Mogen zijn wie je bent

Publicatiedatum 24-02-2023

Mag je zijn wie je bent in een samenleving? Wat voor impact heeft een overheid die zijn burgers met wetten en regels beschermt? Met die vraagstukken was Ids van der Iest al op jonge leeftijd bezig. Het motiveerde hem om later te solliciteren voor het Rijkstraineeprogramma. Als trainee bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hielp hij mee met de voorbereiding van de klimaattop in Egypte, boog hij zich over mensenrechten bij de Verenigde Naties in New York, en zet hij zich nu nog steeds in voor de LHBTIQ+ gemeenschap.

Oog voor mensenrechten vanaf jonge leeftijd

Met een uitwisselingsprogramma vertrok Ids als zestienjarige puber naar Japan, het land dat hem al heel lang fascineerde. In diezelfde periode kwam hij tot het besef dat hij op mannen viel. ‘Ik zag toen in Japan hoe bepalend het is als een overheid zegt dat je niet mag trouwen met iemand van hetzelfde geslacht. In mijn ogen voelde dat als: ‘er is hier geen toekomst voor jou’.’ Zijn droom om in Japan een leven op te bouwen viel zo grotendeels in het water. Maar daarmee groeide Ids’ motivatie om zich in te zetten voor een samenleving met oog voor mensenrechten.

Ids van der Iest

‘Het sollicitatieproces was behoorlijk spannend. Je moet echt weten waarom je het doet. Je moet jezelf goed kennen.’

Weten waarom je kiest voor het traineeprogramma

Die kans kreeg Ids toen hij een jaar na zijn studie Japanologie en internationale betrekkingen solliciteerde voor het Rijkstraineeprogramma. ‘Het sollicitatieproces was behoorlijk spannend. Bij het beantwoorden van de vragen, bij het aanmaken van een profiel: je voelde aan alles dat je niet kon aankomen met ‘dit vind ik wel leuk’. Je moet echt weten waarom je het doet. Je moet jezelf goed kennen.’ Hij rolde door de rondes heen. Daarna volgde een gesprek met een psycholoog en het sollicitatiegesprek bij het ministerie van EZK, waar hij was ingedeeld. ‘Het gesprek ging niet echt om diepgaande inhoudelijke kennis, maar meer over: wie ben jij? Wat drijft jou? Wat heb je meegemaakt in je leven?’

Gevarieerd programma

Vanaf september 2021 kreeg hij als trainee een gevarieerd programma aangeboden. Maanden bezig zijn met geopolitiek bij de directie Europese en Internationale Zaken van het ministerie van EZK, bijvoorbeeld. Een half jaar gedetacheerd worden bij het ministerie van Buitenlandse zaken (BZ). ‘Ik mocht aansluiten bij de vertegenwoordiging van Nederland bij de VN in New York. Een droom die uitkwam, omdat ik samenwerkte met het Nederlandse mensenrechtenteam daar. Dat was zo inspirerend, de rechten waar zij zich sterk voor maken, kunnen in de praktijk soms het verschil maken tussen leven en dood’, vertelt Ids.

Organiseren van een Pride-evenement

Een mooi moment was toen hij samen met zijn collega’s een Pride-evenement organiseerde in de Stonewall Inn, het café in New York waar de wereldwijde Pride beweging is begonnen. ‘Bij de VN zitten veel landen waar homoseksualiteit niet of minder geaccepteerd is, of zelfs strafbaar. Het is een heel gevoelig onderwerp. Die landen zag je dan ook niet bij het evenement, maar wel landen die de positie van LHBTIQ+ personen kunnen verbeteren met een paar makkelijke ingrepen in de wet. Dat stemt hoopvol.’ Maar zijn tijd in New York is ook alweer voorbij. Als trainee is Ids nu bezig met mondiale vraagstukken bij de directie Klimaat van EZK, waar hij ook meehielp met de voorbereiding voor de klimaattop in Egypte.

 

Ids van der Iest

‘Ik mocht aansluiten bij de vertegenwoordiging van Nederland bij de VN in New York. Een droom die uitkwam, omdat ik samenwerkte met het Nederlandse mensenrechtenteam daar.'

Gedrevenheid

Door al die verschillende ervaringen ontdekte hij hoe belangrijk de intrinsieke motivatie voor je werk is. ‘Ik dacht dat mijn tijd bij de VN een hoogtepunt was, omdat ik mezelf zo graag wilde inzetten voor mensenrechten. Maar nu weet ik dat je ook op andere plekken, zeker binnen de Rijksoverheid, je steentje kunt bijdragen zodra je ontdekt hebt waar je passie ligt. Ook klimaatverandering heeft impact op mensenrechten, bijvoorbeeld.’ De gedrevenheid die hij proefde in New York, maakte dat Ids zich nog steeds inzet voor rechten van de LHBTIQ+ gemeenschap, maar dan in Nederland. ‘Bij het ministerie van EZK en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) organiseer ik sinds kort met collega’s activiteiten van het ‘Roze Netwerk’. Zo’n netwerk van LHBTIQ+ medewerkers verbindt mensen. We steunen elkaar. En kijken of we goed gerepresenteerd zijn binnen de ministeries.’

Waarom hij dat zo belangrijk vindt? ‘Er zit bij de Rijksoverheid veel goodwill om het echt goed te doen op het gebied van diversiteit en inclusie. Maar als je rondloopt op de ministeries, zie je niet altijd een diverse groep.’ Het mag nog een stuk gevarieerder wat betreft bijvoorbeeld gender, leeftijd, culturele achtergrond, opleidingsachtergrond, en persoonlijkheid. Hier is in de sollicitatieprocedure voor het Rijkstraineeprogramma al steeds meer bewust aandacht voor. Dat is belangrijk, vindt Ids. ‘Uiteindelijk wil je die verandering natuurlijk ook terugzien in de top.’

Basis voor volgende stap

Zonder het traineeship had hij niet zo’n duidelijke focus voor zichzelf gevonden, sluit Ids af. ‘Je hebt al wel het gevoel van baanzekerheid, maar daarbinnen krijg je ook nog de ruimte en de rust om te ontdekken wat jouw plek is, wat jij echt leuk vindt. Het is niet erg om iets verkeerds te kiezen, want er zijn nog heel veel nieuwe mogelijkheden binnen de Rijksoverheid. Het is absoluut een mooie basis voor een volgende stap in je carrière.’

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon