootste contract

Thom houdt zich onder meer bezig met het luchtvaartcontract, 1 van de grootste contracten van het KNMI. Het KNMI verzamelt via sensoren, masten en satellieten informatie voor de weersverwachtingen. Meteorologen vertalen en bewerken deze data. Bedrijven in de luchtvaart zoals Schiphol nemen deze informatie af, en betalen daarvoor.  

Werken in een spanningsveld

Thom heeft in zijn werk te maken met een spanningsveld. Het KNMI is geen commerciële organisatie met winstoogmerk. Maar er moet er wel financiële ruimte zijn voor de subsidieprojecten waaraan het KNMI deelneemt. ‘Vaak worden de lasten voor dit soort projecten niet 100% vergoed, maar ze moeten wel worden gedekt.’ 

De 5 grootste uitdagingen van een projectcontroller bij het KNMI volgens Thom


Portret van Thom aan 't Goor. Hij is projectcontroller bij het KNMI

Aangehaakt zijn vanaf de projectstart

‘Je moet ervoor zorgen dat je aangehaakt bent zodra een nieuw project start. Een projectleider kan zelf aanvragen indienen. Dat is een goede dynamiek voor de organisatie. Maar wij, controllers, weten precies wat een uur kost. Je moet voorkomen dat er projecten starten en er pas aan het einde duidelijk is wat het onder aan de streep oplevert.’

Portret van Thom aan 't Goor. Hij is projectcontroller bij het KNMI

Je meerwaarde bewijzen

'Als projectleiders je vooral zien als rem, gaat er iets niet goed. Je moet als controller juist heel benaderbaar zijn. Men moet weten: bij hem krijgen we meer inzicht in de financiën. En weet ik of mijn project haalbaar is. Zo ben je niet degene die initiatieven afremt, maar die ze juist ook mogelijk maakt.’

Portret van Thom aan 't Goor. Hij is projectcontroller bij het KNMI

Je project kennen

‘Of een project uitgevoerd kan worden hangt af van het type project. Voor subsidieprojecten bijvoorbeeld, ligt de uurvergoeding vaak vast. Om de financiële haalbaarheid goed in te kunnen schatten, moet je de wet- en regelgeving kennen. Andere projecten zijn flexibeler in de overhead. Je moet inzicht hebben in wat het ene project kost en wat je aan het andere kunt verdienen. Daarmee maken we binnen het KNMI subsidieprojecten mogelijk.’

Portret van Thom aan 't Goor. Hij is projectcontroller bij het KNMI

Je stakeholders binnenboord houden

‘Je hebt interne en externe opdrachtgevers. Die moet je beide aangehaakt houden. Om discussie achteraf te voorkomen moet je vooraf goede contracten opstellen; een taak van de projectmanager samen met de externe stakeholder. Dit is best een punt, wij willen daar als controller ook graag iets van vinden. Ook hier geldt: zorg dat je tijdig betrokken wordt.’

Portret van Thom aan 't Goor. Hij is projectcontroller bij het KNMI

Lef hebben en je rug recht houden

‘Financiën is bij mensen die dingen voor elkaar willen krijgen al snel een ondergeschoven kindje. Als projectcontroller moet je het lef hebben om je met dingen te bemoeien die jouw werkgebied raken en dus jouw verantwoordelijkheid zijn. Je moet leren om je niet te laten overrulen. Ook al wil je het gezellig houden, toch moet je soms zeggen dat we er niet uit gaan komen.’

‘Een goede projectcontroller heeft een koel hoofd voor cijfers en een warm hart voor mensen’

Welk advies zou Thom toekomstige projectcontrollers geven? ‘Durf streng te zijn. Het is helemaal niet erg om af en toe ergens tegenin te gaan. Maar wel tot op zekere hoogte. Want je hebt elkaar ook altijd weer nodig. Een goede projectcontroller heeft een koel hoofd voor cijfers en een warm hart voor mensen.’

Meer over de organisatie

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon