De Miljoenennota legt een lange weg af vóór Prinsjesdag

Daan Stipdonk

Daan Stipdonk

Bestuurssecretaris

Hoe verloopt de begrotingscyclus en wat is de rol van Joris Mols en Daan Stipdonk? Beiden adviseur en controller bij de directie Financieel-Economische Zaken. Zij vertellen over de lange weg die de Miljoenennota aflegt vóór Prinsjesdag.

Begrotingscyclus start begin van het jaar

Daan: “Als de media aandacht gaan besteden aan de Miljoenennota zijn wij al maanden eerder begonnen. In januari krijgen we de leerlingenramingen van de directie Kennis. Deze ramingen zijn samen met de studiefinancieringsraming leidend voor de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Daarnaast inventariseren we in het voorjaar de tegenvallers en meevallers. We verzamelen de beleidswensen die er binnen het ministerie leven en die wij graag in de begroting verwerkt zien. Vervolgens bekijken we of de wensen doelmatig en efficiënt zijn.

Meevallers en tegenvallers

Joris: “Bij mijn directoraat doen we het voorwerk voor Concern Control. Welke beleidsthema’s spelen er? Zijn er nog mee- of tegenvallers op bepaalde beleidsthema’s? Hoe kunnen we de leerlingenramingen die aangeleverd zijn interpreteren? Wat zijn de effecten op de begroting? Uiteindelijk wordt er een volledig financieel overzicht per Directoraat-Generaal gemaakt en opgesteld met alle mee- en tegenvallers van de verschillende directies. Concern Control krijgt deze lijst en adviseert de Secretaris-Generaal hoe hiermee om te gaan.

Daan voegt hier nog aan toe: “In deze tijd van recessie en bezuinigingen zijn de onderhandelingen intern wat minder spannend. Wensen en ideeën die leven worden al snel ‘afgeschoten’. Ideeën die het intern wel halen moeten de strijd nog aan met het ministerie van Financiën.”

Hoofd besluitvormingsmoment in het voorjaar

Het belangrijkste moment op weg naar het vaststellen van de Miljoenennota is de bespreking van de Voorjaarsnota in de Tweede Kamer. Veel mensen weten dat niet. Bij OCW zijn de interne onderhandelingen dan al afgerond.

‘Joris en zijn collega’s bij andere directies hebben hun wensen uiterlijk eind februari ingeleverd bij Concern Control. Wij zorgen dan voor het totaalplaatje’

Daan Stipdonk

Dat betekent dat we intern moeten onderhandelen met de vertegenwoordigers van de directie en onze collega’s van het Directoraat-Generaal Control. Ik zit dan aan tafel met de mensen van het Hoger Onderwijs, Studiefinanciering, Wetenschap en Emancipatie. Mijn zeven collega’s en ik onderhandelen met de overige directies en uiteindelijk is het onze taak een concernbrede afweging te maken. Dit financiële plaatje gaat begin maart naar het managementteam van OCW en uiteindelijk geeft de SG zijn ‘go’. Dan gaat onze bijdrage naar het ministerie van Financiën. Met hen onderhandelen we tot eind april over de cijfers. Zij zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor het eindresultaat. Uiterlijk 1 juni gaat dat naar de Tweede Kamer.

Het enige moment waarop dan nog kleine bijstellingen kunnen plaatsvinden is van juni tot eind augustus.

Prinsjesdag een drukke tijd

OCW komt pas weer in beeld als na de Algemene Beschouwingen de begrotingen van de verschillende ministeries in de Kamer behandeld worden. Voor Joris en Daan is dat dan weer een drukke tijd.

Joris: “Prinsjesdag is voor OCW minder een feestje dan voor het ministerie van Financiën. Maar ook wij besteden die dag aandacht aan de Miljoenennota. Voor mij zitten de hoogtepunten meer in de maanden daarvoor en dan vooral in het toetsen van nieuwe wetgeving. Is het doelmatig en rechtmatig wat we voorstellen. Zo ben ik nauw betrokken geweest bij het weer afschaffen van de gratis schoolboeken. En dat heeft uiteindelijk natuurlijk z’n effect op de begroting.”

‘Op Prinsjesdag hebben ook wij weer een klus geklaard en onze directeur besteedt daar zeker aandacht aan. We hebben een speciale lunchlezing over de staat van de Nederlandse economie. De directeur besteedt dan specifiek aandacht aan onderwijs, cultuur en wetenschap. Daarnaast organiseren we een kleine borrel, waarbij we alweer beginnen met vooruitkijken naar het komende jaar’

Daan Stipdonk

Meer over de organisatie

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon