Het ‘Koffertje’ compleet: daar zorgt begrotingsbeheer voor

Maurice Dister

Maurice Dister

Plaatsvervangend directeur Begrotingszaken - Ministerie van Financiën

Publicatiedatum 16-09-2021

Maurice Dister is plv. directeur Begrotingszaken bij het ministerie van Financiën. Onder zijn hoede valt het begrotingsbeheer: het logistieke proces rondom begroten en verantwoorden. Ook stuurt hij het team aan dat rijksfinancien.nl ontwikkelde en beheert.

Cyclus

Maurice: ‘Wij zorgen ervoor dat de hele begrotingscyclus volgens de regels verloopt: van begroten tot verantwoorden. Dat begint met het schrijven of aanpassen van de Comptabiliteitswet. Daarin is opgesteld wat de regels zijn rondom het begrotings- en verantwoordingsproces en hoe het financieel beheer bij de ministeries zelf moet zijn geregeld.’

Logistiek

Op Prinsjesdag moet het ‘Koffertje’ helemaal compleet zijn. Maurice: ‘Het is een behoorlijke logistieke uitdaging om de 23 begrotingen van 12 ministeries bijeen te krijgen. Alle 12 ministeries moeten op tijd hun conceptbegroting indienen. Mijn afdeling beoordeelt en bundelt al die begrotingen en stuurt ze samen met de Miljoenennota door naar de ministerraad en de instanties die ernaar moeten kijken, zoals de Raad van State. Daarna volgen de definitieve begrotingen die aan de Tweede Kamer worden aangeboden.’

Uniformeren


‘Bundelen klinkt simpel, maar dat is het niet’, zegt Maurice. ‘Want ieder ministerie administreert op z’n eigen manier en gebruikt het liefst een eigen systeem. Vorig jaar hebben we ervoor gezorgd dat alle ministeries hun begrotingsadministratie op dezelfde manier inrichten. Resultaat is dat we alle begrotingsdata uit de begrotingsadministratie nu 1-op-1 overzetten naar het auteurssysteem, zonder dat er een menselijke bewerkingsslag nodig is. Dat is veel minder foutgevoelig.’

Publiek

De afdeling van Maurice zorgt er dus voor dat de Tweede Kamer beschikt over alle begrotingen en jaarverslagen om haar budgetrecht goed uit te kunnen voeren. De afdeling maakt financiële informatie sinds het voorjaar van 2021 ook inzichtelijk voor een groter publiek op www.rijksfinancien.nl. Hier vind je de begrotingen en jaarverslagen, aangevuld met informatie als beleidsevaluaties, visualisaties en tabellen, of links naar aanvullende informatie van bijvoorbeeld het CBS.

Koffertje prinsjesdag in de 2e kamer

Pdf’jes

Maurice: ‘Begrotingen zijn eigenlijk gewoon pdf’jes: grote documenten met enorm veel data erin. Op rijksfinancien.nl koppelen we allerlei informatie, zodat we journalisten, Kamerleden, ambtenaren en andere geïnteresseerden een rijker beeld geven van de financiële huishouding. Daar gaat natuurlijk veel denkwerk aan vooraf: wat is interessante informatie om te verbinden? Wat zijn dwarsverbanden tussen begrotingen? We willen er een zo interactief, rijk mogelijk platform van maken om in te grasduinen.’

Coronamonitor

Ook ontwikkelde Maurice met zijn team een coronamonitor. Maurice: ‘Normaal worden op Prinsjesdag de plannen bekend gemaakt en vindt er 2 keer per jaar een update plaats, in de Voorjaars- en Najaarsnota. Afgelopen jaar was het helaas niet zo overzichtelijk: er werden tussentijds veel coronamaatregelen afgekondigd. Bij veel mensen ontbrak het totaaloverzicht. Ook bij Kamerleden, die daardoor hun controlerende taak niet meer goed konden uitoefenen. Onze coronamonitor geeft wél dat overzicht.’

Transparant

Maurice: ‘Er staan ook oude begrotingen en Miljoenennota’s uit de vorige eeuw op en je kunt de uitgaven van departementen door de tijd vergelijken. Maar je vindt ook heel specifieke informatie, bijvoorbeeld hoeveel subsidie jouw school of gemeente ontvangt en van welk ministerie. Wat ik leuk en goed vind hieraan is dat we het handelen van de Rijksoverheid zo heel toegankelijk maken. Dat is ook de taak van een controller: toezicht houden op de financiële huishouding en keuzes zo transparant mogelijk toelichten en verantwoorden.’

Meer over de organisatie

Gerelateerde artikelen

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon