• Den Haag
 • HBO bachelor
 • 36 uur
 • schaal 10
  €3.091 - €4.921 (bruto)
 • ICT, Documentatie en Informatievoorziening
 • Solliciteer voor 25 mei 2024 Nog 2 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • 8 werkplekken
Kenmerk: SG 24-91, Plaatsingsdatum: 7 mei 2024

Binnen het ministerie van Financiën werkt men met heel veel informatie die wordt vastgelegd op een hoop verschillende plekken. Het is belangrijk dat deze informatie goed wordt gearchiveerd en makkelijk terug te vinden is. Het ministerie van Financiën maakt deze informatie ook regelmatig openbaar. Om eraan bij te dragen dat iedereen op de juiste manier blijft werken aan het bewaren en openbaar maken van informatie, ga jij als kwaliteitsmedewerker met de collega’s op de werkvloer aan de slag met het verbeteren van de informatiehuishouding. Dit doe je door actief te werken aan de kwaliteit van de beleidsdossiers en door de collega’s te adviseren over vraagstukken op het informatiebeheervlak.

Je komt terecht in een team maar hebt een eigen focusgebied binnen Financiën waar je een groot deel van de tijd aan het werk zal zijn. Binnen je focusgebied werk je primair aan de kwaliteit van de beleidsdossiers en lever je een belangrijke bijdrage aan het kwaliteitssysteem dat toeziet op de informatiehuishouding. Het is belangrijk dat je je kunt inleven in de collega’s, de behoeften vanuit de werkvloer op kan halen en hierop in kan spelen. We gaan de komende tijd meer van collega’s vragen om de informatie op orde te krijgen en dit brengt een hoop werk met zich mee. Jij bent er om de collega’s te ondersteunen en adviseren waarbij je het aanspreekpunt bent voor vraagstukken omtrent het informatiebeheer. Je gaat hierbij ook proactief op zoek naar mogelijke verbeteringen en levert daarmee vanuit het perspectief van archivering een bijdrage aan ontwikkeltrajecten op het gebied van informatiesystemen.

De kennis die binnen je team aanwezig is, vertaal je door naar een praktisch toepasbare werkwijze waarbij je continu een brug vormt naar de werkvloer. Je speelt in op knelpunten en vertaalt dit geheel door naar een duidelijk verhaal. Hierdoor werk je ook aan de optimalisatie en de doorontwikkeling van kaders en richtlijnen. Je bent veel op de werkvloer te vinden en een aanspreekpunt voor de collega’s. De wereld van het informatiebeheer binnen Financiën spreekt je aan. Je kunt je verdiepen in het domein van ICT en informatie.

Je komt te werken in een nieuw team waar veel motivatie aanwezig is om aan de informatiehuishouding te werken. De werkzaamheden zijn nog volop in ontwikkeling. Je krijgt dus de kans om mee te denken en bij te dragen aan het verder ontwikkelen van het team en de werkzaamheden. We zijn een informeel team, staan open voor elkaar en vinden het belangrijk dat we onszelf kunnen zijn. Zelfontwikkeling en doorleren wordt aangemoedigd. Het ministerie is een dynamische omgeving, waarin regelmatig snel gehandeld moet worden om in te spelen op actuele ontwikkelingen.

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De secretaris-generaal (SG) adviseert de minister en de staatssecretarissen. De directie Algemene Financiële Economische Politiek (AFEP), de directie Financieel-Economische Zaken (FEZ), de directie Communicatie (COMM) en de directie Bestuursondersteuning en Advies (BOA) ondersteunen de SG hierbij. Het ministerie heeft daarnaast een plaatsvervangend SG (pSG). De pSG is tevens de Chief Information Officer (CIO) van het departement. De SG en de pSG sturen samen het SG/pSG-cluster aan. De directies binnen het SG/pSG-cluster opereren voor het gehele ministerie en de uitvoeringsorganisaties. Zij ondersteunen en adviseren op het gebied van bedrijfsvoering, communicatie, juridische zaken, politiek-bestuurlijke zaken en IV & ICT. Daarbij hebben zij oog voor integrale samenhang van beleid.

Het SG/pSG-cluster bestaat uit de volgende tien organisatieonderdelen:
• Directie Algemene Financiële en Economische politiek (AFEP)
• Directie Financieel-Economische zaken (FEZ)
• Directie Bestuursondersteuning en –Advies (BOA)
• Directie Communicatie (COMM)
• Directie Juridische Zaken (DJZ)
• Directie Bedrijfsvoering (BEDR)
• Auditdienst Rijk (ADR)
• Domeinen Roerende Zaken (DRZ)
• Bureau Beveiligingsambtenaar (BVA)
• Concerndirectie Mens en Organisatie (CDMO)
• Concerndirectie Informatievoorziening en Openbaarmaking (CDIO)

De SG stuurt de directies AFEP en FEZ direct aan. De directies BOA, COMM, DJZ, BEDR, ADR, DRZ, Bureau BVA, CDMO en CDIO zijn opgehangen onder de pSG.

Concerndirectie Informatievoorziening en Openbaarmaking
De concerndirectie Informatievoorziening en Openbaarmaking (CDIO) valt rechtstreeks onder de (Plv.) secretaris-generaal. Deze directie voert de integrale dienstverlening (kaderstelling, monitoring en uitvoering) op het gebied van digitalisering en informatisering uit voor het beleidsdepartement uit. Op het gebied van kaderstelling op digitalisering, Informatiehuishouding en het openbaar maken van informatie acteert de directie departementaal.
CDIO (± 223 fte’s) wordt bemenst vanuit de huidige Directie Digitalisering en Informatisering, de afdeling Wet Openbaarheid van Bestuur van DJZ en actieve openbaarmaking van de Programmadirectie Informatie op Orde. De concerndirecteur Informatievoorziening en Openbaarmaking vervult tevens de rol van plaatsvervangend Chief information Officer (CIO) van het departement.

De hoofdtaken van CDIO zijn enerzijds het invulling geven aan IV-beleid, -kaderstelling en -monitoring en anderzijds het realiseren van de best mogelijke informatievoorziening voor medewerkers van het beleidsdepartement van Financiën. Organisatorisch zijn de hoofdtaken vertaalt naar vier afdelingen: Afdeling Informatiebeleid, de afdeling Dienstverlening, de afdeling Openbaarmaking en Transparantie en de afdeling Informatiehuishouding

Ministerie van Financiën

Samen werken aan een financieel gezond Nederland
Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden: integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Lees meer over het ministerie van Financiën: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Kwint Havermans, Teamleider Informatiespecialisten

06 36484829

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Susan Griffioen, Recruiter

06-1450 1933

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Departementale Chief Privacy Officer

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 27 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Medewerker Taxatie

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Soesterberg
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 1 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior adviseur medezeggenschap

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 27 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon