Circulair kantoormeubilair inkopen als way of life

Tamara van Vastenhoven

Tamara van Vastenhoven

Categoriemanager kantoorinrichting - Rijkswaterstaat

Ben je productiever op een circulaire bureaustoel? Daarvan is categoriemanager kantoorinrichting Tamara van Vastenhoven niet zeker. Wel wordt de footprint van de Rijksoverheid met 100.000 circulaire werkplekken een stuk kleiner. Tamara neemt in de zomer van 2019 het stokje over van Sabien van der Leij, die de ‘circulaire veldtocht’ begon. Hoe staat het nu met onze inkoopambitie?

Snellere omslag

In 2014 staat Sabien van der Leij als categoriemanager kantoorinrichting aan de wieg van het circulair maken van 100.000 werkplekken Rijksbreed. Circulariteit is nieuw en daarom gaat ze intensief met leveranciers in gesprek. Ze zet een circulaire aanbesteding in de markt, maar merkt ook op dat de omslag wel wat sneller mag gaan. ‘Uiteindelijk bepalen ministeries en andere organisaties binnen de Rijksoverheid of zij ervoor gaan’, zei ze hierover.

Circulair in 2050

Hoe staat het nu met de circulaire ambitie, een aantal jaar later? Tamara neemt de rol van Sabien in 2019 over en werkt aan Rijksbrede inbedding van circulair inkopen. Tamara: ‘Het kabinet wil dat we in 2050 helemaal circulair zijn. Kantoorinrichting is hartstikke geschikt om die ambitie in te vullen. Maar de stap is niet vandaag op morgen gemaakt. Niet alleen leveranciers moeten om, ook de interne organisatie. Iets per se nieuw willen aanschaffen moet echt uit ons systeem.’

Way of living

Want circulariteit is volgens Tamara een way of living en geen criterium dat je even snel afvinkt. ‘We willen dat deze manier van denken in onze genen terechtkomt. Van de leveranciers, maar ook van de organisatie. Wij zitten samen – Rijksoverheid en markt - middenin die veranderopgave. Ik vind het ontzettend gaaf hoe categoriemanagement samen met haar interne opdrachtgevers die kar trekt. De fase van pilots zijn we voorbij. Nu draait het om iedereen meekrijgen, circulariteit integreren in processen en doorpakken.’

Levensduurverlenging

Hoe ziet die verandering er concreet uit? Tamara: ‘Een voorbeeld is dat we een duidelijke prioritering hebben voor interne opdrachtgevers. Zo helpen we ze andere keuzes te maken. Allereerst kijken we naar levensduurverlenging van ons bestaande meubilair. Is een nieuwe stoel wel nodig, of kun je ook repareren of renoveren, bijvoorbeeld door stof te vervangen? Zijn er nog andere Rijksorganisaties die stoelen over hebben? Een volgende stap is naar hergebruik van meubilair van organisaties buiten het Rijk. Pas als niets anders lukt, kopen we nieuw. Die producten moeten dan wel circulair zijn: herbruikbaar dus.’

 

Tamara van Vastenhoven

‘Als inkoper speel je bij het Rijk echt Champions League. Mijn werk houdt niet op bij een aanbesteding in de markt zetten of een contract tekenen: ik mag samen met mijn team verandering teweegbrengen’

Nieuwe economie

We zijn op weg van een lineaire naar een circulaire economie. Het concept ‘afval’ is typerend voor een lineaire economie: gooi weg wat je niet meer wilt en koop iets nieuws. Die gedachte is verouderd, zegt Tamara. ‘In een circulaire economie denk je vanuit wat er al is. Wat kun je met bestaand meubilair? Circulaire inkoop draait eigenlijk niet meer om de inkoop van producten. We denken meer vanuit behoefte: wat hebben we echt nodig en hoe geven we daar invulling aan, zonder gelijk nieuwe producten voor te laten rijden?’

NPR-normering

Waar is Tamara verder mee bezig? ‘Groeien, groeien, groeien. Bijvoorbeeld door het aanscherpen van de strategie op basis van de huidige contracten en de ontwikkelingen in de markt. Maar ook door met de markt een NPR-normering voor circulariteit te ontwikkelen. Alle grote leveranciers zitten nu om tafel om afspraken te maken over circulaire kantoorinrichting. Wij geven daar als grootste opdrachtgever van Nederland sturing aan. Waar moet een circulaire stoel of tafel aan voldoen? Deze norm komt straks in onze aanbestedingen terecht. Voldoe je als leverancier niet aan de norm? Dan val je af.’

Meten is weten

Ook monitoring krijgt meer vorm. Tamara: We ontwikkelen steeds meer meetinstrumenten. Hoe circulair kopen we in? Wat levert dat op, qua milieuwinst? Inmiddels bestaat nieuw meubilair dat door het Rijk wordt ingekocht voor 50% uit hernieuwbaar materiaal. En met de inzet van een refurbished bureaustoel wordt 90% minder CO2 uitgestoten dan met de aanschaf van een nieuwe. Ook monitoren we de markt: hoeveel circulaire leveranciers zijn er? Die cijfers benutten we om onze strategie continu te herijken. Nieuwe inzichten nemen we mee in een volgende aanbesteding, zodat we steeds dichterbij ons doel komen van 100.000 circulaire werkplekken.

Markt uitdagen

Ze is er trots op dat de Rijksoverheid als grootste opdrachtgever van Nederland zo’n circulaire beweging op gang krijgt. ‘Niet alleen in mijn categorie, maar Rijksbreed. We dagen de markt volop uit. Leuk aan mijn baan is dat ik veel invloed heb op hoe de ontwikkeling van circulaire kantoorinrichting gaat. Als categoriemanager speel je bij het Rijk echt Champions League. Mijn werk houdt niet op bij een aanbesteding in de markt zetten of een contract tekenen: ik mag samen met mijn team verandering teweegbrengen.’

Corona

Momenteel werken ambtenaren vanwege de coronacrisis vooral thuis. Hoe de terugkeer naar kantoor er uit gaat zien is nog onduidelijk. Tamara: ‘Ik denk wel dat het gevolgen voor de kantoorinrichting heeft, maar wat dit voor de inkoop van het meubilair betekent weten we nog niet precies. 1 ding is zeker, onze ambitie zal niet veranderen. Circulair blijft de norm!’

Meer over de organisatie

Meer relevante artikelen

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon