Websites en apps van maatschappelijke waarde

Van apps waarmee inspecteurs altijd en overal snel en effectief toezicht kunnen houden en handhaven tot een slim portaal waar bedrijven makkelijk zaken kunnen doen met de overheid. Dienst ICT Uitvoering (DICTU), een van de grootste ICT-dienstverleners binnen de Rijksoverheid, maakt innovatieve websites en apps van maatschappelijke waarde. Het team van Corien Potkamp ontwikkelt en beheert deze websites en apps. ‘Het digitale imago van de Rijksoverheid begint bij een website of een app.’

Veel kennis in huis

DICTU ondersteunt vooral de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).  Inclusief hun uitvoeringsorganisaties zoals de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Verspreid over vestigingen in Den Haag, Assen en Zwolle werken ruim 1.600 gedreven professionals. Er is veel kennis in huis van web- en app-ontwikkeling, vertelt Corien. ‘Daarnaast zijn we goed bekend met de eisen en de wettelijke kaders waarbinnen we moeten werken en waaraan Rijksoverheidswebsites en -apps moeten voldoen. Denk aan wettelijke richtlijnen op gebied van toegankelijkheidseisen en veiligheid.’

‘De fysieke voordeur is vervangen door een digitale voordeur in de vorm van website of app’

Digitale voordeur

DICTU realiseert zich volgens Potkamp als geen ander dat het digitale imago van de Rijksoverheid begint bij een website of een app. ‘Dat vinden onze opdrachtgevers ook. De fysieke voordeur is vervangen door een digitale voordeur in de vorm van website of app.’ En elke overheidsorganisatie wil een goede digitale overheid zijn, die toegankelijk is voor de burgers en ondernemers. Dat leidt tot een stroom opdrachten aan DICTU.

Vissen

De Visserij App is daar een voorbeeld van. Deze app ondersteunt inspecteurs in het uitvoeren van hun handhavingstaken. De app laat bijvoorbeeld zien waar welk vaartuig met welke visvangst aan wal gaat. Ook toont de app waar gevist is en over welke vergunningen de vissersboot beschikt. Vroeger moesten inspecteurs deze gegevens eerst op kantoor bij elkaar zoeken. ‘Door deze app hebben ze met één druk op de knop op hun telefoon alle informatie die ze voor een inspectie nodig hebben. Dat scheelt veel tijd’, legt Corien uit.

Realtimedata

Dat kan visserij-inspecteur Sieta van der Woude van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit beamen. Zij was betrokken bij de ontwikkeling van de app via een designthinking-proces voor inspecteurs. In zo’n proces werk je vanuit een probleem naar een product. Sieta: ‘Dit gebeurde in een sprintsessie met het designteam van het DICTU App Loket. Na een brainstorm over alle app-functies kozen we per functie een ontwerp waarmee het designteam aan de slag ging. Dit team maakte een klikbaar model van de app, die vijf inspecteurs op gebruikersvriendelijkheid testten. Daarna konden het designteam en het ontwikkelteam van DICTU de app op de meest gebruiksvriendelijke manier maken. Met als resultaat dat wij als inspecteurs nu beschikken over realtimedata om ons werk te doen.'

Snel zakendoen met de overheid via een handige mijn-omgeving

Ook kreeg DICTU onlangs een opdracht van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Wouter Nieuwenhuis is betrokken bij de ACM als productowner: ‘De ACM heeft veel contact met bedrijven. Die moeten bijvoorbeeld data aanleveren en willen vergunningen en telefoonnummers aanvragen. Met Mijn ACM willen we de processen voor bedrijven zo gebruiksvriendelijk mogelijk laten verlopen, zodat ze gemakkelijk zaken met ons kunnen doen. Tegelijkertijd bekijken we als ACM ook hoe we onze interne processen daarbij kunnen verbeteren. ’Corien; We begonnen deze opdracht met een designsprint. Met deze aanpak verkennen we samen met onze opdrachtgever de echte behoefte achter de vraag. Welke oplossing willen we ontwikkelen en gaat die bijdragen aan wat de gebruiker nodig heeft?’ AMC en DICTU werkten daarvoor al vier jaar samen aan ACM.nl en ACMConsuWijzer.nl. ‘Nu daar het bedrijvenportaal bijkomt, zijn we gegroeid naar een volwaardig scrumteam’, aldus Wouter.

Generieke componenten

DICTU werkt voor alle opdrachtgevers zoveel mogelijk met generieke bouwstenen – oftewel componenten – voor de website.  ‘Je hoeft componenten en code van een site of app dan één keer te ontwikkelen om het vervolgens meerdere keren te kunnen gebruiken. Wijzigt er in de toekomst iets, dan hoef je die wijziging maar één keer door te voeren, waarna deze  automatisch naar alle applicaties uitrolt’, licht Corien toe. Als voorbeeld haalt ze een notificatie-app aan die veel Rijksdiensten gebruiken. ‘Bij een wijziging kunnen we dit nu veel efficiënter en sneller uitrollen naar alle Rijksdiensten. We zetten deze algemene componenten voor websites zo op dat we ze waar mogelijk voor meerdere websites van verschillende Rijksdiensten kunnen gebruiken. We doen dit door architectuur, design en gebruikersflow vooraf goed uit te denken. De componenten die wij gebruiken dragen bij aan efficiëntie en kwaliteitsverbetering van web- en appdiensten. Zo zorgen we voor onderhoud, kwaliteit en duurzaamheid van software.’

Expertise uit de markt halen

Hoewel DICTU over veel kennis beschikt, wordt ook veel kennis uit de markt gehaald. Corien: ‘Denk bijvoorbeeld aan een innovatief thema als kunstmatige intelligentie, beter bekend als Artificial Intelligence (AI). AI is overal. We hebben kennis over AI, maar de markt is daarin gewoon veel verder. Ook maken we graag gebruik van de expertise van marktpartijen op het gebied van het content-managementsysteem Drupal, besturingssysteem iOS, Android en UX/design. Van externe deskundigen kunnen we leren, dus betrekken we ze graag bij ontwikkelingen. Zo leren wij van de markt en de markt van ons.’

‘Wij leren van de markt en de markt van ons’

Meer over de organisatie

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon