Podcast: De juiste informatie op het juiste moment

Joes Anema, senior adviseur informatie bij het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC)

Joes Anema

Senior adviseur team Operatiën LOCC - Ministerie van Justitie en Veiligheid

Publicatiedatum 07-11-2022

Wat doe je als er een ramp is, alle systemen uitvallen en niks meer werkt? Dat is crisisbeheersing, het vak waar Joes Anema helemaal in thuis is. Hij werkt als senior adviseur voor team Operatiën bij het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC), een onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Informatiemanagement is bij het LOCC een van de kerntaken. Luister naar de spannende podcast 'Werken voor Nederland: De Nieuwe Dijkbewakers' waarin Joes vertelt wat het LOCC doet als een hoogwatercrisis plaatsvindt.

Coördinatie hulpdiensten

Bij crisissen zoals een hoogwaterramp coördineert het LOCC de hulp die er op dat moment nodig is. Na een inventarisatie van de locaties waar de nood het hoogst is, brengt het LOCC de betrokken partijen zoals onderdelen van het ministerie van Defensie en veiligheidsregio’s bij elkaar. Hier vindt dan onder andere afstemming tussen diverse hulpdiensten plaats over bijvoorbeeld coördineren van bijstand. Joes werkt met een team van 20 mensen om dit goed te organiseren.

Joes Anema, senior adviseur informatie bij het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC)

In de podcast 'Werken voor Nederland: De Nieuwe Dijkbewakers' vertelt Joes wat er komt kijken bij het coördineren van de hulpdiensten als er een hoogwatercrisis is. 

Communicatiemiddelen

Stel dat een zware storm het water voor de Nederlandse kust zo hoog opstuwt dat er ondanks onze waterkeringen toch gebieden onder water komen te staan, dan kunnen er belangrijk communicatiemiddelen zoals zendmasten uitvallen. Joes: ‘Daar raken veel mensen van in paniek. Bovendien belemmert dit het werk van de hulpdiensten. Ons doel is ervoor te zorgen dat informatie in dat soort situaties toch beschikbaar is.’

Informatiemanagement

Informatiemanagement is op dit moment een van de kerntaken bij het LOCC’, vertelt Joes. ‘We werken toe naar een early warning systeem. Ons doel daarbij is partijen eerder te informeren en te waarschuwen als we een crisis zien aankomen. In alle data waar we over beschikken zit ook bruikbare informatie om op tijd actie te ondernemen.’

Ook een crisis went

Spannend? ‘Als je hier lang genoeg werkt, raak je eraan gewend. Wij doen wat we moeten doen en zijn daarvoor goed getraind. Als het mis gaat, bijvoorbeeld bij de overstromingen in Limburg in 2021, dan liggen de instructies klaar. We kunnen veel van tevoren voorbereiden, bijvoorbeeld ons netwerk van partijen en mensen die elkaar nodig hebben en moeten communiceren. Daarna zorgen we dat de juiste informatie via informatiesystemen op het juiste moment bij dat netwerk terechtkomt.’

Mis geen aflevering van de nieuwe podcastserie

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon