‘Door naar buiten te gaan, zie je waarvoor je het doet’

Publicatiedatum 20-01-2023

In de zorg wordt veel informatie uitgewisseld. Tussen zorgverleners onderling, met patiënten en met instanties. ‘Die gegevensuitwisseling kan een stuk efficiënter’, zegt beleidsadviseur Monica Schagen. Binnen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) werkt zij bij de directie informatiebeleid aan slimmere gegevensuitwisseling.

Veiligheid voorop

De juiste informatie op de juiste plek op het juiste moment. Dat is waar de directie Informatiebeleid aan werkt. Monica: ‘Het doel van mijn team is om gegevensuitwisseling in de zorg te verbeteren. Nu krijg je als patiënt nog weleens een papieren recept mee om medicatie bij de apotheek op te halen. Dat moet makkelijker en veiliger. Voor zowel patiënten als de zorgverleners zelf. Zij moeten nu soms nog handmatig gegevens in orde maken of nabellen als iets onduidelijk is.’

Elektronische gegevensuitwisseling

Als beleidsadviseur denkt Monica na over oplossingen voor uitdagingen in de zorg. Een project waar ze aan werkt is het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. ‘Dat wetsvoorstel is door de Tweede Kamer aangenomen en ligt nu voor behandeling bij de Eerste Kamer. Doel is dat zorgverleners elektronisch gegevens met elkaar uitwisselen. Als de ene arts bijvoorbeeld radiologiebeelden aan de andere wil sturen, moeten de systemen aan bepaalde eisen voldoen. Zo creëer je dat gegevens vloeiend door het zorgproces stromen en op het juiste moment beschikbaar dan wel raadpleegbaar zijn.’ 

 

‘Als je voelt dat je iets wilt bijdragen aan de maatschappij, ben je hier op je plek’

Eenheid van taal

Een ander programma is ‘Eenheid van taal’. Monica: ‘Zorgverleners gebruiken verschillende talen voor dezelfde begrippen. De ene huisarts duidt cystic fibrose aan als taaislijmziekte, terwijl de ander de afkorting CF gebruikt. En de ene  zorgverlener heeft het over suikerziekte, terwijl een ander de term diabetes mellitus gebruikt. Zo kan er in de gegevensuitwisseling onduidelijkheid ontstaan. Wij werken aan een ICT-oplossing die de termen ‘gelijktrekt’. Tijd die zorgverleners nu besteden aan informatie opvragen bij collega-zorgverleners, kunnen ze dan aan de patiënt besteden.’ 

Monica-Schagen Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

Wereldgezondheidsorganisatie

Monica: ‘Ik schrijf beleidsplannen en brieven voor de Kamer. Een paar keer per jaar ga ik voor overleg naar de Wereldgezondheidsorganisatie. Volgende week praat ik in Brussel met mijn Belgische partners van het ministerie over hoe ‘Eenheid van taal’ bij hen vordert. Ik praat met chiefs medical information officers: artsen die zich naast hun medische werk bezighouden met de digitale strategie in de zorg. En dan is er nog samenwerking met andere ministeries en overheidsorganen als het Zorginstituut en de Nederlandse Zorgautoriteit. 

Weten wat er speelt

Tot voor kort werkte Monica naast haar werk bij het ministerie 1 dag per week als verpleegkundige: op vrijdag of zondag. ‘Als ambtenaar moet je naar buiten, vind ik. Je moet weten wat er speelt in de praktijk. Daarom was deze combinatie zo interessant. In het ziekenhuis zag ik waar collega’s mee worstelen en waar VWS een bijdrage aan kan leveren.’

Invloed uitoefenen

Monica is er een groot voorstander van dat ambtenaren ‘naar buiten’ gaan. ‘In het ziekenhuis kon ik met collega’s delen waar we binnen VWS aan werken en waarom we dat doen. Voor velen is ambtelijk Den Haag toch een beetje een ivoren toren. Door naar buiten te gaan kun je van de toren iets meer een ‘gewoon’ huis maken. De Rijksoverheid is voor sommigen een ver-van-je-bed-show. Maar juist hier kun je invloed uitoefenen. Als je voelt dat je iets wilt bijdragen aan de maatschappij, ben je hier op je plek.’ 

Meer over de organisatie

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon