Psychiater in de functie van Coördinerend specialistisch adviseur

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 24 - 36
 • Maand­salaris €5.359 - €7.834
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Niveau Gepromoveerd, Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied Medisch / verzorging
 • Vacaturenummer IGJ 24-054
 • Plaatsingsdatum 3 april 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Wil je als ervaren psychiater eens iets anders? Je psychiatrische praktijkkennis inzetten om het toezicht op de zorg verder vorm te geven? Wil je een bijdrage leveren aan goede en veilige zorg in heel Nederland? Kom dan werken bij de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd: duidelijk, onafhankelijk, eerlijk.

De IGJ zoekt een nieuwe collega voor minimaal 24 uur en maximaal 36 uur per week.

Wat ga je doen?
Binnen de IGJ kom je te werken als Coördinerend Specialistisch Adviseur (CSA) met praktijkkennis als psychiater. Je maakt onderdeel uit van de afdeling GGZ, waaronder ook forensische zorg, zorg in detentie en arrestantenzorg vallen. Je bent op basis van relevante wet- en regelgeving, zoals onder meer de Wkkgz, de Wet BIG, de Wvggz en penitentiaire wetgeving betrokken bij alle mogelijke soorten van toezichtsonderzoek. Je levert een bijdrage aan het identificeren van de belangrijkste risico’s in de zorg. Je draagt als adviseur met je kennis en kunde bij aan toezichtsactiviteiten. Zo voer je onder andere gesprekken met zorgverleners, cliënten en bestuurders. Jij voegt waarde toe aan het toezicht met jouw specialistische kennis en je bent een stevige adviseur voor collega inspecteurs.

Als CSA wordt van je verwacht dat je niet alleen deelneemt aan het toezicht, maar ook dat je actief bijdraagt aan de ontwikkeling daarvan. Daarnaast heb je een rol bij ingewikkelde casuïstiek die veelal gepaard gaat met politieke en media-aandacht. Jouw specifieke medische deskundigheid zet je breed in binnen onze organisatie en specifiek binnen het domein van Jeugd & Maatschappelijke zorg. Je houdt je vakgebied bij en adviseert op het gebied van psychiatrie, somatiek, de forensische zorg en je doet aan kennisbevordering hierover bij collega’s.
In je rol van CSA beschik je niet alleen over specialistische psychiatrische kennis, je hebt ook een goed strategisch denkvermogen en een visie op ontwikkelingen in het vakgebied en het toezichtsveld. Je onderhoudt contacten met relevante organisaties in het veld en bent gesprekspartner voor ministeries en andere toezichthouders zoals de Inspectie Justitie en Veiligheid.

De afdeling GGZ bestaat uit 3 regioteams. In deze teams komen het incidenten- en risicogestuurde toezicht samen. Ieder team bestaat uit ongeveer 17 collega’s. Daarnaast is er het team zorg aan justitiabelen, dat in de loop van dit jaar wordt ingevoegd binnen de regioteams van de afdeling. In dit team werken 10 collega’s samen aan het toezicht op zorg aan justitiabelen (forensische zorg, zorg in detentie en arrestantenzorg).

Met elkaar werken de inspecteurs binnen bepaalde methodische kaders. Binnen de teams wordt casuïstiek besproken en kennis gedeeld. Ook wordt er samen gewerkt met collega’s van andere afdelingen en specialisten binnen onze organisatie. We vinden het belangrijk dat inspecteurs proactief meedenken en meebewegen met ontwikkelingen in de zorg, het toezicht en onze interne werkprocessen. Als specialist verwachten we van jou op het vakgebied van de psychiatrie daarbij een voortrekkersrol. Binnen de afdeling GGZ zul je breed inzetbaar zijn en collega’s in alle vier de teams terzijde staan met jouw gespecialiseerde kennis. Ook inspecteurs van andere toezichtsafdelingen, bijvoorbeeld van medisch specialistische zorg, kunnen bij specifieke casuïstiek een beroep op je doen.

Meer over de functiegroep Coördinerend / Specialistisch Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het domein Jeugd en Maatschappelijke Zorg houdt toezicht op de zorg voor kwetsbare doelgroepen zoals ouderen, gehandicapten, asielzoekers, justitiabelen en psychisch kwetsbare cliënten. Ook houdt het domein toezicht op de jeugdhulpverlening, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Daarnaast kijken we met de afdeling Netwerkzorg juist naar de samenhang van zorg rond deze kwetsbare cliënten en houden we toezicht op zorgpreventie en infectiepreventie.

Binnen ons toezicht zien we toe op de voorwaarden voor het verlenen van goede zorg en op de naleving van de wetgeving. Er wordt steeds meer belang gehecht aan samenwerking tussen professionals, cliënten en hun naasten. In het toezicht wordt uitgegaan van vertrouwen in de motivatie van zorgaanbieders om de best mogelijke zorg te verlenen. Dat zorgaanbieders en besturen professioneel handelen en zich blijven inspannen voor verdere verbetering van de zorg. Met het domein Jeugd en Maatschappelijke Zorg is de IGJ een eigentijdse effectieve en slagvaardige toezichthouder die inspeelt op de actuele ontwikkelingen.

Afdeling Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)
Deze afdeling houdt toezicht op de geestelijke gezondheidszorg (ggz). In de ggz worden mensen behandeld omdat ze een psychische zorgvraag hebben. Het type vragen waarvoor mensen zorg krijgen in de ggz is heel divers. Van belang is dat mensen worden ondersteund in hun herstel en zoveel mogelijk regie kunnen voeren over de zorg die ze ontvangen. Zeker als de klachten langer aanhouden, kan een psychische kwetsbaarheid op allerlei levensgebieden invloed hebben.
Kenmerkend is de grote variatie in type zorgaanbod in de ggz: het kan gaan om grote instellingen met een integraal aanbod, kleinere aanbieders met een specialistisch profiel, zelfstandig gevestigde therapeuten of nieuwe, startende aanbieders.
Het toezicht op de ggz sluit aan op de ontwikkelingen in de samenleving en het zorgaanbod die met de ggz te maken hebben. Denk aan de kwaliteit van de ambulante ggz, effecten van personele krapte op het zorgaanbod, zorg voor mensen die verward gedrag vertonen, integere bedrijfsvoering of kwaliteit van gedwongen zorg. Het toezicht richt zich op belangrijke thema’s of risico’s in de ggz en doet ook onderzoek naar incidenten die zich voordoen.

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Kijk voor meer informatie op onze website: 

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Marjon Gadella, Manager GGZ

06-50007651

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Recruitment

Solliciteren?

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior inspecteur Jeugd

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 29 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior inspecteur Verpleging en Verzorging

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 29 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Inspecteur incidententoezicht Verpleging en Verzorging

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 30 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon