Informatiebeleid en strategie

De juiste gegevens op het juiste moment op de juiste plek? Als adviseur bij de Rijksoverheid op het gebied van informatiebeleid en -strategie maak jij je hier sterk voor. Of je je nu bezighoudt met digitale transformatie, innovatie, veranderende wetgeving, ketensamenwerking of informatiebeveiliging. Dat doe je voor burgers en bedrijven. Maar ook voor collega’s, zodat zij hun werk goed kunnen doen.

Zo kan jouw werkdag eruit zien

Het bedrijfsvoeringssysteem voorziet eigenlijk in het verzorgen van de dagelijkse processen. Het legt ook informatie vast en die informatie gebruiken we bijvoorbeeld ook weer voor de begrotingscyclus en die is heel belangrijk, natuurlijk, voor de departementen om uiteindelijk weer een begroting in te dienen bij de Tweede Kamer. De uitdaging in mijn werk als kwartiermaker is het verbinden van de mensen om tot het goede gesprek te komen. Waarom gaan we dit doen? Hoe gaan we dit doen? En welke vraagstukken komen hierbij kijken. Dan hebben we ook te maken met data, data veiligheid, data management. Dat zijn zomaar een aantal onderwerpen waar we inhoudelijke expertise voor nodig hebben. Het is mijn kracht om die inhoudelijke expertise bij elkaar te brengen. En met elkaar tot goede resultaten te komen. Ik werk voor I-Interim Rijk, wij verzorgen voor de hele Rijksoverheid inhoudelijke experts, op het gebied van informatiemanagement en ICT. Ik werk momenteel aan twee opdrachten het verder brengen van de strategische I-agenda voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. En het kwartier maken van het programma “vernieuwen bedrijfsvoeringssystemen Infrastructuur en Waterstaat en Buitenlandse Zaken”. Mijn taak in het kwartier maken van het programma is het inzichtelijk maken waarom we dit programma willen gaan uitvoeren. Maar ook te kijken: Welke mogelijkheden zijn er? en: Zijn er collega’s waar we mogelijk kunnen aansluiten? En dat is eigenlijk ook wel de kracht vanuit I-Interim omdat we een heel groot breed veld hebben. De beoogde uitkomst van het programma is om te komen tot een vernieuwd systeem om de bedrijfsvoeringsprocessen te ondersteunen. Het stakeholders management voor het programma is erg belangrijk. Je kan je voorstellen dat collega’s binnen deze bedrijven er iets van vinden en erover willen meedenken en dat ook besluitvorming goed moet plaatsvinden dus het goed inzicht hebben wie op welk moment wil meepraten is gewoon heel erg belangrijk. De heidag staat in het teken van het samen schrijven van een programmabrief. Dat moet nog een bestuurlijk akkoord krijgen en dat bestuurlijk akkoord dat moet worden voorgelegd en daar schrijven we met z’n allen een brief voor. Als programmamanager moet je de competentie meenemen dat je flexibel bent, dat je doortastend bent en een goede gesprekspartner aan tafel en dat je de verschillende technieken en methodes aan elkaar kan verbinden. Werken bij I-Interim maakt het voor mij leuk en interessant door het directe contact met je vakgenoten. Kennis kunnen uitwisselen en kunnen ophalen. Er komen hele leuke opdrachten binnen vanuit de Rijksoverheid. Die zijn enorm divers ook geografisch gezien. Zo werken we in Den Haag. Zo werken we ergens in het noorden van het land en dat maakt het voor mij interessant en leuk.

Een greep uit de vacatures voor Informatiebeleid en strategie

Bekijk alle vacatures binnen jouw vakgebied

Ontdek wat jij kunt doen als adviseur informatievoorziening

Ik werk als adviseur informatievoorziening

Ik zet data in bij een ministerie waar alle onderwerpen samenkomen

Vincent van Thuijl

Adviseur strategie en innovatie

Lees meer over Vincent van Thuijl
Infrastructuur van IT voorkomt spookfiles

Ali Mirhadi

Projectleider
Rijkswaterstaat

Lees meer over Ali Mirhadi
Ik werk samen met de Chief Information Officers

Caspar Heetman

Adviseur risicobeheersing ICT en secretaris CIO Raad
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Lees meer over Caspar Heetman
Ik ben adviseur, data-analist, werkgroepleider en architect ineen

Tomas Bijkerk

Rijks ICT-trainee

Lees meer over Tomas Bijkerk
ICT speelt een steeds groter wordende rol in het verduurzamen van onze samenleving

Eefje Smetsers

Rijks ICT-trainee
Rijkswaterstaat

Lees meer over Eefje Smetsers
Over een half jaar moeten 6.000 ambtenaren kunnen inpluggen in het 1e mobile only-kantoor

David Lautenschutz

Rijks ICT-trainee
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Lees meer over David Lautenschutz
Infrastructuur van IT voorkomt spookfiles

Ali Mirhadi

Projectleider
Rijkswaterstaat

Lees meer over Ali Mirhadi

Volg Werken voor Nederland op social media

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon