Met een informatica-achtergrond werken aan beleid én uitvoering

Mark Timmer

Mark Timmer

Coördinerend beleidsmedewerker en plaatsvervangend afdelingshoofd - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Met een informatica-achtergrond kun je bij het ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid alle kanten op, daar is Mark van overtuigd. Hij werkt als coördinerend beleidsmedewerker bij de directie Participatie en Decentrale voorzieningen (PDV). ‘Een informatiekundige helpt bij het realiseren van verbeteringen en maakt je een goede gesprekspartner voor de uitvoering van overheidsbeleid’. 

Meervoudig gebruik

In al zijn functies hield Mark zich bezig met het vinden van manieren om informatietechnologie in te zetten voor het verbeteren van overheidsbeleid en de uitvoering daarvan. ‘Bij de directie Kinderopvang werkte ik vanuit het ministerie als opdrachtgever aan het LRK, het landelijk register kinderopvang. Hierin staan alle kinderopvanglocaties die aan de eisen van de wet voldoen. Een belangrijk register dus voor de kinderopvangtoeslag en het toezicht en de handhaving. Het LRK bleek ook relevant voor de brandweer omdat zij altijd actuele en accurate adresinformatie nodig hebben. Juist ook van kinderopvanglocaties. Van de OOV-sector (Openbare Orde en Veiligheid) en ICTU kreeg ik het verzoek dit in orde te maken. Samen met DUO is het register vervolgens in 1 sprint en de daaropvolgende release, BAG‐compliant gemaakt. Brandweer en andere hulpdiensten kunnen nu de adressen koppelen aan relevante informatie en kaarten in de OOV-sector . ‘Een mooi voorbeeld van het meervoudig gebruiken van informatie waar zowel de uitvoering als beleid bij gebaat is. Ik kijk nog steeds met plezier terug op de goede samenwerking met DUO en ICTU.’

‘De eerste resultaten van het arbeidsmarktdashboard zijn veelbelovend. Zo brengen we vacatures en mensen die op zoek zijn naar ander werk, dichter bij elkaar. ’

Mensen aan het werk helpen

Een actueler voorbeeld is te vinden in zijn huidige werk als coördinerend beleidsmedewerker. ‘Ik geef inhoudelijk sturing en vorm aan meerdere trajecten. Zo heeft het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) vanuit de Wet SUWI de taak informatie en advies over arbeidsmarktontwikkelingen te geven aan de arbeidsmarktregio’s. ‘Professionals in de arbeidsmarktregio’s hadden behoefte aan een  gebruiksvriendelijk en interactief dashboard met arbeidsmarktinformatie. Samen met het UWV heb ik deze vraag doorvertaald in een opdracht. Het UWV is nu het project ‘Ontwikkeling arbeidsmarktdashboard voor de regio’s’ gestart samen met de Vereniging Nederlandse gemeenten (VNG) en meerdere arbeidsmarktregio’s. De eerste resultaten zijn veelbelovend. Het dashboard gaat zeker bijdragen aan een transparantere arbeidsmarkt en het bij elkaar brengen van vacatures en mensen die op zoek zijn naar ander werk’. 

Mark Timmer op kantoor bij SZW

Elektronische uitwisseling van matchingsgegevens

Mark wil ook toe naar een landelijke standaard voor de elektronische uitwisseling van matchingsgegevens. ‘Daar valt nog een wereld te winnen. Baanzoekenden kun je een nog beter podium geven als we slimmer om weten te gaan met informatie. Ook de aansluiting van de arbeidsmarkt op het onderwijs vraagt om standaardisatie; op het niveau van vaardigheden. Mensen die nu vastlopen in een mismatch, zijn dan beter te helpen.

‘Ineens ontstaan mogelijkheden in heel andere beroepen en sectoren en kun je vervolgens de opleidingsmogelijkheden in kaart brengen om daar te komen.’

Door inzicht in vaardigheden kan een overlap zichtbaar worden tussen beroepen die op het eerste gezicht sterk verschillen. Ineens ontstaan mogelijkheden in heel andere beroepen en sectoren en kun je vervolgens de opleidingsmogelijkheden in kaart brengen om daar te komen. Juist die sociale kant van de uitvoering van beleidsambities geeft Mark energie. ‘Je verruimt de mogelijkheden en kansen van mensen op de arbeidsmarkt en helpt tegelijkertijd ook werkgevers die op zoek zijn naar mensen. Zo kom je sneller tot goede matches en hoeven mensen minder lang te zoeken naar werk dat bij hen past.’

Verbindende schakel

Wie een informatica-achtergrond heeft, bevindt zich bij het ministerie van SZW op het snijvlak van beleid en uitvoering en is vaak de verbindende schakel. ‘Vanuit de politiek zijn er allerlei ambities en ideeën voor maatschappelijke opgaven’, vertelt Mark. Soms ligt er al een concreet voorstel. ‘Er moet bijvoorbeeld 1 systeem komen voor een bepaalde maatschappelijke opgave. Iedereen met een informatica-achtergrond weet dat een wens voor ‘1 systeem’ heel veel kan betekenen. Het gaat bijvoorbeeld niet per se over 1 grote database of 1 applicatie, maar vaak wél over het toegankelijk en uitwisselbaar maken van gegevens bij en tussen verschillende partijen. En dat op een veilige manier met borging van de privacy-vereisten en de juiste wettelijke grondslagen.’ Expertise op het gebied van informatica helpt bij de beleidsvorming en de juiste doorvertaling naar de uitvoering. Zodat mooie plannen kunnen slagen. Die verbindende schakel tussen beleid en uitvoering is wat zo aantrekkelijk is aan een beleidsfunctie voor mensen met een informatica-achtergrond. 

Feeling met de maatschappij

Bij zijn directie PDV ziet Mark ziet dat er veel oog is voor samenwerking met andere partijen, zoals het UWV en VNG en gemeenten, en de sociale partners, cliëntenraad en onderwijspartijen om ervoor te zorgen dat beleid in de praktijk ook uitpakt zoals het is bedoeld. ‘Ieder kijkt vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid naar het vraagstuk en samen leggen we de puzzel’, vertelt Mark. Samen maken we Nederland mooier en slimmer met werk voor iedereen. 

Meer over de organisatie

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon