Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent
werkenvoornederland.nl

Wat verdien je bij de Rijksoverheid?

De Rijksoverheid werkt bij het vaststellen van je salaris met een 'schalensysteem'. Dat wil zeggen dat de beloning is gekoppeld aan een bepaalde functie en aan een bijbehorende waardering. Op grond daarvan is de schaal vastgesteld waarin je wordt betaald.

Je start op een bepaalde trede in de schaal. Afhankelijk van je functioneren, kan een leidinggevende jaarlijks bepalen of je een trede hoger wordt ingedeeld.

Startsalaris

  • middelbaar beroepsonderwijs: startsalaris tussen de € 1.972 en de € 2.642 bruto per maand.
  • hoger beroepsonderwijs: startsalaris tussen de € 2.397 en € 3.240 bruto per maand.
  • universitair opgeleid: startsalaris varieert van € 2.519 tot € 4.049 bruto per maand (traineeprogramma's kennen een vast startsalaris).
Salarisschalen onderverdeeld in tredes
SchaalTrede
012345678910111213
1 1542 1574 1606 1642 1680 1717 1755 1793 1832 1871 1911
2 1574 1606 1642 1680 1717 1755 1793 1832 1871 1911 1972 2033 2094
3 1642 1680 1717 1755 1793 1832 1871 1911 1972 2033 2094 2151 2214 2274
4 1755 1793 1832 1871 1911 1972 2033 2094 2151 2214 2274 2335 2397
5 1832 1871 1911 1972 2033 2094 2151 2214 2274 2335 2397 2458 2519
6 1972 2033 2094 2151 2214 2274 2335 2397 2458 2519 2581 2642
7 2214 2274 2335 2397 2458 2519 2581 2642 2703 2788 2885
8 2397 2458 2519 2581 2642 2703 2788 2885 2996 3117 3240
9 2581 2642 2703 2788 2885 2996 3117 3240 3375 3511 3647
10 2519 2642 2788 2996 3240 3375 3511 3647 3776 3913 4049
11 2996 3240 3375 3511 3647 3776 3913 4049 4224 4415 4605
12 3511 3647 3776 3913 4049 4224 4415 4605 4807 5013 5219
13 3913 4049 4224 4415 4605 4807 5013 5219 5425 5631 5837
14 4415 4605 4807 5013 5219 5425 5631 5837 6041 6247 6453
15 5013 5219 5425 5631 5837 6041 6247 6453 6657 6864 7070
16 5631 5837 6041 6247 6453 6657 6864 7070 7273 7479 7705
17 6247 6453 6657 6864 7070 7273 7479 7705 7936 8169 8400
18 6864 7070 7273 7479 7705 7936 8169 8400 8653 8906 9159

De salarisindicatie van een specifieke functie staat vermeld in de vacaturetekst. Kijk hiervoor in het vacatureoverzicht.

Vakantie- en eindejaarsuitkering

De vakantie-uitkering bedraagt 8% van het bruto-jaarsalaris. Daarnaast ontvang je als rijksmedewerker een eindejaarsuitkering. Deze bedraagt 8,3% van het bruto-jaarsalaris.

Bonus

Medewerkers die een bijzondere prestatie leveren, kunnen een extra beloning krijgen. Het gaat dan om een buitengewone inspanning of het boeken van een opvallend resultaat. Je kunt in zo'n geval in aanmerking komen voor een incidentele of periodieke toeslag.

Functiewaardering

Bij de Rijksoverheid wordt de zwaarte van functies vastgesteld met behulp van een functiewaarderingsysteem en uitgedrukt in een (functie)niveau. Op grond daarvan is de schaal vastgesteld waarin je wordt betaald.

Afhankelijk van opleiding en ervaring word je direct volgens deze schaal gehonoreerd, of word je in een 'aanloopschaal' geplaatst. De overgang naar de schaal behorende bij de functie gebeurt dan meestal binnen een jaar.

Een salarisschaal bevat meerdere stappen, ook wel periodieken genoemd. Normaal gesproken krijg je als rijksmedewerker elk jaar een periodiek erbij. Bij bijzonder goed functioneren kan echter een extra periodiek worden toegekend.

Ook al word je bij de Rijksoverheid aangenomen op een bepaalde functie, van tevoren ligt natuurlijk niet vast welke carrière (met de daarbij behorende salarisontwikkeling) je gaat doorlopen. Dit ligt volledig aan je eigen functioneren, mogelijkheden, capaciteiten en ambities.