Met Java-kennis bijdragen aan optimaal zicht in de strafrechtketen

Erik Bakker

Erik Bakker

Senior developer Java bij Centraal Justitieel Incassobureau - Centraal Justitieel Incassobureau

Veelplegers die hun straffen niet ontlopen. Verkeersboetes innen. Als senior Java-developer draagt Erik Bakker hier aan bij door processen binnen het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) met behulp van ICT-oplossingen te ondersteunen en vernieuwen. ‘De meeste mensen kennen ons van de inning en incasso van verkeersboetes, maar we innen ook vele andere boetes en maatregelen. Een andere kerntaak van het CJIB is het coördineren van strafrechtelijke beslissingen waarbij we samenwerken met ketenpartners, vertelt Erik.’

Informatie-uitwisseling binnen supersnelrecht

Erik geeft het supersnelrecht als voorbeeld. Daarbij staat bij bewijstechnisch eenvoudige zaken een verdachte snel voor de rechter. Erik: ‘Het Openbaar Ministerie (OM), de politie, het gevangeniswezen: de hele strafrechtketen is hierbij betrokken. Ook het CJIB, dat een belangrijke rol vervult bij de afhandeling van strafrechtelijke beslissingen. Elke ketenpartner kent eigen werkprocessen, maar heeft gegevens van de andere partijen nodig. Als ICT-er kijk ik hoe we processen kunnen optimaliseren, zodat het supersnelrecht inderdaad supersnel is. Dat doe ik niet alleen. Ik werk samen met meerdere disciplines in een DevOps team. Ook zit ik regelmatig om tafel met collega’s uit de business of met ketenpartners elders in het land. We gebruiken de nieuwste standaarden en versies van tooling en frameworks, waaronder Java, Angular en Spring.’

Erik met collega in gesprek voor een whiteboard

  

Vlekkeloos proces

Een van de aspecten in het werken aan het project supersnelrecht is het vervangen van brieven, e-mail of papier door geautomatiseerd berichtenverkeer. Zodat elke partner in de strafrechtketen op het juiste moment beschikt over correcte, volledige en begrijpelijke informatie. ‘Voor een geoptimaliseerd proces dat vlekkeloos verloopt.’

Persoonsbeeld

Soms heeft een veroordeelde meerdere straffen opgelegd gekregen. Een van de taken van het CJIB is alle straffen van die persoon in beeld te krijgen en te zorgen voor een snelle en optimale uitvoering ervan. ‘Nu gebeurt het verzamelen van die gegevens voor een deel handmatig. We zijn druk bezig om ook dit proces opnieuw in te richten en te automatiseren.’

Erik met collega in gesprek achter een computer

      

Cloud computing en blockchain

‘Het CJIB is volop in beweging. Zo worden nu de eerste stappen genomen om ons service landschap over te zetten naar de cloud. Daardoor worden we als organisatie nog wendbaarder. We werken toe naar de situatie dat elke functionele aanpassing geautomatiseerd getest wordt – inclusief het opbouwen en weggooien van omgevingen. Met als doel dat een nieuwe ontwikkeling of functionaliteit binnen één dag op productie staat. Ook blockchain leeft volop binnen het CJIB. De grote vraag is welke toepassingen mogelijk en wenselijk zijn. Er is hier genoeg te doen.’

Meer relevante artikelen

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon