Mark Timmer

Met de juiste inzet van ICT kun je overheidsbeleid helpen verbeteren
Mark Timmer

Mark Timmer
Coördinerend beleidsmedewerker en plaatsvervangend afdelingshoofd
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Studeerde, na de MTS, informatica en informatiekunde aan de Haagse Hogeschool. Ging na zijn afstuderen bij de Research and Development tak van Ericsson, aan de slag bij de directie voorlichting van het ministerie van OCW en de directie bedrijfsvoering van het ministerie van Financiën als projectleider en adviseur. Werkte onder andere nog bij de directie Kinderopvang van SZW als beleidsmedewerker. 

Mark Timmer is plaatsvervangend afdelingshoofd en coördinerend beleidsmedewerker bij de directie Participatie en Decentrale Voorzieningen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). 'De verbindende schakel zijn tussen beleid en uitvoering, maakt een beleidsfunctie voor mensen met een informatica-achtergrond zo aantrekkelijk'.


Bijdragen aan beter beleid

'Ik heb allerlei functies gehad. Als projectleider van het project Flexibel Werken bij SZW dachten we met het team na over hoe we het werk bij het ministerie van SZW aantrekkelijker kunnen maken. Bijvoorbeeld door de medewerker meer centraal te stellen door het verruimen van de mogelijkheden om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken met ICT. Medewerkers en managers hadden invloed op hoe ze flexibel werken wilden vormgeven. Bij de directie Kinderopvang bouwde ik mee aan het landelijk register kinderopvang en het wetsontwerp voor directe financiering kinderopvang. 

ICT

Bij de Rijksoverheid kun je met de juiste inzet werken aan inhoudelijk verschillende projecten; dat maakt het werk interessant. Alle projecten die ik heb gedaan, hebben een grote ICT component als gemene deler. In de verschillende functies ben ik telkens op zoek naar manieren om overheidsbeleid te verbeteren door de juiste inzet van ICT. 

Werkzoekenden sneller aan een baan helpen

Een van de projecten waar ik nu aan werk, samen met I-Interim Rijk, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en arbeidsmarktregio’s is daar ook een mooi voorbeeld van: het verbeteren van de elektronische uitwisseling van gegevens van werkzoekenden.  Werkzoekenden komen daardoor beter in beeld bij werkgevers en intermediairs. Zo kom je sneller tot goede matches en hoeven mensen minder lang te zoeken naar werk dat bij hen past.

Sociale kant

Het sociale aspect in mijn werk geeft mij veel energie. We geven mensen die verder van de arbeidsmarkt staan een podium. Zo helpen we ze sneller aan een baan. Dat we bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die maatschappelijke impact hebben is heel mooi. Zo draag ik direct bij aan een beter Nederland.’

Ik werk voor Nederland

Mijn werk en dat van mijn directe collega’s raakt alle werkende mensen in Nederland
Sjeel de Vries
Beleidsmedewerker
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Studeerde geschiedenis en rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam. Liep stage bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Lees meer over Sjeel de Vries
Betrek meer burgers met een biculturele achtergrond bij maatschappelijke vraagstukken
Yasmin Seddiki
Senior adviseur Sociale Stabiliteit
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Studeerde beleid, bestuur en organisatie. Was projectleider op het gebied van preventief jeugdbeleid bij Stichting de Meeuw.

Lees meer over Yasmin Seddiki
Mijn doel? Zorgen dat iedereen in Nederland veilig en gezond kan werken. 
Henri Géron
ProgrammaleiderPreventie Beroepsziekten
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Studeerde analystische en klinische chemie (hbo en hls). Werkte daarna als laboratoriumonderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam.

Lees meer over Henri Géron
Het beleid dat wij hier maken, gaat echt om mensen.
Sandra de Pleijt
Beleidsmedewerker
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Sandra de Pleijt studeerde geschiedenis en economie aan de Universiteit Utrecht.

Lees meer over Sandra de Pleijt
We willen echt dingen anders gaan doen op het gebied van werving en selectie, leiderschap en cultuur.
Shervin Nekuee
Senior adviseur Diversiteit
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Werd geboren in Iran en woont sinds zijn twintigste in Nederland. Studeerde sociologie aan de Universiteit Utrecht en gaf 6 jaar les aan de universiteit.

Lees meer over Shervin Nekuee
Door te controleren of mensen wel veilig kunnen werken, voorkomen we dat er ongelukken gebeuren
Roland van Arragon
Arbeidsinspecteur
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Deed de meao in de richting economisch-juridisch en volgde diverse Bouwopleidingen.

Lees meer over Roland van Arragon
Alles wat de afdeling Inspectie aan financiële uitgaven wil doen, controleer ik
Cor Jan Russcher
Financial Trainee
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Haalde een bachelor bedrijfskunde en een master finance aan de Vrije Universiteit Amsterdam Startte september 2015 als financial trainee bij het ministerie van Sociale Zaken en Wer

Lees meer over Cor Jan Russcher
Bij elke begrotingsronde ben ik verantwoordelijk voor de AOW
Kimberly Wagemans
Financial trainee / financieel beleidsmedewerker
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Deed een bachelor economie en aansluitend een master beleidseconomie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Startte september 2016 met het Financial Traineeship.

Lees meer over Kimberly Wagemans
Wat je ’s ochtends op de Academie leert, kun je ’s middags tijdens je werk inzetten
Jan ten Hoor
Wetgevingsjurist
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Deed de studie rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen en sloot deze af met de 2-jarige onderzoeksmaster functionality of law.

Lees meer over Jan ten Hoor
Op sommige dagen kan de agenda ’s ochtends meteen in de prullenbak
Kai Romme
Beleidsadviseur
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Haalde een bachelor P&O in Sittard. Deed daarna de Masteropleiding Recht, Arbeid en Gezondheid in Maastricht. Begon als trainee bij het ministerie van SZW.

Lees meer over Kai Romme
In werkgroepen is er ruimte voor actievelingen zoals ik’
Layla Hassan
Informatieadviseur
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Begon ooit via een uitzendbureau bij de Belastingdienst. Haalde haar bachelor in sociale juridische dienstverlening en deed de opleiding strategisch informatie- en recordmanager.

Lees meer over Layla Hassan
Ik verbind de overheid met de burgers
Augusto de Campos Neto
Adviseur
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Studeerde communicatiewetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Werkte tijdens en vlak na zijn studie als beveiliger op Schiphol en was actief als radiomaker.

Lees meer over Augusto de Campos Neto
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon