Jochen Mikolajczak

Zorgen dat burgers toegang krijgen tot hun eigen gezondheidsgegevens
Jochen Mikolajczak

Jochen Mikolajczak
Coördinerend adviseur informatiebeleid Volksgezondheid
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Studeerde psychologie aan de Universiteit van Maatricht. Promoveerde daar op de ontwikkeling van een online interventie voor het bevorderen van testen op HIV. Werkte daarna in Leiden als onderzoeker bij TNO en richtte zich daarbij op gezondheidsbevordering. Vond na enkele jaren een vergelijkbare functie bij het RIVM en stapte 8 jaar geleden over naar VWS. Werkte daar eerst als accounthouder RIVM, ZonMw en de Gezondheidsraad en solliciteerde ruim 3 jaar geleden op zijn huidige functie. Gaat er graag met zijn vrouw en kinderen op uit: van wandelingetjes in de buurt tot skitochten in de Alpen.

Als coördinerend adviseur informatiebeleid Volksgezondheid  bij de directie Publieke Gezondheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) verbindt Jochen Mikolajczak beleid en IT met elkaar.


Versnipperd

‘Ons ideaal bij VWS is dat iedere burger toegang krijg tot zijn eigen gezondheidsgegevens. In zo’n 95 procent van de gevallen liggen deze gegevens versnipperd opgeslagen in elektronische patiëntendossiers die beheerd worden door allemaal verschillende zorgprofessionals. Dat is best onhandig, want zo ontstaat nooit een integraal (medisch) overzicht. Dat hebben professionals en burgers wel steeds vaker nodig, en dat willen ze ook graag hebben. Bijvoorbeeld als mensen een chronische aandoening hebben. Bovendien beseffen steeds meer mensen dat het gaat om hún gegevens.

Gemeenschappelijke talen

Het verzamelen en integreren van deze informatie is  ingewikkeld, want daarvoor moeten IT-systemen met elkaar praten. Vanuit bijvoorbeeld de ziekenhuizen, de verpleeghuizen maar ook de jeugdgezondheidszorg. Om zoiets mogelijk te maken werken we met elkaar aan gemeenschappelijke taal en techniek. Zodat je als zorgprofessionals op een veilige en verantwoorde manier gegevens kunt uitwisselen en toegankelijk kunt maken voor burgers.

Techniek en beleid

Het domein van de gezondheidszorg is voor mij een warm bad waarin ik terecht ben gekomen. Het werk gaat over iets heel wezenlijks, namelijk gezondheid. In mijn werk ben ik bezig met de verbinding tussen mensen, maar ook tussen techniek en beleid. Ik zet verschillende mensen bij elkaar, omdat hun werkzaamheden elkaar raken en zij elkaar verder kunnen brengen. Het is leuk om te horen dat collega’s zich geholpen voelen door wat je doet. Je ziet dat je mensen in beweging kunt zetten. Dat geeft veel voldoening.’

Bekijk alle vacatures voor adviseurs informatiebeleid

Bekijk alle vacatures

Ik werk voor Nederland

Hier heerst een informele, warme sfeer en we werken aan mooie thema's
Liza Zobdeh
HR-beleidsadviseur
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Behaalde een bachelor of arts in dance education, studeerde bestuurskunde en publiek management aan de Universiteit Gent en specialiseerde zich daarnaast in diversiteit en inclusie

Lees meer over Liza Zobdeh
VWS werkt aan thema’s die mij aan het hart gaan
Nico Baars
CIO kern- en informatiemanagement
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Studeerde economie aan de Universiteit van Amsterdam. Studeerde af met als specialisatie overheidsfinanciën. Werkt ruim 18 jaar bij VWS.

Lees meer over Nico Baars
Door een goede voorbereiding verliep de start van een arbeidsbeperkte collega soepel
Paul Zwinkels
Hoofd Bedrijfsbureau
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Deed heao commerciële economie. Begon in 1994 bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport als senior-subsidiemedewerker, daarna als senior-adviseur bedrijfsvoering.

Lees meer over Paul Zwinkels
Ik houd me bezig met eenheid van taal en techniek
Yola Park
Coördinerend/specialistisch adviseurDirectie Informatiebeleid/CIO
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Studeerde taal en informatica aan de Universiteit Tilburg. Deed later nog een post hbo-opleiding bedrijfskunde.

Lees meer over Yola Park
Ik ondersteun het secretariaat in de breedste zin van het woord
Daniël van Schendel
Medewerker administratie
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Volgde de opleiding mbo-2 bedrijfsadministratie. Werkte 3 ½ jaar bij een adviesbureau in de culturele sector. Fietst en wandelt graag in zijn vrije tijd.

Lees meer over Daniël van Schendel
Mijn werk raakt ook ethische vraagstukken
Tim de Groot
Enterprise Architect
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Studeerde informatica aan de Haagse Hogeschool en behaalde een master in Management & ICT bij ProEducation.

Lees meer over Tim de Groot
Met informatiebeleid kun je de zorg echt beter maken’
Tim Postema
Manager en plaatsvervangend directeur Informatiebeleid
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Studeerde technische bedrijfskunde aan de Universiteit van Twente. Is zijn hele loopbaan bezig met de vraag hoe hij informatie kan laten werken voor de zorg.

Lees meer over Tim Postema
De zorg kan zó veel beter: daar maak ik me sterk voor
Adriaan Brouwer
MT-lid bij de directie Zorgverzekeringen
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Studeerde rechten aan de Universiteit van Utrecht met als specialisatie Europees economisch recht.

Lees meer over Adriaan Brouwer
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon