Afdelingshoofd leefomgeving circulaire economie

 • Utrecht
 • Master/doctoraal
 • 36 uur
 • schaal 13
  €4.758 - €7.094 (bruto)
 • Personeel en organisatie
 • Solliciteer voor 27 mei 2024 Nog 4 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: WVL-24-045, Plaatsingsdatum: 3 mei 2024

Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL) is leidend in het denken over en voorbereiden op de grote transitievraagstukken, zoals klimaatadaptatie en circulariteit. De directie Leefomgeving werkt hierin nauw samen met kennisinstituten, decentrale overheden en marktpartijen uit binnen- en buitenland. Dit doen we niet alleen voor Rijkswaterstaat. We voeren ook opdrachten uit voor beleidsdirecties van het ministerie Infrastructuur en Waterstaat, Binnenlandse Zaken en Economische Zaken. We zoeken een afdelingshoofd voor 1 van onze 8 afdelingen. Meer weten? Lees dan verder.

Hoe jij bijdraagt in jouw rol
Jouw afdeling heet Natuurlijk Circulair en is samen met de afdeling Afval en Circulair binnen Leefomgeving het kenniscentrum van WVL over circulaire economie en afval. Waarbij de afdelingen in nauwe samenwerking bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie in 2050. Dit doet jouw afdeling op dit moment met 4 teams: Circulaire Economie in de Bouw/GWW, Maatschappelijk Verantwoord Inkopen, Internationaal en Bodem en Ondergrond.

Goed voor jou om te weten: De afdeling zit op dit moment in een transitie waarbij het team bodem en ondergrond naar alle waarschijnlijkheid wordt afgesplitst. Het is echter heel goed mogelijk dat wanneer jij start in de rol deze afsplitsing nog niet is geëffectueerd.

Vanuit het eigen aandachtsgebied richten de teams zich op de uitvoering van het Rijksbeleid en de doelen vanuit het Nationale Programma Circulaire Economie (NPCE) als ook op advisering bij de implementatie en ontwikkeling hiervan. Enkele voorbeelden van projecten en/of vraagstukken waar de afdeling zich mee bezig houdt zijn:

 • bijdragen aan de ontwikkeling en implementatie van circulair werken bij Rijkswaterstaat binnen het programma Duurzame Infra
 • met Pianoo werkt de afdeling aan de ondersteuning van buyers groups
 • de afdeling leidt CFIT, een internationaal samenwerkingsverband om IT middelen te verduurzamen vanuit het perspectief van inkopende overheden

Dit is waar jij voldoening uit haalt
Medewerkers motiveren volgens de principes van dienend leiderschap: daar haal jij voldoening uit. Daarbij weet jij hoe je invloed uit kunt oefenen in verschillende situaties. Jij krijgt zaken in beweging. Je verbindt op tactisch niveau, vanuit belangstelling voor mensen en met begrip voor belangen van samenwerkende partijen. Jij stuurt, samen met je coördinatoren, de realisatie van producten en diensten binnen de grenzen van budget en tijd. Je geeft effectief leiding en zet mensen en middelen efficiënt in.

Bovendien bewaak je de kwaliteit van het werk. Je vertaalt kaders van Rijkswaterstaat naar de werkvloer, bent eindverantwoordelijk voor de jaarplannen de verantwoordings- en stuurinformatie. Je draagt het gewenste imago van Rijkswaterstaat en de partners consistent uit. Als afdelingshoofd vertegenwoordig je de afdeling en Rijkswaterstaat in externe gremia zoals stuurgroepen en fora. Je neemt initiatief, hebt oog voor nieuwe ontwikkelingen en neemt hierin ook het voortouw, samen met de medewerkers en je collega afdelingshoofden in het circulaire domein.

Wat wij aan jou waarderen
Je zorgt voor een optimale samenwerking, bent een dienend leider en benut de talenten van de medewerkers optimaal. Je bent begaan met en geïnteresseerd in je medewerkers, coacht en faciliteert hen door te sturen op inhoud, professionaliteit en ontwikkeling. Daarbij geef je ruimte en vertrouwen, spreek je hen aan en geef je respectvol feedback. Je kent je medewerkers en geeft vanuit vakbekwaamheid en praktijkkennis ruimte en vertrouwen.

Je stimuleert, inspireert en enthousiasmeert en zet mensen in hun kracht. Dat doe je met een open mind en door te luisteren en in dialoog te gaan. Je stimuleert kennisdeling binnen de afdeling en binnen Rijkswaterstaat. Voor je medewerkers ben jij de verbinding tussen hen en het management- en directieteam.

Meer weten?
Solliciteer direct, wij kijken ernaar uit. Een eerste kennismaking kan wat ons betreft snel plaatsvinden. Wil je eerst verder praten over de functie? Bel dan met Ruud Splitthoff, directeur leefomgeving, via 06-20365435. Wil je meer informatie over de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met Marlies Altink, coördinator middenmanagementpool, via 06-21818399. Alvast verder lezen over jouw toekomstige organisatie? Volg dan de link voor meer informatie over Water, Verkeer en Leefomgeving.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Wil jij werken bij Rijkswaterstaat binnen Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL)? Dit organisatieonderdeel is leidend in het denken over, en voorbereiden op, de grote transitievraagstukken, zoals klimaatadaptatie en circulariteit. WVL voorziet uitdagingen, kansen en mogelijkheden voor een toekomstbestendig Nederland door kennis te (laten) ontwikkelen, te beheren en te delen.

WVL werkt hierin nauw samen met kennisinstituten, decentrale overheden en marktpartijen uit binnen- en buitenland. Vaak gaat het om schaarse, heel specifieke, kennis zoals duurzame en slimme mobiliteit, een aanpak voor zwerfafval rondom en onze wegen en in onze wateren, en innovaties als een circulair viaduct. Ook wordt onderzocht hoe in tijden van droogte, water beter vast kan worden gehouden. Verder monitort en analyseert WVL verkeersongevallen en optimaliseert het de veiligheid op en rond de wegen voor mensen, dieren en natuur.

In totaal werken ruim 900 mensen binnen WVL, verspreid over vier directies: Bedrijfsvoering, Inkoop & Prestatiemanagement, Bereikbaarheid & Netwerkkwaliteit, Veiligheid & Water en Leefomgeving.

Leefomgeving Natuurlijk Circulair
Vanuit de afdeling Leefomgeving Natuurlijk Circulair werken we met circa 35 (exclusief het team bodem en ondergrond) enthousiaste collega’s aan vraagstukken over natuurlijk kapitaal, maatschappelijk verantwoord inkopen en circulaire economie voor Rijkswaterstaat en Nederland. De afdeling ontwikkelt kennis, kaders en innovaties voor Rijkswaterstaat in nauwe samenwerking met andere afdelingen en onderdelen in projecten en regio’s. Voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt de afdeling beleidsadviezen op en werkt het mee aan de ondersteuning van andere overheden en bedrijfsleven bij de uitvoering.

Met de afdeling circulaire economie en afval werkt de afdeling samen aan de uivoering van Nationaal Programma Circulaire Economie

Concrete activiteiten van de afdeling zijn onder andere het bijdragen aan het programma Duurzame Infra, waarmee RWS in 2030 klimaatneutraal wil zijn en circulair wil werken, de ondersteuning van het Transitieteam en nationale uitvoeringsprogramma voor circulaire bouweconomie, het programma maatschappelijk verantwoord inkopen en internationale projecten met overheden en bedrijfsleven.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit 6 landelijke en 7 regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 225 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland: dat is werken bij Rijkswaterstaat.

Talent als basis, diversiteit als kracht
Rijkswaterstaat is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen wij jou graag uit, als jij je herkent in deze vacature, om te solliciteren.

Speerpunten voor onze leidinggevenden (MM)
Rijkswaterstaat heeft meer werk te verzetten dan ooit. In beheer en onderhoud, en in vervanging en renovatie. Tegelijkertijd willen we ook slimmer en duurzamer werken. Dat vraagt om interne slagkracht. Slagkracht waaraan jij als afdelingshoofd een grote bijdrage levert. Voor iedere leidinggevende gelden dezelfde speerpunten. Allereerst stel je in al je handelingen de opgave buiten voorop. Onze maatschappelijke opgave is dus leidend bij de keuzes die je maakt. Daarnaast geef je je medewerkers heldere sturing en leg je je keuzes begrijpelijk uit. Tot slot stel je iedere medewerker in staat optimaal bij te dragen aan zijn of haar persoonlijke én onze overkoepelende opgave. Bij het bereiken van dit ideale leiderschapsbeeld krijg je uiteraard ondersteuning. Zo is er een uitgebreide toolbox met onder meer 360 graden feedback en progressiegerichte intervisie(tools). Alles om te zorgen dat jij optimaal bijdraagt aan ons ultieme doel: een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Ruud Splitthoff, directeur leefomgeving

06-20365435

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marlies Altink, coördinator Middenmanagementpool

06-21818399

Solliciteren?

Rijkswaterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Afdelingshoofd bedrijfsvoering

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 31 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Afdelingshoofd GIS analyse en projectadvisering data

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Delft
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 31 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur landbouw

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Rijswijk
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 12 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon