Schrijven aan de Miljoenennota in coronatijd

Wouter Hogervorst

Wouter Hogervorst

Coördinerend beleidsmedewerker bij directie AFEP - Ministerie van Financiën

Bijna het hele jaar rond wordt er gewerkt aan de Miljoenennota. De minister van Financiën biedt de Miljoenennota én de Rijksbegroting op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer aan. Eén van de auteurs, Wouter Hogervorst, vertelt hoe dit jaar 2020, in coronatijd, het schrijven van de Miljoenennota ging.

Webex, mail en telefoon

Wouter schrijft voor het 3e opeenvolgende jaar mee aan de Miljoenennota in een auteursteam dat bijna jaarlijks wisselt. Wouter: ‘Het is leuk om telkens met andere mensen te werken, ieder weet weer van andere onderwerpen veel af en heeft frisse ideeën. Als senior kan ik mijn teamgenoten meenemen in het hele proces. Je schrijft aan teksten die steeds moeten worden aangepast. Het is dan handig dat je naast elkaar zit, samen een andere formulering kan zoeken en passages kunt aanpassen. Dat was dit jaar door corona niet mogelijk. Samen met mijn collega’s Toep, Daan en Jip hebben we alles via Webex, mail en telefoon met elkaar besproken. Wij kenden elkaar al; je weet dus wat je aan de ander hebt. Dat maakte het online communiceren en afstemmen allemaal wat minder ingewikkeld’.

‘Vorig jaar zaten we met de minister en staatssecretaris in een zaaltje de teksten te bespreken. Dat gebeurde nu per telefoon.’

Wouter Hogervorst

Sfeer

Met een net wat andere taakverdeling dit jaar heeft het functioneel dus prima gewerkt; we hebben bijvoorbeeld strakke afspraken gemaakt wie voor welk onderdeel verantwoordelijk is. En toch. Ik mis wel de sfeer die er vorige jaren was van het dagelijks met elkaar bezig zijn aan dit schrijftraject. Dat is met thuiswerken toch anders. Ook het afstemmen van de inhoud van de teksten met de ministers en staat staatssecretarissen gebeurde nu per telefoon. Vorig jaar zaten we met hen in een zaaltje. Je begrijpt dat dat een heel andere beleving is.

‘Toen we in het voorjaar begonnen met schrijven veranderde elke maand het beeld van de economie. Dat maakte het wel spannend.’

Wouter Hogervorst

Spannende begroting

In het voorjaar al, bespreken de auteurs van de Miljoenennota wat de belangrijkste onderwerpen en thema’s worden in de Miljoenennota. Wouter: ‘We verwachtten dat het niet enorm spannend zou worden omdat de meeste plannen van het kabinet en uit het Regeerakkoord al grotendeels worden uitgevoerd. Het ging heel goed met de economie en de overheidsfinanciën. Eigenlijk leek het een vrij overzichtelijk verhaal te worden. Maar dat veranderde ineens door de coronacrisis. Economische vooruitzichten werden onzekerder, steunmaatregelen werden genomen en ook andere nieuwe plannen kwamen op tafel. Toen we begonnen met schrijven was elke maand het beeld van de economie weer anders. Normaliter wijzigen de cijfers richting de 3e dinsdag in september nog wel een klein beetje, maar nu was het steeds afwachten: hoe staan we ervoor en wat zijn de vooruitzichten. Dat maakte dit jaar de begrotingen wel veel spannender’.

Bredere maatschappelijke impact

Alle 4 de schrijvers van de Miljoennota zijn dit voorjaar betrokken geweest bij de voorbereiding van de corona-steunmaatregelen. Wouter: ‘We zaten dus goed in de materie. Dat gaf bij het schrijven een enorme voorsprong. Daardoor ging het best soepel. Voor bredere maatschappelijke onderwerpen als zorg en volksgezondheid is dit jaar meer aandacht dan normaal. Dat betekent ook dat je vaker met bijvoorbeeld het ministerie van VWS contact hebt over de teksten. We kijken dan goed naar de formuleringen en hoe we de boodschap vertolken. Uiteindelijk gaat het niet alleen om de cijfers maar ook om de toon van passages: hoe somber ben je, of zijn er juist lichtpuntjes die je kunt melden’.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon