Coördinerend Senior Jurist

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.278 - €6.320
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Juridisch, Agrarisch
 • Reageren voor 29 april Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer 46828
 • Plaatsingsdatum 7 maart 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Zou je als jurist dagelijks een zinvolle bijdrage willen leveren aan het welzijn van heel veel dieren? Lijkt het je leuk en uitdagend om er samen met de toezichthouders voor te zorgen dat overtredingen snel worden bestraft?
Als coördinerend senior jurist bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) staan jij en je team dicht op de praktijk. Als coördinator ben je de rechter- en linkerhand van de teamleider op het terrein van het transport van dieren.

Je komt te werken binnen het team Bestuurlijke maatregelen LNV1 van de divisie Juridische zaken. Kortweg TBM LNV1. Het team bestaat uit een cluster ‘Vleesketen en diervoeders’ en een cluster ‘Transport’ met ieder een eigen coördinator die nauw samenwerkt met de teamleider. De focus van het team ligt op het LNV-werkterrein. Onder dit werkterrein vallen o.a. de volgende wetten: de Wet dieren, de Visserijwet en Europese verordeningen op het gebied van (dier)transport, diervoeders, dierlijke bijproducten, hygiënevoorschriften en het slachten van dieren. De taak van de NVWA is om toezicht te houden op (onderdelen van) deze wetten.

Wat ga je doen?
De coördinatie van de samenwerking tussen jullie mensen, de inspecteurs op de weg en ondernemend Nederland, hoort tot je dagelijkse werkzaamheden. Je behandelt complexe handhavingsverzoeken en ziet erop toe dat die zorgvuldig en tijdig worden afgehandeld. Je bent praktisch en inhoudelijk. Het coachen van de mensen in het cluster neemt een belangrijk deel van je tijd in beslag. Tot slot heb je als coördinator een signalerende rol en ben je een belangrijke factor tussen inspectie- en toezichtonderdelen en juridische zaken.

Je betrekt de juiste partijen binnen en buiten de organisatie en weet wanneer je moet escaleren. Je signaleert knelpunten en potentiële risico’s. Ook lever je een belangrijke bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de divisie door mee te denken over verbeteringen die de kwaliteit en uniformiteit kunnen bevorderen. Tot slot ben je een sparringspartner voor de teamleider, op juridisch inhoudelijk vlak, over kansen en risico’s voor het team en voor de werkverdeling.

De NVWA wil professioneel, transparant, onafhankelijk en betrouwbaar zijn werk doen zodat ondernemers in Nederland precies weten wat er van ze wordt verwacht. Met controles van transporten probeert de NVWA er iedere dag voor te zorgen dat ondernemers goed weten hoe zij het best stress, bijvoorbeeld door hitte en kou, of letsel door overvolle transporten kunnen voorkomen. Samen met hen zorgt de NVWA ervoor dat dieren die op transport moeten gezond zijn en niet onnodig lijden. Ook bij verzamelcentra en slachthuizen wordt hier op toegezien. Dat gaat niet altijd goed. Dan zoek je samen met de inspecteurs of toezichthoudend dierenartsen naar een passende sanctie.

Wij komen graag met je in gesprek en we nodigen je dan ook van harte uit om contact op te nemen met de mensen die onderaan deze vacature zijn vermeld als je vragen hebt of als je gewoon eerst eens even wilt weten wie zij zijn.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De divisie Juridische Zaken staat voor de juridische kwaliteit van het werk van de NVWA. Het toezicht kan alleen effectief en doelmatig zijn als het voldoet aan de eisen van het recht. De divisie bewaakt dit in de uitvoering van al haar taken en wil aldus een actieve bijdrage leveren aan toezicht, handhaving en dienstverlening door de NVWA. De verankering in de directie Strategie zorgt voor checks and balances ten opzichte van de directies Handhaven en Keuren. Ondanks verankering in de directie Strategie blijft Juridische Zaken NVWA-breed actief met nauwe relaties en taken op het terrein van de directies Handhaven, Keuren en Interne Organisatie.

De taken van Juridische Zaken zijn:

 • (strategische) advisering aan de directie van de NVWA en de andere organisatieonderdelen, waaronder advisering in crisissituaties (bijvoorbeeld bij dierziektes);
 • het nemen van handhavingsbesluiten (bestuurlijke boetes, bestuursdwang e.d.) en besluiten op bezwaar;
 • het voeren van beroepsprocedures bij de rechter;
 • actieve en passieve openbaarmaking (Wob).

De divisie bestaat uit 9 teams:

 • Team Advisering & Privacy
 • Team Bestuurlijke Maatregelen LNV 1 (vleesketen, visserij en diervoeders, diertransport)
 • Team Bestuurlijke Maatregelen LNV 2 (dierenwelzijn, plant & natuur)
 • Team Bestuurlijke Maatregelen VWS1 (horeca, ambachtelijke en industriële productie, bijzondere eet- en drinkwaren, geneesmiddelenwet)
 • Team Bestuurlijke Maatregelen VWS2 (alcohol, tabak en cannabis, productveiligheid)
 • Team Bezwaar en Beroep 1 (LNV en schadeclaims)
 • Team Bezwaar & Beroep 2 (VWS en openbaarmaking en privacy)
 • Team Openbaarmaking
 • Team Juridische Zaken Bedrijfsbureau

De divisie Juridische Zaken biedt een uitdagende werkomgeving, waarin enthousiast en collegiaal wordt samengewerkt en medewerkers volop ontwikkelmogelijkheden hebben.

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

We vinden het in Nederland heel normaal dat de producten die we gebruiken en alles wat wij eten veilig is. Dat dieren goed worden behandeld, ook als ze voor de slacht bestemd zijn. Groente en fruit willen we gedachteloos kunnen consumeren en ook andere producten zijn ‘natuurlijk’ in orde. We willen onbekommerd in de natuur kunnen wandelen en speelgoed voor onze kinderen kopen zonder achterdocht. Als consumenten vertrouwen we daar gewoon op, voor ons is dat vanzelfsprekend.

Maar we vergeten soms dat bedrijven dagelijks hard werken aan die hoge standaard. Dat het voor ondernemers niet altijd makkelijk is om aan alle geldende wet- en regelgeving te voldoen. We vergeten ook dat de overheid daarop toeziet. Veiligheid klinkt zo eenvoudig, maar dat is het niet.

Wat doet de NVWA?
De medewerkers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) werken dagelijks hard om die standaard te behouden. In gesprek met ondernemers in de horeca, de slachterijen, de plantenteelt en met andere producenten ziet de NVWA toe op de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren, natuur en milieu. Met (inter)nationale wet- en regelgeving in de hand. We gaan uit van vertrouwen, maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen, treden we stevig op. In het belang van de samenleving.

Wij kijken scherp waar de grootste risico’s zitten en waar toezicht het hardst nodig is, zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren. Ook heeft de NVWA een belangrijke rol bij exportkeuringen en bij de import van producten in Europa.

Waar staat de NVWA voor?
De NVWA is verantwoordelijk voor het toezicht op dierenwelzijn, diergezondheid, voedselveiligheid, productveiligheid, tabaks- en alcoholontmoediging, plantgezondheid en natuur en milieu.

De Rijksoverheid streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever en innovatiever. Dat maakt het werk waardevol en uitdagend.

De NVWA is een Agentschap van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Marnix Dijkman

06-52758240

Solliciteren?

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Jurist Bestuurlijke Maatregelen LNV-werkterrein

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 6 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Administratief Juridisch medewerker dierziekten

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 24 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Administratief juridisch medewerker bezwaar en beroep

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 13 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon