Onderwijs achter de tralies biedt perspectief

Het aantal jongeren in de jeugddetentie in Nederland groeit. Een kwart van de jongeren die voor de rechter verschijnt, gaat naar een justitiële jeugdinrichting. Om deze jongeren te helpen bij een succesvolle terugkeer in de samenleving, volgen ze onderwijs of activiteiten. Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) wil hiermee voorkomen dat jongeren weer het criminele pad opgaan.

Beschermende factoren

‘De impact die we willen maken, is de jongeren die hier verblijven weer een leven laten leiden waarin ze op een positieve manier kunnen meedoen in de maatschappij’, vertelt Brechtje Renkema, manager Opvoeding en Behandeling bij DJI. ‘Hiervoor moeten we risicofactoren voor probleemgedrag in kaart brengen en verminderen, maar zeker ook beschermende factoren opbouwen.’

Onderwijs achter de tralies

Kansengelijkheid en nazorg

Kansengelijkheid speelt daarbij een belangrijke rol, weet Wieteke Smit (30), beleidsmedewerker bij de directie Kansengelijkheid en Onderwijsondersteuning bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).  Door extra budget vrij te maken voor scholen in omgevingen waar gezinnen vaker een achterstand hebben of extra aandacht voor leerlingen uit deze gebieden te vragen, probeert zij voor iedereen gelijke kansen te creëren. ‘Daarnaast helpen we vanuit OCW de scholen om, ook als de jongere uit de jeugddetentie is, nog een periode betrokken te blijven en ondersteuning te bieden bij de overgang naar een nieuwe school. Zo helpen we vanuit onderwijsperspectief bij re-integratie in de maatschappij.’

Onderwijs in Justitiële Jeugdinrichting is maatwerk

In de jeugddetentie zijn veel verschillende leeftijden en opleidingsniveaus. Dat vraagt om maatwerk. Daarom werkt de Rijksoverheid samen met verschillende disciplines. Vanuit het behandelteam van Justitiële Jeugdinrichting (JJI) is er bijvoorbeeld een nauwe samenwerking met de interne school van de jeugdinrichting. Brechtje: ‘Vanuit de JJI zijn we gericht op de behandeling van jongeren, maar ook met een zinvolle invulling van het dagprogramma. We zoeken hierin steeds meer de samenwerking met het onderwijs om de jongeren zo goed mogelijk te helpen’, zegt Brechtje.

Onderwijs achter de tralies

Dynamisch werk met echt contact

Roel Streef (38) is onderwijscoördinator bij vso Het Kwartier. Het Kwartier biedt individuele opleidingstrajecten voor jongeren in detentie. De overkoepelende organisatie waar Roel voor werkt, de Aloysiusstichting, werkt dan ook nauw samen met de Rijks Justitiële Jeugdinrichting (RJJI) De Hunnerberg. Roel: ‘Dankzij kleine klassen hebben we veel aandacht voor jongeren met complexe problematiek. Zo hebben we vaak te maken met jongeren met hechtingsproblemen. Dit alles maakt het werk erg dynamisch. We willen echt contact aangaan. Want zonder relatie is er vanuit de leerlingen geen prestatie.’

Dit artikel is ook gepubliceerd op NU.nl. 

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon