Samira Akaiouar

Een diverse organisatie creëer je niet door in dezelfde vijver te blijven vissen
Portret van Samira Akaiour, diversiteitsrecruiter bij het ministerie van Financiën

Samira Akaiouar
Recruiter diversiteit en inclusie
Ministerie van Financiën

Studeerde aan de Hogere Hotelschool in Maastricht. Volgde daarna een master interculturele communicatie aan de Universiteit Utrecht. Liep stage bij het ministerie van Justitie en Veiligheid en stroomde door naar het ministerie van Financiën. Is dol op reizen en wandelen en ziet zichzelf later in Spanje wonen, een land waar ze zich thuis voelt.

Als recruiter diversiteit en inclusie zet Samira Akaiouar zich bij het ministerie van Financiën dagelijks in voor een inclusief en objectief werving- en selectieproces. Zodat een diversiteit aan talenten wordt bereikt en op eenzelfde manier wordt beoordeeld. Voor een werkomgeving waarin iedereen zich geroepen voelt om te werken voor en aan een financieel gezond Nederland.


Publicatiedatum 20-07-2021

Dubbele achtergrond

‘Tijdens mijn master interculturele communicatie kreeg ik een spiegel voorgehouden wat betreft mijn eigen culturele achtergrond. Mijn vader is Marokkaans, mijn moeder is Nederlands. Ik werd me bewuster van de verschillen tussen de Nederlandse en Marokkaanse cultuur. Maar ook dat communicatie tussen mensen met verschillende culturele en linguïstische achtergronden vaak gaat over misinterpretaties. Terwijl door je te verplaatsen in de ander je met elkaar veel kunt bereiken en je als mens verrijkt kan worden door hetgeen wat je van de ander leert.

Zelfreflectie

Het zorgde er óók voor dat ik begon te reflecteren op mijn eerdere korte ervaringen als recruiter. Ik realiseerde me dat ik zelf niet anders had gedaan dan de eerste de beste kandidaat die ik vond via LinkedIn te benaderen. Niet nadenkend over in hoeverre iemand complementair is aan het bestaande team. Ook werd ik me bewust dat iemand die net als ik de Hogere Hotelschool had gedaan bij mij een streepje voor had. Dat ik net als iedereen geneigd was op zoek te gaan naar kopieën van onszelf. Naar mensen die op ons lijken.

Inclusief werving- en selectieproces

Dus moest ik wel reageren op de stageplek bij directie Personeel & Organisatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) die ik zag op de site Werken voor Nederland. Ik kreeg daar de kans te onderzoeken hoe het bestuursdepartement het werving- en selectieproces op een inclusieve manier kan vormgeven. Ik deed literatuuronderzoek. Sprak met medewerkers en leidinggevenden. Interviewde externe adviseurs. Het leidde onder andere tot praktische aanbevelingen om vacatureteksten inclusiever te maken. En het mooie is dat ik die kennis nu in de praktijk kan brengen als recruiter diversiteit en inclusie bij het ministerie van Financiën.’

Ik werk voor Nederland

Ik wil een zo laag mogelijke rente voor de Nederlandse Staat
Michel Geurts
Dealer / Beleidsmedewerker
Ministerie van Financiën

Behaalde zijn bachelor natuurwetenschap & innovatiemanagement en de master financial economics in Utrecht.

Lees meer over Michel Geurts
Dankzij ICT verlopen begrotingsprocessen steeds efficiënter
Maurice Dister
Plaatsvervangend directeur Begrotingszaken
Ministerie van Financiën

Studeerde heao bedrijfseconomie, daarna bestuurskunde aan de Universiteit Leiden en heeft de postdoctorale opleiding tot registercontroller voltooid.

Lees meer over Maurice Dister
Het koffertje met de Miljoenennota; een mijlpaal waar we al sinds het voorjaar mee bezig zijn en waar alle ministeries en ook Financiën heel hard aan werken
Wopke Hoekstra
Demissionair minister van Financiën
Ministerie van Financiën

Studeerde rechten, deels in Leiden, deels in Rome. Haalde zijn propedeuse geschiedenis. Volgde 1 jaar een MBA bedrijfseconomische opleiding en werkte bij McKinsey.

Lees meer over Wopke Hoekstra
Vanaf dag 1 bouw je een waardevol netwerk van trainees op
Maurid Darwish
Financial Trainee
Ministerie van Financiën

Volgde na het gymnasium zijn jongensdroom en was een jaar officier in opleiding bij de Luchtmacht. Moest vanwege een blessure stoppen.

Lees meer over Maurid Darwish
In tijden van bezuinigingen komen vaak de belangrijkste keuzes boven
Linde Lassche
Private equity analist bij de Nederlandse Ontwikkelingsbank
Ministerie van Financiën

Studeerde internationale betrekkingen aan de Rijksuniversiteit Groningen en algemene economie, specialisatie ontwikkelingseconomie aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Lees meer over Linde Lassche
Bij het onderzoek naar dienstauto’s was ik de man voor de klus
Wichant Bhaggoe
Financial Trainee
Ministerie van Financiën

Deed een bachelor economie en bedrijfseconomie, gevolgd door een master financial economics.

Lees meer over Wichant Bhaggoe
Ik toets of SZW niet door het uitgavenplafond breekt
Tanja Koeckhoven
Junior inspecteur en begrotingscoördinator bij de Inspectie der Rijksfinanciën (IRF)
Ministerie van Financiën

Studeerde bestuurskunde in Leiden en werkte daarna even in de consultancy. Houdt van koken, lezen, wandelen en verdiept zich graag in wijn.

Lees meer over Tanja Koeckhoven
Betere zorg tegen lagere kosten: hoe krijg je dat voor elkaar?
Bart Vos
Financial trainee
Ministerie van Financiën

Studeerde Bedrijfskunde in Rotterdam; afstudeerrichting Finance and Investments.

Lees meer over Bart Vos
Je zit in de cockpit van de gebeurtenissen.
Chris Meulmeester
Concern controller
Ministerie van Financiën

Studeerde Bestuurskunde en Geschiedenis in Amsterdam; schreef twee scripties: een over stedelijke vernieuwing en een over de eerste spindoctor van Nederland, 'mannetjesmaker' Ben K

Lees meer over Chris Meulmeester
Je moet duidelijk je standpunt kunnen verdedigen
Wouter Hogervorst
Coördinerend beleidsmedewerker bij directie AFEP
Ministerie van Financiën

Studeerde economie in Amsterdam en woont daar nog steeds. Werkte hiervoor op verschillende plekken in Den Haag. Gaat graag naar de film, leest veel en houdt van surfvakanties.

Lees meer over Wouter Hogervorst
Wij zijn controleur van de begroting én fondsbeheerder ineen
Christel de Lange
Senior inspecteur bij de Inspectie der Rijksfinanciën (IRF)
Ministerie van Financiën

Studeerde wereldgodsdiensten en Hebreeuwse en Joodse studies. Ontdekte tijdens vrijwilligerswerk dat adviseren haar goed ligt. Werkte eerst als strategieconsultant.

Lees meer over Christel de Lange
Het komt voor dat ik werk van andere trainees controleer
Willem-Jan Koert
Financial Trainee
Ministerie van Financiën

Studeerde economie met een master financial economics en deed daarnaast een volledige studie financieel recht.

Lees meer over Willem-Jan Koert
Tijdens webscans test ik de beveiliging van sites, maar dan zonder daadwerkelijk in te breken
Lodewiek Jansen
IT-auditor
Ministerie van Financiën

Studeerde business information management aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en doorliep vanaf 2010 het 2-jarig IT Audit Traineeship.

Lees meer over Lodewiek Jansen
Als afgestudeerd politicoloog wilde ik meer leren over de financiële kant van beleid
Marthe Harkema
Financial trainee/adjunct inspecteur
Ministerie van Financiën

Deed een bachelor politicologie aan de Vrije Universiteit en een master political science and public administration in Leiden.

Lees meer over Marthe Harkema
Staatsdeelnemingen stellen publieke belangen veilig die cruciaal zijn voor de Nederlandse economie
Varoll Hüzeir
Beleidsmedewerker
Ministerie van Financiën

Behaalde een master in Finance & Investments én Business & Society Management aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Lees meer over Varoll Hüzeir
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon