Het Rijkstraineeprogramma

Heb jij je wo-master op zak en ben je klaar voor een betekenisvolle carrière? Dan is het Rijkstraineeprogramma jouw perfecte springplank. Als rijkstrainee werk je mee aan een duurzaam, veilig, ondernemend en gezond Nederland. Na je traineeship kan je bij de Rijksoverheid op tal van plekken aan de slag.

Geen wo, maar een hbo-bachelor of -master? Dan is het Rijks-hbo-traineeprogramma een goede start van je carrière.

‘In 2 jaar ga je op zoek naar je werkende zelf. Je ontdekt je talenten en je interesses – Shotiko Abesadze’

Dit ga je doen

Gelijke kansen in het onderwijs. Natuurgebieden beschermen. Een veilige en inclusieve digitale samenleving. Voldoende betaalbare woningen. Eén ding is zeker: als rijkstrainee werk je aan urgente maatschappelijke vraagstukken. Direct of indirect.

Wordt dit jóuw werk?

 • Je houdt je bezig met de bouw van windparken op zee – cruciaal om de klimaatdoelstellingen te halen en fossiele brandstoffen te vervangen voor schone energie.
 • Je ontwikkelt instrumenten waarmee ambassades, bijvoorbeeld in het Midden-Oosten, invulling geven aan de Nederlandse agenda van hulp en handel. Zoals handelsmissies of studies naar de marktkansen van een sector.
 • Je schrijft mee aan een nieuwe leidraad voor crisiscommunicatie, voor het geval dat Nederland wordt getroffen door een ramp.
 • Je helpt mee met onderhouds- en investeringsplannen voor gevangenissen, zodat gedetineerden veilig en gezond hun straf kunnen uitzitten.
 • Je bent aanspreekpunt voor alle Kamervragen over wonen en bouwen.

‘Ik vind het mooi dat we bijdragen aan duurzaam beleid waar toekomstige generaties profijt van hebben – Roos van Swieten’

Van beleid tot bedrijfsvoering

In welke maatschappelijke opgave jij ook je tanden zet, je bent altijd actief op een van deze terreinen:

 • Beleid
  Als beleidsmedewerker signaleer en analyseer je maatschappelijke problemen. Je ontwikkelt nieuwe beleidsvoorstellen en begeleidt de besluitvorming. Daarbij overleg je met andere ministeries, overheden en belangenorganisaties. Beleidsmedewerkers zijn er op elk ministerie.
 • Uitvoering
  Beleid dat gemaakt is moet ook uitgevoerd worden. Een groot deel van de Rijksoverheid houdt zich bezig met uitvoerende taken. Denk daarbij aan onderhoud van rijksgebouwen of van snelwegen en bruggen. Maar ook de behandeling van asielaanvragen of het verstrekken van studiefinanciering.
 • Toezicht
  Uiteindelijk moet er toezicht worden gehouden op de juiste uitvoering van beleid. Dat gebeurt onder andere bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Autoriteit Consument en Markt en de Inspectie Leefomgeving en Transport.
 • Bedrijfsvoering
  Alleen als de Rijksoverheid als organisatie goed functioneert, kan er iets bereikt worden. Op elk ministerie zijn er taken op het gebied van financiën, personeel, organisatie, ICT maar ook juridisch advies.

Iedere rijksorganisatie legt eigen accenten in het traineeship. Uiteraard binnen de afgesproken kaders van het programma. Ook krijg je de kans om er zelf een eigen draai aan te geven, bijvoorbeeld door jouw voorkeur voor een bepaalde werkplek of werkzaamheden.

Dit krijg je van ons

 • Een tijdelijke aanstelling van 2 jaar waarin je 3 of 4 opdrachten vervult bij verschillende rijksorganisaties in heel Nederland, op verschillende terreinen én in verschillende rollen.
 • Een contract voor 36 of 32 uur per week – net wat jij wilt. 
 • Direct een goed salaris: je start met ruim 3000 euro bruto per maand (schaal 10, trede 0).
 • Vakantiegeld, eindejaarsuitkering én een Individueel Keuzebudget (IKB), waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstelt. Van meer verlofuren tot extra inkomsten.
 • In korte tijd een groot netwerk dat je kunt gebruiken voor vervolgstappen in je carrière.
 • Hulp bij het vinden van een passende baan na het traineeprogramma. Bij goed functioneren kun je sowieso rekenen op een aantrekkelijk aanbod van je eigen ministerie.

‘Een buddy, een werkplekbegeleider, een traineecoördinator. Je wordt als trainee erg goed begeleid’ – Ana Blanca Coco Martin’

Jouw opleiding en ontwikkeling

Als rijkstrainee krijg je eerst een introductie bij het ministerie waar je komt te werken. Verder volg je de rijkstrainee-opleiding, verspreid over je traineeperiode. In totaal gaat om het circa 30 lesdagen, die grotendeels in het 1e jaar worden aangeboden. Je maakt kennis met de structuur en werkprocessen van de (Rijks)overheid en doet vaardigheden op die je in je werk nodig hebt. Ook doorloop je een persoonlijk ontwikkeltraject. Als het nodig is, kun je naast deze centrale opleiding nog specifieke opleidingen of trainingen volgen op je eigen ministerie. Of het nu gaat om een taalcursus, een training in onderhandelen of in schrijfvaardigheid. Verder ga je 3 dagen op werkbezoek bij de Europese Unie in Brussel.

Wat neem jij mee?

 • Je hebt een wo-masterdiploma of een promotie gemaakt. Het maakt niet uit van welke studie.
 • Je bent maximaal 2 jaar geleden afgestudeerd. Hiervoor geldt de startdatum van het Rijkstraineeprogramma. Bijvoorbeeld: het programma  start op 1 sept 2024. Dan is de eis rondom afstuderen: tussen 1 sept 2022 en 1 sept 2024.
 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit of een werkvergunning om in ons land te mogen werken.
 • Je hebt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). 

Solliciteren

Het Rijkstraineeprogramma is een rijksbreed programma. Dat betekent dat je werkervaring gaat opdoen bij 1 van de vele rijksorganisaties of ministeries die de Rijksoverheid telt. In Den Haag of in de regio. Stuk voor stuk werkplekken waar jij meewerkt aan mooie, impactvolle opdrachten. Je mag op het sollicitatieformulier je voorkeur opgeven voor een bepaald ministerie. We houden daar dan zoveel mogelijk rekening mee, maar het is geen garantie dat dit ook jouw traineeplek wordt. 

De sollicitatieperiode start jaarlijks in maart. Ieder jaar in september begint de nieuwe lichting aan hun avontuur bij de Rijksoverheid.  Om rijkstrainee te worden moet je eerst het selectieproces succesvol doorlopen. Onderdeel daarvan is een game-based assessment waarbij je een game op je telefoon, tablet of computer speelt. Zo krijgen wij inzicht in jouw gedrag en voorkeuren en dus in een aantal van je vaardigheden. Hierbij gebruiken we een niet zelflerend algoritme. Dat betekent dat alleen de acties tijdens de game worden gebruikt. De scores komen in je kandidaatdossier en de rapportage kun je zelf genereren.

Heb je nog inhoudelijke vragen over het Rijkstraineeprogramma?

Stuur een e-mail naar

Heb je nog vragen over het sollicitatieproces?

Bel of mail het Projectbureau Traineeprogramma’s Rijk
088 008 6880.

Planning 2024

Fase

Activiteit

Planning 2024

Preselectie- en prematch fase

Aanmeldfase voor

kandidaten

Vrijdag 22 maart 9:00 uur

t/m vrijdag 5 april 2024 om 12:00 uur.  

 

Communicatie 1e selectie

beslissingen en match aan 

kandidaten

Uiterlijk vrijdag 17 mei 2024

VerRijkingsdagen

VerRijkingsdagen

Vrijdag 24 mei –Dinsdag 11 juni 2024

Voordracht- en 

evaluatiefase

Start traineeprogramma 

Maandag 2 september 2024

Groepsfoto van 5 trainees bij de Rijksoverheid

Het Rijkstraineeprogramma

Ontdek hoe jij je passie in kunt zetten als rijkstrainee

Amber Kegel met visagie tools in haar hand

‘Als visagiste zette ik mensen van kleur in hun kracht via de juiste make-up.’

Portret rijkstrainee Amber Kegel

‘Nu werk ik aan een eerlijke arbeidsmarkt waar iedereen de kans krijgt om in zijn kracht te staan.’

Amber Kegel - Rijkstrainee bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Mohamed El Yemlahi met een wereldbol in zijn hand

‘In mijn vrije tijd is reizen mijn passie en dan bestudeer ik graag andere culturen en gebruiken.’

Portret rijkstrainee Mohamed El Yemlahi

'Met die kennis help ik Nederlandse bedrijven de internationale markt te betreden.'

Mohamed El Yemlahi - Beleidsadviseur Directie Internationaal bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (oud-rijkstrainee)

Portret rijkstrainee Olaf Smit staat in tenue van reddingsbrigade met in zijn hand een reddingsboei

‘Bij de Reddingsbrigade is heldere communicatie tussen land en zee van levensbelang.’

Portret rijkstrainee Olaf Smit

‘Bij de Rijksoverheid is helder contact tussen overheid en burger in ieders belang.’

Olaf Smit – Beleidsmedewerker Regeldruk bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (oud-rijkstrainee)

Rijkstrainee Ryan Ramharak met regenboogvlag

‘In mijn vrije tijd gaf ik jongeren voorlichting over sexuele- en genderdiversiteit.’

Portret rijkstrainee Ryan Ramrahak

'Nu zet ik mij in tegen stereotyperingen van mannen en vrouwen in bepaalde beroepen.’

Ryan Ramharak - Beleidsmedewerker bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (oud-rijkstrainee)

Portret Kimberly Klein Meulekamp, Kimberly staat met camera in haar hand

‘Als student IT-recht onderzocht ik het belang van de bescherming van goede en vrije journalistiek.’

Portret Kimberly Klein Meulekamp

‘Voor de EU onderzoek ik hoe we internationale samenwerking kunnen versterken door elkaars verschillen te waarderen.’

Kimberly Klein Meulekamp – Rijkstrainee bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verhalen van rijkstrainees

Andere traineeships

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon