De financiële gevolgen van de coronacrisis inschatten voor de Rijksbegroting

Christel de Lange

Christel de Lange

Senior inspecteur bij de Inspectie der Rijksfinanciën (IRF) - Ministerie van Financiën

Inspecteur Christel de Lange houdt vanuit het ministerie van Financiën toezicht op de Rijksbegroting voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), in het bijzonder de decentrale overheden oftewel de gemeenten, provincies en waterschappen. Toen na dit voorjaar de reguliere besluitvorming zo goed als rond was moest er een hele nieuwe overlegronde opgestart worden: het inschatten van de financiële gevolgen van de coronacrisis. En dat uitsluitend door middel van video-bellen.

Verhit dossier

Christel: ‘We werken allemaal thuis. Een aantal collega’s zijn in augustus bij uitzondering naar kantoor geweest. We video-bellen ons suf. Mijn collega bij BZK waarmee ik meerdere malen per dag overleg, is afgelopen maart begonnen. Ik heb haar dus nog nooit gezien. Met dit soort politiek verhitte dossiers is het leuk als je van tevoren een kop koffie kan drinken, of na afloop, en dan kan zeggen: we hebben het goed gedaan. Maar dat gaat jammer genoeg niet. Ons werk was altijd al kort-cyclisch. Nu door corona zijn de cycli nog korter dan eerst.’

Bijzonder jaar

Christel: ‘Corona maakt het wel een bijzonder jaar. Er is zoveel onzeker. Welke reële kosten hebben de decentrale overheden gemaakt en hoe kan je die vergoeden? Bijvoorbeeld de toeristenbelasting. Veel mensen zijn in Nederland op vakantie gegaan, dus misschien dat dat het een beetje recht trekt. Maar wat als er een 2e golf komt, en er komt geen toerist meer naar Nederland. Over dit soort onderwerpen had ik meerdere keren per dag met BZK telefonisch overleg. Dat was op verschillende momenten. Na het voorjaar, en in augustus. Normaal gesproken doen we in augustus alleen maar traditioneel inkomsten besluitvorming maar nu moest het hele nieuwe noodpakket ook meegenomen worden.’ Een aantal zaken kunnen wel goed geraamd worden vertelt Christel: ‘Je kunt verwachten dat culturele instellingen, die gemeenten normaal subsidiëren, niet de normale inkomsten hebben zolang er beperkingen zijn aan het aantal mensen dat bij elkaar mag komen.’

Principeafspraken

Komende tijd zal het voor Christel en haar collega’s nog steeds druk zijn. ‘De afspraken met de decentrale overheden gelden tot eind van dit jaar. Er zijn goede principeafspraken gemaakt over hoe je volgend jaar verder gaat, dus dat we reële kosten die voor decentrale overheden onvermijdelijk zijn, blijven vergoeden. Maar daar zijn geen bedragen aan gekoppeld. Dat betekent dat we eind van het jaar of in het voorjaar opnieuw moeten kijken welke schade ze geleden hebben.’

Thuis voor de tv

Normaal gesproken is de hele DG Rijksbegroting uitgenodigd om het koffertje in te pakken en aan de minister aan te bieden met alle feestelijkheden die daarbij horen. Christel: ‘En we hadden altijd de traditionele Prinsjesdagborrel waar de minister altijd even langskwam om gedag te zeggen. Dit jaar zitten we allemaal thuis voor de tv. Dat is heel jammer ja.’
Christel benadrukt: ‘Iedereen heeft avonden en weekenden doorgewerkt. Er komt heel veel bij kijken voordat zo’n coronasteunpakket er is en voordat er een Miljoenennota is. Meer dan andere jaren.’

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon