De OR is het perfecte platform om verschil te maken

Ergens iets van vinden is niet zo moeilijk. Iedereen heeft wel een mening over hoe de zaken op de werkvloer geregeld zijn. De kunst is vervolgens om er ook iets mee te doen. Huriye Akdemir wilde iets voor haar collega’s betekenen en kwam in actie. Naast haar functie als beleidsondersteuner Stikstof sloot ze zich aan bij de Ondernemingsraad van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Of zoals ze het zelf omschrijft: een groep gemotiveerde mensen die de wereld mooier willen maken.

Stoffig imago

De Ondernemingsraad LNV waarbij Huriye zich aansloot, maakt deel uit van de Ondernemingsraad Kerndepartementen (ORK) EZK/LNV. In de ORK werken de OR's van beide ministeries nauw samen. De Ondernemingsraad (OR) heeft al jaren te maken met een lage bezetting, en dat is er door de coronacrisis niet beter op geworden. Huriye vindt het jammer dat ze nog altijd een wat stoffig imago hebben. ‘Zeker omdat dat beeld niet klopt. De huidige OR is heel divers, zowel in leeftijd als in gender en achtergrond. Daarnaast is ook de manier waarop we ons werk doen met de tijd meegegaan. Dat blijkt denk ik ook uit de inzet van moderne middelen zoals de mentimeter, OR-app en flyers. 

Aan tafel met bestuurders

‘Je kunt vanuit de OR echt invloed hebben op wat er gebeurt in jouw organisatie. Ik praat bijvoorbeeld mee in bestuurlijke overleggen. In het begin vond ik dat best spannend, maar ik ben er ook van overtuigd dat je pas verschil kunt maken als je meepraat als gesprekspartner. Ik heb altijd een vrij heldere mening over bepaalde onderwerpen en vind het belangrijk met collega’s samen te zitten, te luisteren naar elkaar en te bouwen aan oplossingen. Er is een hele nauwe samenwerking met de bestuurders en we worden actief betrokken. Er wordt goed naar ons geluisterd en ook iets gedaan met onze input. Bestuurders geven ook aan ons werk heel erg te waarderen.’

Huriye Akdemir loopt, terwijl zij op haar telefoon kijkt langs het water in Rotterdam
Huriye Akdemir loopt door Rotterdam

Weinig diversiteit op de werkvloer

Huriye zit inmiddels in verschillende OR-werkgroepen, met als onderwerpen Anderhalve meter werkomgeving, De toekomstige (gezonde, veilige en plezierige) werkomgeving, Werving van OR-leden en Diversiteit en Inclusie. Allemaal onderwerpen die Huriye nauw aan het hart liggen. ‘Het mooie is dat ik nu aan tafel zit als er wordt gesproken over dit soort thema’s. Alleen een mening hebben is niet voldoende voor verandering. Nu kan die mening bijdragen aan nieuwe richtingen en ontwikkelingen. Zo ben ik ook een linking pin tussen mijn directie en de OR. Ik heb laatst het onderwerp diversiteit en inclusie onder de aandacht gebracht bij ons managementteam. Dit heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd dat de vacatureteksten extra aandacht krijgen, om ook werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te spreken.’

Trots op bijdrage

Diversiteit en inclusie  is een thema dat Huriye extra belangrijk vindt. ‘We moeten als organisatie een afspiegeling van de samenleving zijn. Daarin willen EZK en LNV nu echt stappen te zetten, maar zeker in de hogere schalen denk ik dat we nog wel meer kunnen bereiken. Het gaat dan niet alleen om de instroom, maar ook om de doorstroom van mensen met een andere achtergrond. Ik ben er trots op dat ik dit nu mede kan aanjagen.’ Er werd al door de bestuurderszijde en de projectgroep van de OR druk gewerkt aan een programma diversiteit en inclusie. Maar dankzij Black Lives Matter is het onderwerp in sneltreinvaart hoger op de agenda gekomen. 

‘Een inclusieve bedrijfscultuur bouw je met z’n allen.’

Input van buitenaf

‘Zo hebben we in januari 2020 een expertmeeting georganiseerd over het beleid rondom diversiteit. Met input van 3 experts van buitenaf hebben we naar ons beleid gekeken. Dat leverde een advies richting de bestuurders op. We hebben 4 bouwstenen geformuleerd, met per bouwsteen 4 duidelijke adviezen. Bijvoorbeeld ambassadeurs diversiteit en inclusie benoemen binnen je ministerie, kennissessies en trainingen voor het management organiseren, inclusief werven en managers beoordelen op hun inclusief leiderschap. Maar ook om meer persoonlijke verhalen van collega’s te delen met elkaar via bijvoorbeeld het intranet. Er is tot nu toe al veel voorwerk gedaan op gebied van diversiteit en inclusie. Nu is het belangrijk om dit met elkaar om te zetten in concrete stappen. Daar heb ik ontzettend veel zin in. Het blijft iets wat onze aandacht verdient, we zijn er nog niet.  Een inclusieve bedrijfscultuur bouw je met z’n allen.’

Bekijk de 5 stappen die Huriye en haar collega's gaan zetten

‘Alleen een visie hebben, is niet voldoende voor verandering. Jouw mening kan bijdragen aan nieuwe richtingen en ontwikkelingen.’

Ervaringen delen

Ook de bestuurders willen doorpakken om ideeën om te zetten in concrete acties. Er is een nieuwe programmamanager diversiteit en inclusie aangenomen, en een supportteam samengesteld. Iedere directeur krijgt in zijn of haar functioneringsgesprek de vraag of er voldoende diversiteit is in het team. ‘Ook heel gaaf: de secretaris-generaal organiseerde digitaal een informele lunch, waarbij een groepje medewerkers hun persoonlijke verhalen kon delen. Het was niet een alleen een heel inspirerende sessie, het onderwerp kreeg daarmee echt een gezicht. Het is heel mooi dat er nu een open gesprek over gevoerd wordt.’

Laat van je horen

Huriye roept collega’s dan ook op om van zich te laten horen. ‘Heb je een mening, deel die dan. Ik hoor zo vaak in de wandelgangen dat mensen van alles van iets vinden maar er dan niets mee doen. Kom de OR versterken, we zitten écht op je te wachten en je krijgt er heel veel voor terug. Je kunt je ervaring, je kennis en kunde en je betrokkenheid erin kwijt. Weet dat je hiermee niet alleen je netwerk vergroot, maar ook veel vaardigheden ontwikkelt die je verder kunnen helpen in je reguliere werk en in de carrière daarbuiten. Je hoeft je ook niet meerjarig te binden, korte inzet is ook zeer welkom!’ 

Meer over de organisatie

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon