Informatiemanagement in het hart van onze democratie

Seger de Laaf

Seger de Laaf

Programmamanager Open op Orde - Ministerie van Algemene Zaken

Publicatiedatum 04-03-2024

Informatie is belangrijk om onze democratie draaiende te houden. Hoe sneller en gemakkelijker we die informatie kunnen vinden, hoe beter. Dat weet Seger de Laaf als geen ander. Hij is als programmamanager Open op Orde bij het ministerie van Algemene Zaken medeverantwoordelijk voor de verbetering van de informatiehuishouding bij de Rijksoverheid. In dit artikel vertelt hij over zijn werk op het gebied van informatiemanagement, maar ook over de bijdrage van de Rijksoverheid aan zijn loopbaan en goede werk-privébalans.

Van headhunting naar informatiemanagement

Voordat Seger ruim 10 jaar geleden bij de Rijksoverheid begon, werkte hij als headhunter in het bedrijfsleven. ‘Na de eerste 3 jaar was ik opgebrand van werkweken van soms wel 60 uur. Bovendien kon de hele targetcultuur en het werken voor aandeelhouders mij niet bekoren. Ik wilde graag iets voor de samenleving doen. Mijn avontuur als informatiemanager bij de Rijksoverheid begon bij verschillende onderdelen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Uit het bedrijfsleven nam ik wel 2 belangrijke lessen mee. Ik stel constant de vraag: is dit echt een probleem? En: kan ik het zelf oplossen? Die slagkracht brengt me tot nu toe ver. In 2020 werd ik bij Algemene Zaken projectleider voor het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI). Dit project ontwikkelde zich tot het programma Open op Orde. Hieronder vallen 10 projecten, zoals chat- en emailarchivering. Het rijksbrede programma loopt van 2021 tot en met 2026 en heeft een budget van € 787.000.000.’

Werken op een bijzondere plek

Informatiemanagement valt onder de directie Bedrijfsvoering, wat betekent dat Seger werkt vanaf een bijzondere plek: het Binnenhof. Seger: ‘Algemene Zaken is een atypisch en klein ministerie dat geen beleid maakt en feitelijk draait om de ondersteuning van de regering en de minister-president in het bijzonder. Er horen ook een aantal unieke diensten bij, zoals de Dienst Publiek en Communicatie (DPC, vroeger bekend als Postbus 51), de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en controleorganen op de inlichtingendiensten. De pers, de ministerraad op vrijdag en natuurlijk het torentje zijn speciaal, en doen mij iedere dag beseffen dat ik op een mooie plek zit. Ik ben er trots op hier mijn steentje aan bij te mogen dragen. Dit zijn toch fundamenten van onze democratie.’

Met ruim 140.000 collega’s op alle vakgebieden is er altijd een plek waar je door kunt groeien
Seger de Laaf

Seger de Laaf
Programmamanager Open op Orde
Ministerie van Algemene Zaken

Goede werk-privébalans

Naast het meewerken en verbeteren van informatiemanagement binnen de Rijksoverheid, was er voor Seger een andere belangrijke reden om voor deze werkgever te kiezen. Namelijk de flexibiliteit die de Rijksoverheid biedt. ‘Resultaten zijn belangrijker dan uren draaien. Met kleine kinderen is het heel fijn om soms wat later te kunnen beginnen of wat eerder te kunnen eindigen. Dat haal je dan weer in op een moment dat het beter uitkomt. Toen we nog geen kinderen hadden, heb ik in de avonduren een master Bestuurskunde gedaan aan de Universiteit Leiden, campus Den Haag. Dat was ideaal te combineren en gaf mij de kans om mij verder te ontwikkelen op theoretisch vlak, terwijl ik op mijn werk praktijkervaring opdeed.’

Switchen tussen ministeries

Ook biedt de Rijksoverheid veel flexibiliteit in je loopbaan. ‘Het is heel normaal om tijdens je functioneringsgesprek open en eerlijk te praten over waar je nu staat en naartoe wilt. De mogelijkheden zijn eindeloos: met ruim 140.000 collega’s op alle vakgebieden is er altijd wel een plek waar je door kunt groeien. Switchen tussen verschillende ministeries is de normaalste zaak van de wereld en wordt soms zelfs actief aangemoedigd, zodat mensen niet vastroesten. Maar voorlopig heb ik binnen het vakgebied informatiemanagement en het programma Open op Orde genoeg uitdaging. Het is bijvoorbeeld een hele uitdaging om de Archiefwet, AVG en WOO toe te passen in verschillende projecten.’

Waarom is informatiemanagement zo belangrijk?

De Rijksoverheid investeert veel in informatiemanagement. Waarom dit zo belangrijk is? Seger: ‘Informatiemanagement is een containerbegrip, maar betekent in ons vakgebied snel iets kunnen vinden waar om gevraagd wordt. Digitaal, maar ook nog steeds fysiek. Niet alleen voor iemand die een informatieverzoek via de Wet open overheid (WOO) indient, maar ook voor de medewerker die door allerlei mailboxen moet spitten. Door de enorme hoeveelheid aan informatie en de steeds grotere vraag naar transparantie is dit een cruciaal onderdeel van onze bedrijfsvoering geworden. Verschillende affaires, zoals de kinderopvangtoeslagaffaire, hebben aangetoond dat vertrouwen in de overheid drijft op de beschikbaarheid van informatie. Over het belang van vertrouwen is iedereen het eens.’

Meer over de organisatie

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon