Java-developers delen kennis binnen en buiten Rijksoverheid

Anton de Ruiter

Anton de Ruiter

Vakcoördinator Java - Belastingdienst

Van miljoenen mensen die hun vooraf ingevulde aangifte ontvangen tot medewerkers van de Fiscale Inlichtingen en OpsporingsDienst (FIOD) die bewijzen verzamelen van belastingfraude. Het is allemaal mogelijk dankzij applicaties die de Belastingdienst bouwt in Java. De hierdoor opgedane kennis wordt vervolgens door Java-developers rijksbreed gedeeld. En ook daarbuiten.

Complexe processen

Het lijkt vanzelfsprekend: online een formulier invullen voor de erf- en schenkbelasting. Of de vooraf ingevulde aangifte gebruiken van de Belastingdienst. Maar daarachter gaan complexe processen schuil die niet mis mogen gaan. ‘Een voorbeeld? Voor de vooraf ingevulde aangifte krijgen we informatie van banken, werkgevers, de gemeente en verzekeringsmaatschappijen. Denk aan gegevens over inkomen, de WOZ-waarde van een huis, hypotheekgegevens en banksaldi. Die informatiestromen moeten worden verwerkt en al die kleine stapjes zetten we via Java-applicaties’, vertelt Anton de Ruiter. Hij is vakcoördinator Java en richt zich op kennisontwikkeling op dit gebied bij de Belastingdienst. Ook is Anton verantwoordelijk voor alle Java-vacatures en verzorgt hij traineeships en opleidingen voor mensen die zich verder willen specialiseren in Java.

Technische puzzelaars

Anton: ‘Onze Java-specialisten werken heel technisch en specialistisch: de meeste fullstack en sommige juist veel meer front-end of back-end gericht. Voor technische puzzelaars is de Belastingdienst dan ook een oase.’ Alle Java-applicaties draaien op Java EE. Daarnaast zijn er front-end frameworks zoals Wicket en Angular. Confluence, Git en Jira zijn er voor het ontwikkelen van software. Alle nieuwbouw en wijzigingen worden getest met verschillende frameworks zoals JUnit, FitNesse en Cucumber. Kwaliteitseisen worden direct aan de ontwikkelaars teruggekoppeld met behulp van SonarQube. ‘Dat doen we heel grondig. We willen uiteraard niet de krant halen met nieuws dat een van onze systemen is gehackt. De veiligheid van gegevens van burgers en bedrijven staat voorop.’

Anton de Ruiter

‘Voor technische puzzelaars is de Belastingdienst een oase’

Automatisering van de automatisering

Automatisering van de automatisering is een belangrijk onderdeel van het werk van Java-developers, vertelt Anton. ‘We passen ‘continuous integration’ toe. Dat betekent dat je de Delivery Pipeline zo volledig mogelijk automatiseert. Daar gebruiken we allerlei tools voor zoals Jenkins, Maven & Nexus. Dit breiden we steeds verder uit met ‘continuous delivery’ naar DevOps.’

Multidisciplinaire scrumteams

Het grote aantal Java-applicaties en de onderlinge verbanden vraagt nogal wat van de organisatie, weet Anton. ‘De Java-developers van de Belastingdienst werken in meer dan 100 multidisciplinaire scrumteams aan complexe systemen met big data. Samen zorg je ervoor dat je op een bepaald moment het eindproduct kunt opleveren. Daar is veel afstemming voor nodig en daarom werken we volgens SAFe. Dat maakt het werk ook zo uitdagend.’

Verder specialiseren

Java is voortdurend in ontwikkeling en wereldwijd werken talloze communities aan het verbeteren van deze taal. Binnen de Belastingdienst kunnen Java-developers zich blijven specialiseren door opleidingen te volgen bij de IT Academie. Anton: ‘Ook is er een e-learning platform.’ Bij de verdere professionalisering hoort ook de ‘community of interest’, vertelt hij. ‘300 Java-developers binnen de Belastingdienst ontmoeten elkaar eens per maand in de vakgroep Web-Java om over hun vakgebied te praten en ervaringen te delen.’

Delen van kennis over Java technologie

Ook met andere overheidsinstanties is er geregeld contact, zoals de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in Groningen, het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) in Leeuwarden en Defensie in Den Haag. ‘Vier keer per jaar geven zij presentaties over nieuwe ontwikkelingen, binnen de rijksbrede JavaTafel. Maar ook buiten de Belastingdienst wordt ingezet op kennisdeling. ‘Het Kadaster, Luminis en Profit4Cloud zijn bedrijven met veel Java-specialisten. Met hen hebben we in Apeldoorn een Java User Group en organiseert de Apeldoorn JUG eens per maand een avond waarin Java-developers kennis delen. Het platform dat we hiervoor gebruiken, Meet Up, telt inmiddels meer dan 800 leden. Daarnaast zetten we ons ook in bij de Nederlandse Java User Group (NLJUG) waar software ontwikkelaars tot architecten alle aspecten van Java technologie met elkaar delen.’

Nieuwe netwerken

Anton is enthousiast over de netwerken die in heel Nederland ontstaan. ‘Je hoeft niet telkens het wiel opnieuw uit te vinden. Stel dat we bij de Belastingdienst overstappen op een nieuwe tool. De ervaringen die we opdoen, de lessen die we leren, kunnen we heel gemakkelijk met elkaar delen. Daar worden we allemaal beter van.’

Meer over de organisatie

Bekijk ook deze artikelen

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon