Naar Brussel voor betere kwaliteit van landbouwgrond in heel Europa

Sascha Bollerman

Sascha Bollerman

Clustercoördinator team internationaal en onderwijs, directie Strategie, Kennis en Innovatie - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

In Brussel meepraten over de toekomst van landbouw in Europa, en geld voor onderzoek naar Nederland halen. Voor sommigen klinkt het ver weg, maar voor Sascha Bollerman is het zijn dagelijkse werk. Als clustercoördinator team internationaal en onderwijs bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) bevordert hij kennis en innovatie voor de landbouwsector binnen heel Europa. En dat terwijl hij zelf absoluut geen ecoloog of landbouwkundige is. 

Iedere dag leren

‘Ik moet weten wie ik moet benaderen en de juiste partijen bij elkaar brengen. We werken met een heleboel experts, en ik leer nog iedere dag van ze. En juist doordat ik niet te diep in de materie zit, kan ik vaak de vertaalslag maken naar politiek-bestuurlijk niveau. Hoe brengen we dit over naar een minister of de Europese Commissie? Soms moeten we onszelf ook een beetje verkopen. Dat sociale aspect vind ik misschien leukste aan mijn baan. Helaas zijn alle informele contacten het afgelopen jaar wel op een laag pitje komen te staan door corona.’

Netwerken in Talinn

En dan te bedenken dat Sascha vorig jaar nog naar Talinn vloog om de samenwerking tussen Estland en Nederland te versterken. Koning Willem-Alexander had tijdens een staatsbezoek in 2018 een intentieverklaring getekend om te gaan samenwerken aan innovatie binnen het landbouwdomein. Sascha: ‘Dan is er een intentie, maar verder hebben we nog alle vrijheid om plannen te maken. Bijvoorbeeld om wetenschappers uit te wisselen. Je zou het misschien niet verwachten, maar Estland loopt bijvoorbeeld erg voor op digitaal vlak. Op een kleine universiteit ergens in Estland kijk je dan naar een presentatie over het gebruik van drones in de landbouw. Zo gaaf.’ 

Sascha Bollerman loopt de trap af bij het ministerie van LNV

'Nederland loopt voorop wat betreft innovatie in landbouw, maar we moeten geen arrogante houding aan gaan nemen.'

Vooroplopen én anderen helpen

Ook Nederland heeft een goede reputatie wat betreft innovatie binnen onze landbouwsystemen. Van oudsher kennen we een innovatief ecosysteem, en is er een goede samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en universiteiten, zoals de Universiteit Wageningen. Zo is Nederland wereldwijd de 2e exporteur van agroproducten, zoals groenten, fruit, bloemen en zaden. Dat is mooi, vindt Sascha, maar het betekent niet dat we een arrogante houding aan moeten nemen. ‘Natuurlijk willen we de 2e plaats behouden, maar we hebben ook de verantwoordelijkheid om andere landen te helpen. En we moeten oog houden voor natuur, milieu en zaken als biodiversiteit. Dat doen we door onze kennis en innovatie te exporteren. Wereldwijd is er maar een beperkte hoeveelheid bodem en de druk op ons klimaat neemt toe.’ 

Onderzoeksgeld binnenhalen

In Brussel praat Sascha met vertegenwoordigers van alle Europese lidstaten over werkplannen, onderzoek en innovatie. ‘We hebben ook echt iets te zeggen over hoeveel geld er voor welk onderzoek en welk thema beschikbaar komt. Als we een plan maken, samen met andere landen, dan kan er iets moois ontstaan. Bijvoorbeeld geld voor onderzoek naar de relatie tussen een gezonde bodem en voedselproductie. Dat vinden wij belangrijk, een gezonde bodem zonder chemie. Het liefst doen we dat onderzoek zelf, met Nederlandse partijen en Europees geld. Die belangen van Nederland behartig ik, samen met mijn collega’s.’ 

Internationaal is zo gaaf, en bij de Rijksoverheid kan het.
Sascha Bollerman

Sascha Bollerman
Clustercoördinator team internationaal en onderwijs, directie Strategie, Kennis en Innovatie
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

De boer op met uitkomsten

Aangezien Sascha zich inzet om Europees onderzoeksgeld binnen te halen, was hij benieuwd wat nu eigenlijk de impact van die onderzoeken is. ‘Ik zit zelf aan de voorkant van het proces. Tegen de tijd dat het onderzoek is afgerond, zijn wij alweer met het volgende bezig. Maar dan vraag ik me weleens af wat het heeft opgebracht. Daarom heb ik intern een project opgezet om onderzoek beter te laten landen. Was het echt nuttig? Wat kan een boer met de uitkomsten van een paper? We interviewen de eindgebruiker en onderzoeker om meer zicht te krijgen op de uitkomsten. Mijn droom is dat we zo uiteindelijk proactief beleid kunnen bedenken wat daarop aansluit.’

Meer over de organisatie

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon