Justitiële Informatiedienst

De Justitiële Informatiedienst zorgt dat cruciale informatie beschikbaar is op het juiste moment voor de juiste persoon. In de strijd voor een veilige en rechtvaardige samenleving helpt de Justitiële Informatiedienst met betrouwbare informatie en slimme oplossingen. Zo bouwen wij aan een krachtige verbinding tussen mens, informatie en technologie.

Strikt vertrouwelijke informatie

Vingerafdrukken, informatie over de gezinssituatie, een strafverleden of de geldigheid van een verblijfsvergunning. Detentie-informatie voor slachtoffers en burgemeesters wanneer een dader weer vrijkomt. Enkele voorbeelden van informatie die wij, via onze ICT-voorzieningen, beschikbaar stellen. Informatie die strikt vertrouwelijk is en met veel zorg moet worden behandeld: het gaat immers over mensen. En dat is ons werk; zorgen dat de juiste informatie beschikbaar is over een persoon. Wij maken dit mogelijk door slim gebruik te maken van bestaande technologie en door innovaties en creativiteit te stimuleren.

Er wordt continu en overal informatie over ons verzameld. Wat eten we graag? Reizen we met de trein of liever met de auto? Welke films kijken we? Die data wordt bijvoorbeeld gebruikt om gericht en efficiënt reclame te maken. Binnen het domein van de justitiële ketens wordt ook informatie over personen verzameld. Vingerafdrukken, informatie over de gezinssituatie, over een strafverleden of de geldigheid van een verblijfsvergunning… Deze informatie is strikt vertrouwelijk en wordt met veel zorg behandeld. Het is namelijk van groot belang dat de juiste en volledige informatie beschikbaar is voor bevoegden. Er daar komen wij in beeld. Wij zijn Justid! De justitiële informatiedienst. Een slimme en unieke organisatie die zorgt dat de ene hand van justitie weet wat de andere doet. Dat doen we door een integer en integraal persoonsbeeld beschikbaar te maken voor onze partners. En dat begint allemaal bij het aanhouden van een verdachte door de politie. Aan de hand van een identiteitsbewijs, vingerafdrukken en een foto wordt een eerste persoonsbeeld digitaal opgesteld. Wij zorgen er voor dat die gegevens duurzaam digitaal beschikbaar zijn ook voor andere partners in de justitiële ketens; op tijd, op maat en op niveau. Omdat wij met alle ketenpartners te maken hebben, spelen wij een cruciale rol in de informatievoorziening. Wij zorgen ervoor dat de juiste informatie beschikbaar is over een persoon; een integer persoonsbeeld noemen we dat. Daarnaast zorgen we dat dat persoonsbeeld zo volledig mogelijk is. Dat noemen we een integraal persoonsbeeld Op die manier hebben onze partners direct inzicht in de actuele gegevens over een persoon en hoeven zij niet meer te wachten op allerlei papieren dossiers. Door slim gebruik te maken van bestaande technologie en door innovaties en creativiteit te stimuleren, maken wij dit mogelijk. Natuurlijk in nauwe samenwerking met onze partners. Simpel gezegd, Justid zorgt ervoor dat de partners binnen het ministerie van Veiligheid en Justitie tijdig over de juiste en volledige informatie kunnen beschikken. En die cruciale rol van informatiespecialist spelen we, naast de strafrechtketen, ook in de Jeugd- en Vreemdelingenketen. Dat maakt de Rechtshandhaving en Rechtspleging in Nederland effectiever en efficiënter. Vanuit de locaties Almelo, Den Haag, Leeuwarden en Zutphen zijn we het doen wij ons werk. En daarnaast zijn we ook nog een belangrijke gesprekspartner in Europa. En daarmee dragen we bij aan een veiliger en rechtvaardigere samenleving. Wij zijn Justid!

Wij zijn Justid

Er werken bijna 600 professionals bij Justid. Met onze teams in Almelo, Zutphen, Leeuwarden en Den Haag werken we met marktconforme producten, tools en technieken, vanuit deskundigheid en vakmanschap. Zo is ons voortbrengingsproces agile ingericht, en werken we aan continue verbetering van onze producten en diensten. Dit geven we vorm door een uiteenlopend scala aan functies: product specialisten, juridisch medewerkers, delivery management, relatiemanagement, functioneel- en technisch beheerders, specialisten rondom netwerk- en infrastructuurbeheer, beveiligingsfunctionarissen, informatieanalisten, ontwikkelaars, testers, maar ook ondersteunende taken rondom financiën, inkoop en HRM zijn daarbij van cruciaal belang.

Verhalen uit de praktijk

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon