Rijksinkoopbeleid zet in op hergebruik van meubilair

Sabien van der Leij

Sabien van der Leij

Categoriemanager Rijksoverheid - Rijkswaterstaat

100.000 werkplekken bij de Rijksoverheid circulair maken. Met deze wens ging categoriemanager Sabien van der Leij de kantoorinrichtingsmarkt op. Inmiddels zijn de leveranciers om: circulair wordt steeds meer de norm. En ook al mag de teller van Sabien nog wel wat sneller lopen, de belangstelling groeit zowel binnen als buiten de Rijksoverheid.

Circulair meubilair

In 2014 klopt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan bij Sabien of zij geïnteresseerd is in een pilot met circulair meubilair. ‘Jazeker, heel interessant,’ antwoordt ze. ‘Maar kunnen we dit ook inzetten voor ons gehele inkoopbeleid voor kantoorinrichting? Juist wij als Rijksoverheid kunnen met ons volume op dit gebied een voortrekkersrol vervullen. Laten we dat dan ook doen.’

Op gesprek binnen en buiten het Rijk

Op dat moment weet Sabien eigenlijk zelf nog niet precies hoe de wereld van de circulariteit eruitziet. En ook niet wat er komt kijken bij het circulair maken van een gehele inkoopcategorie binnen het Rijk. ‘Niet alleen voor mij was het nieuw. Over dit item was in die tijd nog niet zoveel bekend. We zijn daarom eerst met veel mensen binnen en buiten de Rijksoverheid gaan praten. Onder meer met experts, onze klanten - de ministeries en andere rijksdiensten - en leveranciers. Alles wat we daarvan opstaken hebben we meegenomen in onze aanpak.’

Zoektocht naar gelijkgestemde leveranciers

Meubilair circulair maken, kun je op verschillende manieren doen, bijvoorbeeld door bestaande meubels op te knappen en her te gebruiken of nieuwe circulaire meubels aan te schaffen. Sabien: ‘Conclusie was dat we vooral gaan voor hergebruik. Met deze insteek zijn we de aanbesteding gaan opstellen. Daarvoor zijn we op zoek gegaan naar leveranciers die onze ambitie met ons delen. Die zelf ook geloven in de kansen die een circulaire economie ons biedt en daarvoor gaan. Die verstand hebben van kwalitatief goede kantoormeubelen en die oog hebben voor materialen die lang meegaan en het onderhoud en de reparaties en refurbishement kunnen verzorgen.’

‘Dat ons doel om voor circulair te gaan zoveel impact nationaal en internationaal heeft opgeleverd, daar ben ik zeker trots op’

Sabien van der Leij

Aanbesteding in de markt

Er breekt een drukke tijd aan waarin de aanbesteding in de markt wordt gezet. ‘Vervolgens zijn we heel intensief met de leveranciers in gesprek gegaan. De focus was vooral gericht op het ontwikkelen van de samenwerking en het maken van aanvullende afspraken over de processen die nodig zijn voor hergebruik. We gingen bovendien met elkaar op zoek naar de juiste prikkels om dit hergebruik te stimuleren.’

Sabien van der Leij

Meubelmakelaar wint aan populariteit

Nu de aanbesteding op de rails staat, is het aan de klanten om de omslag ook echt te maken. Want hoe enthousiast Sabien zelf ook is, ze kan de ministeries en andere organisaties binnen de Rijksoverheid alleen maar stimuleren om over te stappen op een circulaire kantoorinrichting. ‘Uiteindelijk bepalen zij zelf of ze hiervoor willen gaan. Het is mooi dat door onze aanpak binnen het Rijk nu ook nieuwe functies zoals  de meubelmakelaar zijn ontstaan. De meubelmakelaars houden continu de mogelijkheden in de gaten om meubilair te herinzetten en organiseren dit proces in hun eigen organisaties. Dankzij deze aanbesteding hebben we nu niet alleen meer contracten voor de levering van meubilair maar ligt de nadruk op het leveren van diensten om meubilair circulair te gaan gebruiken en optimaal te herinzetten.’

Aandacht in de media

Wat Sabien betreft kan de omslag naar circulair meubilair nog wel wat sneller gaan. Het streefgetal van 100.000 werkplekken is nog niet bereikt maar er is wel veel belangstelling voor haar veldtocht. Ook in de media. ‘De omvang hiervan heeft me wel verrast. Hartstikke leuk natuurlijk. Meer aandacht voor het onderwerp draagt bij aan het behalen van onze politieke opgave ‘Nederland circulair in 2050’. Je ziet de interesse toenemen voor de voordelen van de circulaire economie: er zijn hierdoor minder schaarse grondstoffen nodig, het draagt bij aan CO2 reductie en bespaart kosten. Door de verschuiving van alleen maar leveringen naar diensten zoals onderhoud, reparatie en refurbishment is het bovendien mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten. Om ons streefgetal te behalen, blijven we er natuurlijk ook de komende tijd aandacht voor vragen en monitoren we of we de doelen die we ons gesteld heb ook daadwerkelijk gaan behalen.’

Trots op impact

Dat er door de aanpak van de Rijksoverheid op kantoorinrichtingsmarkt een flinke verschuiving naar circulariteit is gekomen, ziet Sabien als de grootste winst. ‘Doordat wij het zo groot in de markt kunnen zetten, zie je echt dat er bij de leveranciers een omslag is ontstaan. Gispen is door de omvang van dit contract nog veel meer gaan investeren in duurzame oplossingen voor klanten. Rohde & Grahl hebben van tevoren de afweging gemaakt: gaan we hierin mee of niet? Zij maken onderdeel uit van een internationaal netwerk van bedrijven. Dit contract is voor hen een voorbeeld voor de manier waarop ze circulariteit ook in deze andere bedrijven willen doorvoeren. Dat ons doel om voor circulair te gaan zoveel impact nationaal en internationaal heeft opgeleverd, daar ben ik zeker trots op.’

Bewust omgaan met je omgeving

Het thema circulariteit raakt Sabien ook persoonlijk. ‘Ik geloof hier zelf heel sterk in. Het kan toch niet zo zijn dat wij als Rijkoverheid meubilair zomaar zouden weggooien, terwijl je er nog zoveel mee kunt doen. Dat gaat er bij mij gewoon niet in. Ik geef mijn eigen kinderen ook mee dat we met elkaar maar één aarde hebben en dat ze daar bewust mee om moeten gaan. Ook al is het een druppel op een gloeiende plaat, ik wil hier zelf een bijdrage aan leveren en ik heb zeker het idee dat we dat op deze manier doen.’

Meer over de organisatie

Meer relevante artikelen

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon