• Utrecht
 • Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • schaal 12
  €4.278 - €6.320 (bruto)
 • Medisch / verzorging
 • Solliciteer voor 3 juni 2024 Nog 7 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • 2 werkplekken
Kenmerk: IGJ 24-057, Plaatsingsdatum: 30 april 2024

Met ons toezicht moedigen we zorgaanbieders in de ouderenzorg en wijkverpleging aan om goede en veilige zorg te leveren. Hiervoor stimuleren we het leren en verbeteren van een zorgaanbieder. En hiermee dragen wij bij aan de voortdurende verbetering van de zorg in Nederland. Dat is in het kort jouw betekenisvolle baan als senior inspecteur bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, waarvoor wij een vacature hebben (32-36 uur). Je werkt deels op ons kantoor in Utrecht en deels vanuit huis.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd omarmt diversiteit. We hebben behoefte aan een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, talenten en kennis. Zo zijn we op ons best en blijven we leren en verbeteren. Niet ondanks, maar dankzij verschillen. Duidelijk, onafhankelijk, eerlijk!

Wat ga je doen?
Als senior inspecteur houd je toezicht op de sector verpleging en verzorging (verpleeghuiszorg, kleinschalige ouderenzorg en wijkverpleging). Je wordt ingezet in het risicotoezicht. In het risicotoezicht signaleer je problemen rond de veiligheid en kwaliteit van de zorg aan de hand van verschillende (data)bronnen en voer je inspectiebezoeken bij zorgaanbieders uit.

Als senior inspecteur heb je een regisserende rol in de uitvoering van het gehele toezichtproces, dat loopt vanaf het plannen van de aanpak van het toezicht tot en met het aanbieden en toelichten van het eindoordeel. Je stimuleert en zet aan tot het nemen van verbetermaatregelen. Waar nodig deins je er niet voor terug om in te grijpen middels een handhavingstraject.

Toezicht houden is je belangrijkste taak. Dat doe je in een team van inspecteurs en medewerkers toezicht. Jullie bespreken casuïstiek en delen kennis. Je werkt nauw samen met de inspecteurs en doet dat op een coachende wijze. Je zorgt ervoor dat zij door jouw kritische opbouwende houding hun werk steeds beter kunnen doen. Je werkt daarbij ook samen met specialisten binnen de organisatie, zoals juristen, beleids- en communicatieadviseurs en met je collega’s van het incidententoezicht.

Tot slot draag je bij aan de ontwikkeling van het toezichtinstrumentarium, werk je mee aan de organisatie en ontwikkeling van het team en de afdeling. Ook kun je worden ingezet voor afdelingsbrede (toezichts)activiteiten en projecten in samenwerking met collega’s uit andere teams, waarbij je in voorkomende gevallen optreedt als projectleider.

Meer over de functiegroep Senior Inspecteur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Domein Jeugd en Maatschappelijk Zorg
Het domein Jeugd en Maatschappelijke Zorg houdt toezicht op de zorg voor kwetsbare doelgroepen zoals ouderen, gehandicapten, asielzoekers, justitiabelen en psychisch kwetsbare cliënten. Ook houdt het domein toezicht op de jeugdhulpverlening, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Daarnaast kijken we met Netwerkzorg juist naar de samenhang van zorg rond deze kwetsbare cliënten en houden we toezicht op zorgpreventie en infectiepreventie.

Binnen ons toezicht zien we toe op de voorwaarden voor het verlenen van goede zorg en op de naleving van de wetgeving. Er wordt steeds meer belang gehecht aan samenwerking tussen professionals, cliënten en hun naasten. In het toezicht wordt uitgegaan van vertrouwen in de motivatie van zorgaanbieders om de best mogelijke zorg te verlenen. Dat zorgaanbieders en -besturen professioneel handelen en zich blijven inspannen voor verdere verbetering van de zorg. Met het domein Jeugd en Maatschappelijke Zorg is de IGJ een eigentijdse effectieve en slagvaardige toezichthouder die inspeelt op de actuele ontwikkelingen.

Afdeling Verpleging en Verzorging
De afdeling Verpleging en Verzorging ziet toe op de kwaliteit en veiligheid van zorg in de verpleeghuissector, de wijkverpleging, geriatrische revalidatiezorg, hospicezorg en kraamzorg.
Door toezicht te houden proberen we de zorg in Nederland (nog) beter te maken.

Zowel de zorg als het toezicht daarop zijn sterk in beweging. Maatschappelijke vragen kunnen leiden tot een specifieke focus in het toezicht. Bijvoorbeeld de gevolgen van de arbeidsmarktkrapte, Covid-19, infectiepreventie en hoe zorgaanbieders hiermee omgaan.

De afdeling bestaat uit ongeveer 90 medewerkers verdeeld over vijf teams.
Drie teams zijn verantwoordelijk voor risico gestuurd toezicht; zij brengen bezoeken aan zorgaanbieders. Twee teams houden zich met name bezig met incidententoezicht; onderzoek naar meldingen van calamiteiten, geweld in de zorg en ontslagmeldingen. Teammanagers sturen de teams aan en hebben de personele verantwoordelijkheid.

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Kijk voor meer informatie op onze website: 

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Hank Raessens, Teammanager Risicotoezicht 3

06–31745313

Olga Erken

06-31109314

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Afdeling Personeel & Organisatie

Solliciteren?

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior inspecteur Jeugd

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 2 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Psychiater in de functie van Coördinerend specialistisch adviseur

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior inspecteur Good Manufacturing Practices (GMP)

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 3 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon