Werken aan een breed gedragen diversiteits- en inclusiebeleid

Sinds 2018 heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een actief diversiteitsbeleid. Inmiddels zijn er vijftig zogenaamde ambassadeurs, en is er de ambitie is om het nog beter te doen. Senior adviseur diversiteit en inclusie, Shervin Nekuee legt de lat nog een stukje hoger.

Verdieping

Shervin: ‘Mijn missie is geslaagd als ik samen met het geweldige team dat we hebben verdieping kan brengen in ons diversiteits- en inclusiebeleid. Dat we verder komen dan peptalks en preken over diversiteit. Dat we als organisatie duurzaam diversiteitsbeleid kunnen neerzetten. En dat we als collega’s meer over onszelf en de ander te weten komen; ook over de valkuilen van wat ieder van ons als 'normaal' beschouwt, maar in de praktijk de omgang met verschillen belemmert en moeizaam maakt. Kortom, dat we bewuster werken aan het neerzetten van de belangrijkste bouwstenen voor een duurzaam diversiteitsbeleid. Maar ook: als waar nodig de werkwijze van de organisatie zodanig is aangepast dat het niet bedoeld of onbedoeld tot uitsluiting en een cultuur van eenheidsworst leidt én als de top van de organisatie een blijvend sensitiviteit voor belang van dit onderwerp gaat ontwikkelen. En last but not least: als we binnen ons wervings- en selectiebeleid vaker buiten de muren van de Rijksoverheid kijken.’

We willen echt dingen anders gaan doen op het gebied van werving en selectie, leiderschap en cultuur.

Visie

Shervin heeft Iraanse wortels. Al op vroege leeftijd ontwikkelde hij een fascinatie voor groepsprocessen en de cultuur van organisaties. Toen hij naar Nederland kwam, besloot hij sociologie te studeren in Utrecht. Als onderzoeker en programmamaker nam hij deel aan het debat over de multiculturele samenleving. Die ervaring wil hij inzetten voor het ministerie. Shervin noemt 3 leidende begrippen die voor zijn visie bepalend zijn: verandering naar culturele sensitiviteit; erkenning van inclusief leiderschap en interculturele competentie. Die hangen met elkaar samen: ‘Een structuur en cultuur die gevoelig is voor culturele verschillen, ontstaat als medewerkers voldoende interculturele competenties hebben en leidinggevenden in staat zijn om de waarde van verschillen overtuigend te benoemen en uit te dragen.’

Ontregelaar

Voordat hij bij het ministerie van SZW terechtkwam, werkte Shervin als zelfstandige. Hij gaf trainingen en strategische adviezen aan organisaties, die diverser en inclusiever wilden worden. Die adviesrol gaat hij doorzetten bij het ministerie. Voor Shervin betekent dat: streven naar bewustwording, maar ook gevestigde opvattingen uitdagen. ‘Op een ministerie gelden veel gewoontes, maar we moeten niet bang zijn die te doorbreken. Veranderingen doen soms pijn. Maar als het groeipijn is, dan plukken we daar allemaal de vruchten van. Ik voel me wat dat betreft goed in de rol van de ontregelaar. Je moet steeds met het oog van de ander naar iets kunnen kijken.’

Misvatting

Shervin wijst er op dat diversiteit soms al als geslaagd wordt gezien als je verschillende opvattingen en gedachtes in de werkkring uit. Maar dat is een misvatting. ‘Emancipatie begint met de aanwezigheid van minderheden op de werkvloer. Pas als er voldoende instroom en doorstoom van medewerkers met niet-Westerse achtergrond is, en zij zich vrij voelen hun gevoelens en inzichten met collega’s te delen, is er sprake van een werksituatie die recht doet aan onze superdiverse samenleving. We moeten niet een schijnbeweging maken om de noodzaak van veranderingen te vermijden.

Inclusief wervingsbeleid

Diversiteit vraagt dus ook om een inclusief wervingsbeleid. Dat gaat volgens hem al redelijk goed, maar er is ruimte voor verbetering. ‘Mijn prioriteit is bouwen aan een werkwijze waar we niemand onbedoeld uitsluiten. Dat betekent ook breder kijken naar competenties. Dat vraagt om inclusief leiderschap en structurele en culturele veranderingen. En om het uitdragen van de waarde van diversiteit. Dat het goed is als de organisatie ook mensen trekt met een niet-Westerse achtergrond. Dat er gendergelijkheid is. Dat de LHBTI-community zich omarmd voelt. En er optimale ruimte is voor mensen met een arbeidsbeperking en dat er geen leeftijdsdiscriminatie is'.

Veel energie

Als adviseur begeleidt Shervin onder andere de diversiteitsambassadeurs bij het ministerie. Dat geeft veel energie. ‘Het feit dat we met 50 ‘metgezellen’ aan een breed gedragen diversiteitsbeleid kunnen werken, is echt een luxe. Alle ambassadeurs hebben een functie op het ministerie, maar vinden het daarnaast belangrijk zich hiervoor in te zetten. Die groep kunnen we nog groter maken. ’De eerstvolgende stop? Diversity Day op 6 oktober 2020. We nodigen gerenommeerde nationale en internationale sprekers uit om over diversiteit en inclusie te spreken. Zo creëren we bewustzijn. En gooien we de ramen van het ministerie open.’

Meer over de organisatie

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon