Zo werkt de Immigratie- en Naturalisatiedienst aan betere dienstverlening voor aanvragers

Vooruitkijken en anticiperen op de toekomst. Wat is belangrijk? Wat heeft prioriteit? Frank adviseert de directie van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) over projecten en programma’s. Hij is portfoliomanager bij de directie informatievoorziening (IV). ‘Met
mijn kritische blik, analyses en adviezen zorg ik ervoor dat wij als organisatie de juiste keuzes kunnen maken. Zodat we onze doelen behalen en aanvragers steeds beter kunnen helpen.’

Strategie bepalen

Ieder jaar heeft de IND bepaalde doelen voor ogen. Bijvoorbeeld een inclusieve organisatie zijn. Of meer informatiegestuurd werken. En er is ook een meerjarenvisie om de IND tot een moderne dienstverlener te maken. ‘Dit soort langlopende projecten maken dat de IND veel vooruit moet kijken. En dat is niet altijd makkelijk’, zegt Frank. ‘Voor je het weet ben je in de waan van de dag vooral ad hoc bezig. Maar dat maakt het niet minder belangrijk om vooruit te kijken en onze strategie te bepalen. Want juist dáár liggen de kansen en mogelijkheden om te veranderen.’

Verder kijken dan morgen

Is Frank dan zo strategisch? Hij lacht: ‘Niet per se. Maar ik ben er wel heel goed in om verder te kijken dan morgen. Als ik de IND-directie voorzie van goede informatie en adviezen, dan faciliteer ik hun besluitvormingsprocessen. Ik bedoel daarmee dat zij makkelijker betere beslissingen kunnen nemen. En geloof me, dat is echt niet eenvoudig als er zoveel op je organisatie af komt. De vragen die ik daarom regelmatig stel zijn: wat is nú het belangrijkst voor de IND? Waar ligt de focus en waar kiezen we voor? Op basis van de antwoorden hierop, stel ik het IND Portfolio samen.’

ICT-component

Dit IND Portfolio is een document dat inzicht geeft in de projecten die de IND oppakt om de organisatiedoelen te behalen. Die projecten hebben heel vaak een ICT-component. Frank: ‘Ik werk bij de directie IV (informatievoorziening), maar ben geen ICT’er. Maar veel projecten hebben wel impact op de ICT. Neem bijvoorbeeld een project zoals de Wet Open Overheid (WOO). Dat gaat over aanpassingen in onze informatievoorziening, onze processen, en daarmee ook over aanpassingen aan onze systemen en software. Maar een ICT-component of niet, uiteindelijk draagt ieder project bij aan een betere dienstverlening naar onze aanvragers. Want dát willen we bereiken. Ik ben blij dat betrokken ben bij de selectie van de veranderprojecten die deze doelen mogelijk maken.’

‘Ik hou niet van wachten en onzekerheid. Dus dat wil ik voor onze aanvragers ook niet.’

Rust en balans vinden

Als Frank zijn functie in twee woorden zou samenvatten, dan is het: balans vinden. ‘Rust en focus aanbrengen binnen de organisatie. Een goed portfolio helpt om die balans te vinden en te sturen op resultaten. Mijn collega’s noemen mij ook wel ‘de man van de lastige vragen’. Ik daag hen uit om duidelijk en concreet te zijn en om keuzes te maken. Dat is niet altijd makkelijk. Maar wel erg belangrijk.’

Adviezen in de praktijk brengen

Frank werkt intussen 4,5 jaar bij de IND. Een soortgelijke functie had hij eerder al bij een gemeente. ‘En daarvoor werkte ik als externe adviseur. Ik kwam toen bij organisaties en adviseerde hen over het inrichten van portfoliomanagement. Maar dan gaf ik zo’n advies en dan ging ik weer weg. Ik kon niet zien of die adviezen in de praktijk werkten – ik kon niets aanpassen of verbeteren. Dat vond ik niet prettig. Ik ben daarom blij dat ik bij de IND bij het complete traject betrokken ben, van inrichting tot uitvoering, en ook kan bijsturen.’

Leuk om hier mijn tijd en energie in te steken

‘Ik vind het leuk om hier mijn tijd en energie in te steken’, zegt Frank. ‘De vraagstukken bij de IND zijn heel ingewikkeld en maatschappelijk relevant. Maar als we met elkaar goede veranderprojecten opzetten en uitvoeren, kunnen we dit steeds verder verbeteren. En wachttijden verkorten. Dat is waar portfoliomanagement voor mij over gaat. Als de IND goede besluiten neemt over veranderprojecten en prioriteiten, zorgt dat ervoor dat onze dienstverlening beter wordt. Daardoor kunnen collega’s hun werk beter doen en hebben aanvragers sneller duidelijkheid of zij in Nederland recht van verblijf hebben. Ik merk zelf al dat ik gefrustreerd ben als ik ergens een aanvraag doe en ik moet 3 weken onnodig wachten en in onzekerheid zitten. Dat vind ik dan al bijna onacceptabel. Dus dat wil ik voor onze aanvragers ook niet.’

De praktijk bij de IND

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon