Mark Timmer

Met de juiste inzet van ICT kun je overheidsbeleid helpen verbeteren
Mark Timmer

Mark Timmer
Coördinerend beleidsmedewerker en plaatsvervangend afdelingshoofd
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Studeerde, na de MTS, informatica en informatiekunde aan de Haagse Hogeschool. Ging na zijn afstuderen bij de Research and Development tak van Ericsson, aan de slag bij de directie voorlichting van het ministerie van OCW en de directie bedrijfsvoering van het ministerie van Financiën als projectleider en adviseur. Werkte onder andere nog bij de directie Kinderopvang van SZW als beleidsmedewerker. 

Mark Timmer is plaatsvervangend afdelingshoofd en coördinerend beleidsmedewerker bij de directie Participatie en Decentrale Voorzieningen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). 'De verbindende schakel zijn tussen beleid en uitvoering, maakt een beleidsfunctie voor mensen met een informatica-achtergrond zo aantrekkelijk'.


Bijdragen aan beter beleid

'Ik heb allerlei functies gehad. Als projectleider van het project Flexibel Werken bij SZW dachten we met het team na over hoe we het werk bij het ministerie van SZW aantrekkelijker kunnen maken. Bijvoorbeeld door de medewerker meer centraal te stellen door het verruimen van de mogelijkheden om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken met ICT. Medewerkers en managers hadden invloed op hoe ze flexibel werken wilden vormgeven. Bij de directie Kinderopvang bouwde ik mee aan het landelijk register kinderopvang en het wetsontwerp voor directe financiering kinderopvang. 

ICT

Bij de Rijksoverheid kun je met de juiste inzet werken aan inhoudelijk verschillende projecten; dat maakt het werk interessant. Alle projecten die ik heb gedaan, hebben een grote ICT component als gemene deler. In de verschillende functies ben ik telkens op zoek naar manieren om overheidsbeleid te verbeteren door de juiste inzet van ICT. 

Werkzoekenden sneller aan een baan helpen

Een van de projecten waar ik nu aan werk, samen met I-Interim Rijk, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en arbeidsmarktregio’s is daar ook een mooi voorbeeld van: het verbeteren van de elektronische uitwisseling van gegevens van werkzoekenden.  Werkzoekenden komen daardoor beter in beeld bij werkgevers en intermediairs. Zo kom je sneller tot goede matches en hoeven mensen minder lang te zoeken naar werk dat bij hen past.

Sociale kant

Het sociale aspect in mijn werk geeft mij veel energie. We geven mensen die verder van de arbeidsmarkt staan een podium. Zo helpen we ze sneller aan een baan. Dat we bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die maatschappelijke impact hebben is heel mooi. Zo draag ik direct bij aan een beter Nederland.’

Ik werk voor Nederland

Wat je ’s ochtends op de Academie leert, kun je ’s middags tijdens je werk inzetten

Jan ten Hoor

Wetgevingsjurist
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bij elke begrotingsronde ben ik verantwoordelijk voor de AOW

Kimberly Wagemans

Financial trainee / financieel beleidsmedewerker
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Alles wat de afdeling Inspectie aan financiële uitgaven wil doen, controleer ik

Cor Jan Russcher

Financial Trainee
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het beleid dat wij hier maken, gaat echt om mensen.

Sandra de Pleijt

Beleidsmedewerker
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

We willen echt dingen anders gaan doen op het gebied van werving en selectie, leiderschap en cultuur.

Shervin Nekuee

Senior adviseur Diversiteit
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Door te controleren of mensen wel veilig kunnen werken, voorkomen we dat er ongelukken gebeuren

Roland van Arragon

Arbeidsinspecteur
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ik verbind de overheid met de burgers

Augusto de Campos Neto

Adviseur
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Mijn doel? Zorgen dat iedereen in Nederland veilig en gezond kan werken. 

Henri Géron

ProgrammaleiderPreventie Beroepsziekten
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Betrek meer burgers met een biculturele achtergrond bij maatschappelijke vraagstukken

Yasmin Seddiki

Senior adviseur Sociale Stabiliteit
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Mijn werk en dat van mijn directe collega’s raakt alle werkende mensen in Nederland

Sjeel de Vries

Beleidsmedewerker
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Op sommige dagen kan de agenda ’s ochtends meteen in de prullenbak

Kai Romme

Beleidsadviseur
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

In werkgroepen is er ruimte voor actievelingen zoals ik’

Layla Hassan

Informatieadviseur
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon