Bestuurlijk-/Beleidsadviseur Medezeggenschap, Arbeidsvoorwaarden & Rechtspositie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.278 - €6.320
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch, Personeel en organisatie
 • Reageren voor 6 mei
 • Vacaturenummer SZW-542
 • Plaatsingsdatum 28 maart 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Wil jij bijdragen aan de invulling van de ambities van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Den Haag op het gebied van de ontwikkeling van mens, organisatie en goed werkgeverschap? Dan is de combinatiefunctie van adviseur medezeggenschap en beleidsadviseur HRM arbeidsvoorwaarden en rechtspositie HRM een mooie kans. Je verdeelt je tijd gelijk over beide rollen.

Betrokken medewerkers zijn cruciaal voor het succes van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Den Haag. Als adviseur medezeggenschap heb jij een belangrijk aandeel in de medewerkersbetrokkenheid. Organisatie en medewerkers kunnen dankzij jou rekenen op effectieve en efficiënte ondersteuning en advisering.

Dit zijn jouw taken als bestuurlijk adviseur Medezeggenschap

Je adviseert de bestuurder van de Ondernemingsraad Kerndepartement (OR Kern) en de Departementale Ondernemingsraad (DOR) gevraagd en ongevraagd in het overleg met de medezeggenschap. Daarbij speel je een actieve rol bij de totstandkoming en het in stand houden van een constructieve samenwerking tussen de bestuurder en de OR en een verbindende rol tussen bestuurder, OR en organisatie/dossierhouders. Het mooie van jouw functie: je bent actief op de volle breedte van het HRM-domein, adviseert en betrekt relevante spelers bij jouw onderwerpen en vervult een spilfunctie.

De directeur van de directie Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel (OBP) voert het agenda-overleg met het dagelijks bestuur van de OR, terwijl de bestuurder het formele overleg met de OR voert. Jij adviseert en ondersteunt hen daarbij. Dat doe je zowel op praktisch als op strategisch niveau. Je neemt kennis van een veelheid aan stukken en zorgt dat advies- en instemmingsverzoeken op tijd behandeld worden.

Ook beoordeel je wat thuishoort bij de OR Kern, de DOR en het Departementaal Georganiseerd Overleg (DGO), het overleg van de secretaris-generaal (werkgever) met de bonden. Dit houdt onder meer in dat je, voordat advies- en instemmingsverzoeken formeel bij de OR worden ingediend, afstemming zoekt met het dagelijks bestuur van de OR. Je ondersteunt deskundigen en managers die namens de bestuurder verantwoordelijk zijn voor het opstellen van stukken. Je adviseert hen inhoudelijk over vraagstukken en wet- en regelgeving op het gebied van medezeggenschap, procesmatig en bij de uitvoering van hun taak. Bovendien zorg je dat stukken op een efficiënte manier bij de OR terechtkomen. Tenslotte annoteer je de overleggen voor de bestuurder en de secretaris-generaal.

Interdepartementaal stem je af met vakgenoten en neem je deel aan periodiek overleg. Naast je medezeggenschapsrol ben jij de Beleidsadviseur Arbeidsvoorwaarden en Rechtspositie HRM. Dit deel van de functie vraagt soms om een grote tijdsinspanning waardoor je minder met medezeggenschap bezig bent. Gemiddeld genomen ben je twee dagen per week beschikbaar voor Arbeidsvoorwaarden en Rechtspositie.

Dit zijn jouw taken als Beleidsadviseur Arbeidsvoorwaarden en Rechtspositie

In de rol van beleidsadviseur HRM adviseer je het departement over arbeidsvoorwaarden en de rechtspositie. Vanaf januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking getreden en is het arbeidsrecht ook binnen de Rijksoverheid van toepassing. Voor de HRM-adviseurs en HR-ondersteuning ben jij in voorkomende gevallen het aanspreekpunt voor arbeidsjuridische vragen, zoals uitleg over het arbeidsvoorwaardenbeleid. ONP Rijk adviseert over casuïstiek. Je geeft zowel mondeling als schriftelijk advies over het arbeidsvoorwaardenbeleid aan de interdepartementale commissies, zoals de Interdepartementale Commissie Organisatie en Personeelsbeleid, de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst en het overleg van secretarissen-generaal. Daarnaast neem je deel aan interdepartementale overleggen op het gebied van arbeidsvoorwaarden en rechtspositie. Binnen het ministerie houd je je HRM-collega’s op de hoogte van veranderingen in de collectieve arbeidsvoorwaarden en de toepassing hiervan. Je zorgt voor het ontwikkelen, aanpassen en actueel houden van de instrumenten, handreikingen en richtlijnen op het gebied van arbeidsvoorwaarden en implementeert wijzigingen in het arbeidsvoorwaardenbeleid.

Inclusief samenwerken aan een belangrijke missie
Je komt in een organisatie te werken die zich inzet voor een belangrijke missie: eerlijk, gezond en veilig werk, en bestaanszekerheid voor iedereen. Om aan te sluiten bij de behoeften uit de samenleving, streven we naar diversiteit in de samenstelling van onze teams. En naar een cultuur waarin we verschillen zien, waarderen en benutten. Zo vergroten we onze denkkracht, blijven we van elkaar leren en verstevigen we contact met de mensen waarvoor we ons werk doen. Met welk perspectief en vanuit welke levenservaring verrijk jij onze organisatie? En wat drijft jou om je in te zetten voor Nederland? We zijn benieuwd naar de ervaringen die jij meeneemt in jouw werk.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling HRM heeft een aantal teams, HR-advies, HRM-(organisatie)advies en beleidspoule, HRM-beleid en HR-ondersteuning. We implementeren het rijksbrede HRM-beleid ‘Strategisch Personeelsbeleid’ binnen de eigen organisatie en geven invulling aan de ambities van SZW op het gebied van de ontwikkeling van mens en organisatie en goed werkgeverschap. Dat doen we met vijftig betrokken professionals.

HRM binnen SZW is divers en volop in beweging. We werken langs de lat van de ontwikkelthema’s verbonden, innovatief, inclusief en vitaal. Onderwerpen waar het team van adviseurs binnen de afdeling HRM aan werkt zijn bijvoorbeeld de rijksbrede (strategische) meerjarenpersoneelsplanning, de geoptimaliseerde personeelsschouw en flexibel organiseren mogelijk maken. Beleid is onder andere gericht op diversiteit en inclusie en op het inpassen van medewerkers met een arbeidsbeperking. Ook arbeidsmarktstrategie, medewerkerstevredenheid, duurzame inzetbaarheid en leiderschap zijn belangrijke thema's. Er is een toenemende tendens richting strategische (beleids)advisering, en het belang – en gebruik – van datagedreven HRM-beleid heeft onze aandacht. De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren vraagt om investering in kennis en toepassing. Kortom: volop uitdaging!

We implementeren het rijksbrede HRM-beleid ‘Strategisch Personeelsbeleid’ binnen onze organisatie en geven invulling aan de ambities van het ministerie op het gebied van de ontwikkeling van mens, organisatie en goed werkgeverschap.

Onze specifieke taken zijn:

 • Het ontwikkelen en implementeren van HRM-visie, -beleid en -kaders in samenwerking met partners binnen het Rijk.
 • Het ontwikkelen en uitvoeren van loopbaan- en talentenbeleid, inclusief managementdevelopment.
 • Het begeleiden van organisatievraagstukken, zowel concernbreed als voor afzonderlijke dienstonderdelen.
 • Het faciliteren van een veilige werkomgeving en een goed werkklimaat.
 • Het adviseren over arbeidsrechtelijke zaken.
 • Het adviseren van managers binnen het kerndepartement over hun HRM-beleid.
 • Het administratief ondersteunen van HRM-processen zoals werven, selecteren en laten doorstromen van medewerkers.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen zodat je zelf kunt bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Margot van Neijenhoff

0650083228

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Team Recruitment SZW

070-3336680

Solliciteren?

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Tactisch preventiemedewerker

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 18
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 29 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Interne jobcoach / adviseur werving en selectie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 13 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Informatiemanager

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 24 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon