Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Het Rijkstraineeprogramma

Het Rijkstraineeprogramma is een 2-jarig traineeprogramma voor pas (wo)-afgestudeerden. Ben jij ambitieus, wil jij Nederland beter en mooier maken en vind jij werken voor het maatschappelijk belang het mooiste wat er is? Dan is het Rijkstraineeprogramma misschien wat voor jou.

In 2 jaar tijd werk je op minimaal 3 verschillende plekken. Je ontwikkelt beleid, je houdt toezicht op de uitvoering van wetten en regelgeving of je verdiept je in de bedrijfsvoering van een ministerie. Ondertussen is er tijd en ruimte voor je persoonlijke ontwikkeling en volg je een opleiding. En, de Rijksoverheid houdt van diversiteit. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jouw drive naar maatschappelijk effect.

 • Als je je aan wilt melden zijn er een aantal voorwaarden:

  • Je bent in het bezit van een wo-master.
  • Je bent niet langer dan 2 jaar geleden afgestudeerd gerekend vanaf 1 september, de startdatum van het programma.
  • Je bent afgestudeerd voordat je aan het programma begint. Hierop maken we geen uitzonderingen. Dit betekent dat je uiterlijk op 1 augustus van het jaar waarin je met je traineeship begint, moet kunnen aantonen dat je op 1 september van dat jaar afgestudeerd bent. Een 2e master of een afgeronde promotie rekenen we als een nieuwe afstudeerdatum.
  • We laten alleen kandidaten tot het Rijkstraineeprogramma toe waarvoor geen tewerkstellingsvergunning aangevraagd hoeft te worden.
  • Je voldoet aan een basisprofiel.

  Waar bestaat dit basisprofiel uit?

  Je bent maatschappelijk betrokken

  Dat kan blijken uit vrijwilligerswerk, mantelzorg of bestuurswerk. Misschien zorg je op vrijdag voor je oma, organiseer je buurtfeesten of zit je in het bestuur van je voetbalvereniging. In de media volg je berichten over politiek en bestuur. Je bent nieuwsgierig, leergierig en je hebt een open instelling.

  Je bent omgevingsgericht en kunt samenwerken

  Werken bij de Rijksoverheid vraagt om gerichtheid op de omgeving. Als je problemen wilt aanpakken, dan moet je overleggen en samenwerken met verschillende partijen die hun eigen rol en belangen hebben. Inlevingsvermogen, contactvaardigheid, onderhandelen en tact zijn belangrijke vaardigheden. Maar ook zelfinzicht, kunnen omgaan met kritiek en de bereidheid om je bij te laten sturen.

  Je bent resultaatgericht en enthousiast

  Een resultaatgerichte instelling heb je zeker nodig bij de Rijksoverheid. Het resultaat van je werk zijn oplossingen die praktisch uitvoerbaar moeten zijn. Je bent enthousiast en gemotiveerd om bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke of organisatorische vraagstukken. Daarbij horen ook initiatief nemen, deadlines halen en verantwoord omgaan met financiële middelen.

  Je stelt grenzen

  Je bent prima in staat om voor jezelf duidelijke grenzen bij werk -en tijdsdruk te stellen en bespreekt deze met je collega’s. Je behoudt onder stressvolle omstandigheden zoals een hectische omgeving of tegenslag het overzicht. Zodat je doelmatig kunt handelen.

  Je bent innovatief en communicatief

  Je bedenkt innovatieve oplossingen voor complexe maatschappelijke of organisatorische vraagstukken, waarbij uiteenlopende belangen moeten worden afgewogen. Een goede uitdrukkingsvaardigheid (mondeling en schriftelijk) is nodig om zaken helder te kunnen verwoorden en naar de praktijk te vertalen.

  Je bent breed inzetbaar en flexibel

  Flexibiliteit is nodig om op verschillende opdrachten en werkplekken te kunnen worden ingezet, op je ministerie, maar zeker ook tijdens je detachering. Als (toekomstige) rijksbreed inzetbare medewerker moet je verbanden kunnen leggen met andere terreinen dan je eigen werkgebied en beschikbaar zijn voor functiewisselingen.

  Het maakt ons niet uit waar je in gelooft, waar je vandaan komt en van wie je houdt. In Nederland wonen zoveel verschillende mensen en culturen, met zoveel verschillende achtergronden en levensverhalen. Al die verschillen bij elkaar maken Nederland 1 geheel. Juist die diversiteit in denken kan de denkkracht en de maatschappelijke impact van de Rijksoverheid vergroten.

 • Je gaat werken en leren tegelijk. Als trainee word je gekoppeld aan een ministerie. Binnen dit ministerie werk je aan 2 of 3 opdrachten op verschillende werkplekken. Daarnaast kun je als trainee 1 keer gedetacheerd worden bij een ander ministerie of overheidsorganisatie. Het ministerie waar je aan gekoppeld bent vult de rest van het programma in. Dit betekent dat er verschillen kunnen zijn tussen de ministeries.

  Samen met je medetrainees volg je een opleiding. De docenten zijn vaak mensen die bij de overheid werken en die inhoudelijk expert zijn op een bepaald onderwerp. Ook is het vaak mogelijk om aanvullende opleidingen te krijgen op je eigen ministerie. Aan het einde van het programma kun je solliciteren naar functies binnen de Rijksoverheid. Bij goed functioneren kun je in ieder geval rekenen op een vaste aanstelling bij je eigen ministerie.

  Als rijkstrainee kun je aan de slag op 4 verschillende terreinen:

  • Beleid
  • Uitvoering
  • Toezicht
  • Bedrijfsvoering

  Beleid

  Werken aan beleid betekent het verkennen en analyseren van maatschappelijke problemen en het evalueren van het huidige beleid. Daarbij voer je overleg met andere ministeries, allerlei instanties, overheden en belangenorganisaties, ontwikkel je beleidsvoorstellen en begeleid je de besluitvorming.

  Uitvoering

  Een groot deel van de Rijksoverheid houdt zich bezig met uitvoerende taken. Denk aan uitvoeringsorganisaties als de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de Dienst Uitvoering Onderwijs en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

  Toezicht

  Ook wordt toezicht gehouden op de juiste uitvoering van wetten en regels. Dat gebeurt onder andere bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Autoriteit Consument en Markt en de Inspectie Leefomgeving en Transport.

  Bedrijfsvoering

  Verder is het van belang dat de Rijksoverheid als organisatie goed functioneert. Hiervoor zijn er staffuncties en functies in de bedrijfsvoering. Het gaat om taken op het gebied van financiën, personeel, organisatie, ICT maar ook juridisch advies.

 • Als je je aan wilt melden zijn er een aantal voorwaarden:

  • Je bent in het bezit van een wo-master. Studierichtingen die we in ieder geval zoeken zijn economie, bedrijfskunde, techniek, rechten en bestuurskunde. Maar ook andere studierichtingen zijn zeker welkom.
  • Je bent niet langer dan 2 jaar geleden afgestudeerd gerekend vanaf 1 september, de startdatum van het programma.
  • Je bent afgestudeerd voordat je aan het programma begint. Hierop maken we geen uitzonderingen. Dit betekent dat je uiterlijk op 1 augustus van het jaar waarin je met je traineeship begint, moet kunnen aantonen dat je op 1 september van dat jaar afgestudeerd bent. Een 2e master of een afgeronde promotie rekenen we als een nieuwe afstudeerdatum.
  • We laten alleen kandidaten tot het Rijkstraineeprogramma toe waarvoor geen tewerkstellingsvergunning aangevraagd hoeft te worden.
  • Je moet voldoen aan een basisprofiel.
 • Als rijkstrainee bieden we je de mogelijkheid om mee te denken over hoe we zaken beter kunnen regelen in ons kikkerlandje. Voor jezelf en je buurman, voor je oom en je tante. Bijvoorbeeld over klimaatverandering en over onze pensioenleeftijd. Van starters op de woningmarkt tot het lerarentekort in het onderwijs. Van gaswinning in Groningen tot staatsaandelen in de KLM. Onderwerpen die dagelijks in het nieuws voorbij komen. Je kan mee denken over hoe het beter kan. Of anders.

  Introductie en opleiding

  Als trainee krijg je eerst een introductie bij het ministerie waar je komt te werken. Verder volg je de rijkstrainee-opleiding, verspreid over je traineeperiode, maar met het accent op het 1e jaar. In totaal gaat het om ongeveer 30 lesdagen. Je maakt kennis met de structuur en werkprocessen van de overheid en doet vaardigheden op die je in je werk nodig hebt. Ook doorloop je een persoonlijk ontwikkeltraject. Als het nodig is kun je naast deze centrale opleiding nog specifieke opleidingen of trainingen volgen op je eigen ministerie. Verder ga je 3 dagen op werkbezoek bij de Europese Unie in Brussel.

  Na je traineeperiode

  Na je traineeperiode volgt er een eindbeoordeling. Daarin wordt vastgesteld of je goed gefunctioneerd hebt. Vanaf dat moment kun je reageren op alle interne vacatures bij de Rijksoverheid. Bij goed functioneren kun je rekenen op een vaste aanstelling bij je eigen ministerie.

  Ook als je verder in de toekomst kijkt zijn er bij de Rijksoverheid veel mogelijkheden om door te groeien. Dat kan horizontaal, waarbij je op andere werkterreinen bij andere directies, ministeries of uitvoeringsorganisaties aan de slag gaat. Maar ook verticaal, wat betekent dat je op hoger niveau gaat opereren, je met complexere zaken bezighoudt en meer verantwoordelijkheid draagt. Om dit te ondersteunen zijn er veel opleidingsmogelijkheden. En je salaris groeit natuurlijk mee.

  Loopbaanperspectief

  Wil jij carrière maken binnen 1 organisatie of juist jobhoppend een loopbaan opbouwen? In beide gevallen zit je goed bij de Rijksoverheid. De vraag is niet welke kant je op kúnt gaan, maar welke kant je op wílt gaan. De overstap naar een andere functie en een ander ministerie is zo gemaakt mits je over lef, ambitie en wilskracht beschikt.

  Persoonlijke ontwikkeling

  Bij de Rijksoverheid vinden we persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling belangrijk. Medewerkers moeten zich steeds blijven ontwikkelen om hun werk goed te kunnen doen. De Rijksoverheid biedt daarvoor uitstekende studieverlof regelingen. Of je nu op eigen initiatief een opleiding volgt of dat je manager vraagt om in dienstbelang een opleiding of cursus te doen. In vrijwel alle gevallen krijg je toestemming om een opleiding of cursus te volgen, mits je werk daar op korte of langere termijn bij gebaat is. Als je scholing in dienstbelang volgt heb je altijd recht op volledige financiële vergoeding van de kosten. Doe je het op eigen initiatief, dan kun je een vergoeding aanvragen bij je leidinggevende. Afhankelijk van de zwaarte van je studie kun je ook buitengewoon verlof aanvragen om je voor te bereiden op tentamens en examens.

  Wat ga ik verdienen?

  Je krijgt een aanstelling voor 2 jaar gedurende het traineeprogramma. Het startsalaris is voor alle rijkstrainees gelijk. De Rijksoverheid werkt met een salarisschalensysteem. Als rijkstrainee start je in schaal 10. Je werkt in principe 36 uur per week, maar 32 uur per week is soms ook mogelijk. Daarnaast ontvang je jaarlijks vakantiegeld en een eindejaarsuitkering.

 • Rijkstrainees Wibe en Emma vertelden tijdens Traineeplaza over hun ervaringen en beantwoordden vragen van kijkers van de livestream. Je kunt de hele sessie terugkijken via YouTube.

  De sollicitatieperiode in 2019 is gesloten.

  De sollicitatieprocedure bestaat uit de volgende stappen:

  • Stap 1: solliciteren

   Solliciteren voor het Rijkstraineeprogramma is alleen mogelijk tijdens de sollicitatieperiode via deze website. Je maakt dan een digitaal dossier aan. Daarin geef je aan of je voldoet aan onze aanmeldingseisen. Als dat zo is dan willen we graag dat je je persoonsgegevens, opleidingsgegevens, ervaringen, motivatie en andere informatie verstrekt en enkele psychologische tests en –vragenlijsten maakt. Onze eerste selectie vindt voornamelijk plaats op basis van jouw profiel, opleiding(en) en testresultaten.

  • Stap 2: je wordt voorgedragen

   Als je bent geselecteerd, word je gematcht met een ministerie op basis van jouw profiel, opleiding(en) en de behoeften vanuit de ministeries. In je digitaal dossier vind je terug aan welk ministerie je toegewezen bent. Vervolgens wordt jouw sollicitatiepresentatie beschikbaar gesteld aan één van onze ministeries. In deze fase van de selectie wordt een aantal sollicitanten opgeroepen voor een steekproef van de capaciteitentest. Als je hiervoor opgeroepen wordt maak je op locatie nogmaals deze test. De resultaten van die test moeten voldoen aan het niveau dat bij de eerste selectiebeslissing is gesteld.

  • Stap 3: je wordt uitgenodigd

   Het ministerie beslist op basis van jouw sollicitatiepresentatie of zij jou, met nog een aantal andere kandidaten, uitnodigt voor een competentiegericht interview.

  • Stap 4: de keuze valt op jou

   Dat betekent dat je uiterlijk eind juni wordt aangesteld als een van onze nieuwe trainees. Je begint met werken op 1 september, de startdatum van het traineeprogramma.

  • Als de keuze niet op jou valt.

   We houden je graag in beeld voor andere functies bij de Rijksoverheid. Als jij dat wilt natuurlijk. Bij aanmelding kun je toestemming geven om je gegevens beschikbaar te stellen aan de Rijksoverheid. Op een ander moment kunnen we je dan eventueel benaderen voor andere functies bij de Rijksoverheid of bij rijksgerelateerde organisaties.

  Planning 2019

  Inschrijven29 maart (9:00 uur) t/m 11 april (12:00 uur)
  1e selectie, keuze en voordracht ministerieBegin mei
  SelectiegesprekkenEind mei – eind juni
  Start 2-jarig Rijkstraineeprogramma1 september
 • Aanmeldingseisen

  • Nee, de opgegeven afstudeerdata zijn harde criteria waar niet van wordt afgeweken.

  • Alle opleidingen zijn welkom. De Rijksoverheid is met name op zoek naar economen, technici, ICT’ers en bedrijfskundigen.

  • Ja, het Rijkstraineeprograma is alleen voor pas-afgestudeerden met een afgeronde wo-master.

  • Je moet kunnen aantonen met een verklaring van de universiteit dat je op 1 augustus in het startjaar van het Rijkstraineeprogramma klaar bent. Dat je voor de vorm je verdediging nog moet doen in september is geen belemmering.

  • Ja, als je nog valt binnen de kaders van maximaal 2 jaar afgestudeerd op 1 september van het startjaar.

  • Ja, je moet de Nederlandse taal op niveau C1 beheersen.

  Sollicitatieprocedure

  • Nee, je kunt alleen solliciteren via het digitale sollicitatiedossier binnen de vermelde sollicitatieperiode.

  • Rijkstrainees Wibe en Emma vertelden tijdens Traineeplaza over hun ervaringen en beantwoordden vragen van kijkers van de livestream. Je kunt de hele sessie terugkijken via YouTube.

  • Analogieën, cijferreeksen, ruimtelijk inzicht (figuurreeksen) en diagrammen.

  • Je kunt online oefenen en in je digitale sollicitatiedossier staan tips van het selectiebureau.

  • Ja, als je op dat moment nog valt binnen de kaders van maximaal 2 jaar afgestudeerd op 1 september van dat jaar.

  • Nee, je kunt wel vanuit het buitenland je digitale sollicitatiedossier invullen, maar de gesprekken vinden plaats in Den Haag.

  Algemeen

  • Iedereen start op 1 september, ook omdat alle departementen in september een introductieprogramma hebben.

  • Ja, dat is een onderdeel van je sollicitatiedossier.

  • Dat is aan jou of je dat wilt vertellen. Als je denkt dat het de selectieprocedure kan beïnvloeden dan kun je het melden aan het selectiebureau. Zij gaan vertrouwelijk met jouw informatie om en indien jij daar toestemming voor geeft, bespreken zij met het Rijkstraineeprogramma of er aanpassingen moeten komen in de selectieprocedure. Ook als je beperking effect heeft op je werk/werkplek is het wellicht handig om het te vermelden.

  • Nee, veel werkplekken zijn in Den Haag, maar soms ook in de regio.

  • Nee, dat is aan jezelf, het is wel makkelijker om de opleiding en andere sociale activiteiten bij te wonen als je op redelijke afstand woont.

 • Heb je een vraag over het Rijkstraineeprogramma?
  Kijk bij de veelgestelde vragen of jouw vraag erbij zit.
  Zit je vraag er niet bij? Stuur dan een mail naar: rijkstrainee@rijksoverheid.nl

Verhalen van Rijkstrainees

Andere traineeships

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon