Junior Demand, Project, Portfolio Manager

Ministerie van Defensie

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur Tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vaste aanstelling.
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €3.003 - €4.762
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 31 december
 • Vacaturenummer 572388
 • Plaatsingsdatum 18 oktober 2023
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Wil je een essentiële bijdrage leveren aan de toekomst van de IT-infrastructuur van Defensie?

Stap in de uitdagende rol van Junior Demand, Project, Portfolio Manager (JR DPPM) bij JIVC – COMMIT!

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.
Naast 40.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 16.000 burgers bij Defensie. Wil jij in je eigen vakgebied als burger bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland?

Als Junior Demand, Project, Portfolio Manager (JR DPPM) bij het Joint IV Commando (JIVC) binnen de afdeling Infrastructuur Centrale Services (ICS) van het Commando Materieel & IT (COMMIT), ben jij de spil in het web van IT-ontwikkeling en -beheer binnen Defensie. Je begint je dag met het analyseren van strategische roadmaps en het inventariseren van de behoeften van verschillende afdelingen. Met scherp inzicht identificeer je kansen en knelpunten, en vertaal je deze naar concrete projecten die bijdragen aan de technologische vooruitgang van Defensie.

Wat ga je doen?
Als IT professional binnen IT-Infra heb je een cruciale rol binnen onze dynamische en complexe organisatie. Je bent deskundig op jouw aandachtsgebied en toont leiderschap en eigenaarschap bij het realiseren van de gestelde doelen. Je benut de binnen jouw team aanwezige kennis en kunde en werkt effectief samen met partners binnen en buiten JIVC. Dit betekent dat je in staat bent om zelfstandig je weg te vinden, daarbij andere collega’s ondersteunt en adequaat verantwoording aflegt aan het hoofd DPPM. De kaders waarbinnen je werkt worden gevormd door strategische beleidslijnen en planningsopzet. Naast de aandacht die je hebt voor het nu, houd je je als vanzelfsprekend bezig met de toekomst. Je geeft mede richting aan de (door)ontwikkeling van je eigen team/sectie en draagt bij aan de doorontwikkeling van de afdeling ICS en IT-Infra als geheel.

Daarnaast stimuleer je jouw eigen ontwikkeling en de ontwikkeling van collega’s mensen binnen jouw team/sectie, afdeling, IT-Infra en bredere organisatie. We vinden het belangrijk dat we werken in een stimulerende omgeving waar onze mensen met plezier werken en waar ze zich kunnen blijven ontwikkelen, én daar draagt iedereen zijn/haar steentje aan bij. Het geven en vragen van constructieve feedback is hierbij vanzelfsprekend.

In meer detail:
Als Junior DPPM ben je meewerkend voor het adequaat inrichten en uitvoeren van Demand Management binnen een aanbod gestuurd leveringsmodel. Samen met team DPPM voer je trend analyses uit en identificeert je gaps in het dienstenportfolio. Deze vormen input voor de strategische roadmap van de corporate behoeftesteller. In voorkomend geval treedt je dan ook op als jr. IT Adviseur in de regiegroep die de strategische roadmap onderhoudt.

Om de roadmap te realiseren, voert team DPPM Portfolio Management uit om zo de tijdige realisatie van (vernieuwde) infrastructuurdiensten te waarborgen.

Daarnaast werken er ook Informatie Analisten die de vertaalslag maken van de functionele behoefte naar een passende IT infrastructuur service, hetzij als aanpassing op een bestaande dienst, hetzij als een nieuwe dienst.

Als Junior DPPM zijn jouw werkzaamheden in drie hoofdlijnen onder te verdelen, te weten:

 • Leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van strategische roadmaps en het projectportfolio door;
 • Uitvoeren van technisch capaciteitsmanagement op de geleverde Solutions;
 • Mede vaststellen van het projectportfolio.

De term portfolio is inmiddels al meerdere keren voorbijgekomen, welke portfolio’s we kennen binnen DPPM zie je hieronder:

 • Generieke IT infrastructuur;
 • Operationele IT infrastructuur;
 • Hoog Gerubriceerde Informatie (HGI) & Crypto;
 • Lifecycle management.

Jij gaat je richten op één van deze portfolio’s. In overleg komen we tot verdeling, waarin jij jouw voorkeur kunt uitspreken.

Als Junior Demand- en Project Portfoliomanager ben je meewerkend aan de resultaten van het team.

Wat vragen we?
Om succesvol te zijn in de rol van Junior Demand, Portfolio en Service Management (JR DPPM), zoeken we kandidaten die voldoen aan de volgende functie-eisen:

 • Opleidingsniveau: Je hebt HBO-werk- en denkniveau, bij voorkeur ondersteund door een relevante opleiding. Een afgeronde Wetenschappelijke Opleiding (Master) op het gebied van IT Management is gewenst, maar ook kandidaten met andere vergelijkbare opleidingsachtergronden en aantoonbare relevante werkervaring worden aangemoedigd om te solliciteren.
 • Kennis en ervaring: Je hebt algemene theoretische kennis op het gebied van IT en ervaring met functionele en operationele IT-processen. Ervaring binnen een Overheidsorganisatie is gewenst maar niet strikt vereist. Vaardigheid in het ondersteunen van projectopdrachten, bij voorkeur volgens een bekende projectenmethodiek (bijvoorbeeld PRINCE II, IPMA en MSP).

Competenties:

 • Conceptueel denken
 • Analyseren
 • Leervermogen
 • Organisatiegericht
 • Communiceren
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Salaris­omschrijving

  Het genoemde salaris is gebaseerd op een volledige werkweek van 38 uur. Je inschaling wordt gebaseerd op je werkervaring en opleidingsachtergrond.

 • Maand­salaris Min €3.003 Max. €4.762 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur Tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vaste aanstelling.
 • Maximaal aantal uren per week 38

Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en kent goede studiefaciliteiten, hierdoor sta je nooit stil. Je krijgt alle ruimte om jezelf te ontwikkelen en door te groeien.

Buiten het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%, de zogeheten dertiende maand. Daarnaast ontvangen burgermedewerkers maandelijks een bruto tegemoetkoming voor de ziektekostenverzekering. Naast een pensioenregeling bij het ABP ontvang je maandelijks een tegemoetkoming voor woon-werkverkeer of kun je onder gunstige voorwaarden kiezen voor een OV-abonnement met onbeperkt reizen door heel Nederland.

 • Gedurende de aangegeven periode zullen we nauwlettend alle ontvangen reacties, inclusief cv’s en motivatiebrieven, in de gaten houden. Ons team zal regelmatig selectiegesprekken voeren om het proces voortdurende gaande te houden; het zou kunnen dat gesprekken met externe kandidaten later of niet gepland worden aangezien de interne selectieronde eerst gehouden gaat worden.
 • Deze vacature is zowel in- als extern opengesteld. Bij geschiktheid hebben interne kandidaten de voorkeur.
 • Een veiligheidsonderzoek en referentiecheck maken deel uit van de selectieprocedure.
 • Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Om in aanmerking te komen voor deze functie moet je afkomstig zijn uit een land uit de Europese Economische Ruimte. Mocht dit niet het geval zijn dan beschik je over een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA).

COMMIT is van iedereen en voor iedereen, we zijn ervan overtuigd dat we met een diverse en inclusieve organisatie onze taak, verbinding maken tussen willen en kunnen, het beste kunnen uitvoeren wanneer ons personeel een afspiegeling is van de maatschappij. Wij nodigen je daarom graag uit om te solliciteren op deze functie!

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar ga je werken?
Hoe leuk het werken bij Defensie ook is, wij vinden het ook belangrijk dat je dit met jouw privéleven kunt combineren. Diverse verlofregelingen (bijvoorbeeld 75% betaald ouderschapsverlof) en flexibele werktijden dragen bij aan een goede balans. En als dat niet genoeg is, dan is het ook nog mogelijk je werktijd (tijdelijk) enkele uren per week te verkorten en extra verlofuren en/of ADV-uren op te bouwen.

Samen groeien en presteren
Je komt terecht in een team van bevlogen experts binnen de afdeling Infrastructuur Centrale Services (ICS) van het JIVC van het Commando Materieel & IT (COMMIT). Dit team maakt deel uit van de sectie Demand, Portfolio en Service Management (DPS), die verantwoordelijk is voor het beheer en de coördinatie van het producten en diensten portfolio van IT Infrastructuur.

Het team waarin je wordt opgenomen bestaat uit ervaren professionals met verschillende achtergronden, waaronder Solution Management, Solution Architectuur en Projectmanagement. Samen vormen jullie een hecht team dat nauw samenwerkt om strategische doelen te vertalen naar concrete projecten en oplossingen voor IT-Infrastructuur.

Het team heeft een gemiddelde grootte, wat zorgt voor een prettige en efficiënte samenwerking. Jullie hebben veel interactie met andere afdelingen binnen ICS, zoals Solution & Production, Bedrijfsbureau en andere IT-Infrastructuurproductieafdelingen (ITCC, PSD, GII en GIS). Deze samenwerking is van cruciaal belang om de doelstellingen van ICS te behalen.

Flexibiliteit als leidraad
Reizen zijn in deze functie beperkt en niet frequent vereist. Je werkt hoofdzakelijk vanuit een vaste locatie binnen Nederland. Het team bevordert een goede balans tussen werk en privéleven, en thuiswerken behoort tot de mogelijkheden, afhankelijk van de aard van de werkzaamheden en de geldende richtlijnen.

Visie
Het Commando Materieel & IT (COMMIT) ondersteunt de transitie naar een informatiegestuurde en technologisch hoogwaardige krijgsmacht met het beste materieel en de beste IT. Ons COMMITment is groot om de cruciale rol te versterken als strategisch partner van de Commandant der Strijdkrachten, van de operationele onderdelen en van internationale partners. COMMIT vergroot de impact van de ondersteuning door een integrale en innovatieve aanpak van materieel- en IT-projecten, (wapen)systeemmanagement en ketenlogistiek.
Wij investeren in de kwaliteit van onze mensen en de flexibiliteit en diversiteit van het personeelsbestand. De belangrijkste capaciteiten van COMMIT zijn de kennis en ervaring van ons personeel. Om de krijgsmacht sneller te voorzien van materieel en IT zetten wij naast technologische innovatie in op proces- en sociale innovatie op het gebied van projectvoering, inkoop en afstoting van defensiematerieel en personele en logistieke ondersteuning.
Het uitvoeren van innovatieve projecten vraagt om meer samenwerking met het bedrijfsleven, kennisinstituten en andere overheidsorganisaties en maatschappelijke instanties. Onder de vlag van C-COMMIT als National Armaments Director (NAD) ontwikkelen en versterken wij ook de internationale samenwerking op het gebied van materieel en IT (NAVO, EU, multinationaal en bilateraal).

Missie
COMMIT levert de krijgsmacht het beste materieel en de beste IT.

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 56.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit het Commando Materieel & IT (COMMIT), de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO).

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Matthijs de Gelder

06-20630784

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Euredice Bouthisma

06-51782772

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Demand, Project, Portfolio Manager bij JIVC

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht - Kromhoutkazerne
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Hoofd Bedrijfsbureau IT-Infra

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 31 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Quality Assurance Manager IT- Infrastructuur

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 3 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon