Blog: Ben jij een onbeperkte denker?

Ben jij een onbeperkte denker? Deze vraag zou je zomaar gesteld kunnen zijn of worden de komende tijd. Om binnen het Rijk meer beweging maar zeker ook bekendheid te geven aan de doelgroep mensen met een arbeidsbeperking,  is op 1 januari het programma onbeperkte denkers van start gegaan. Als programmamanager werk ik samen met een aantal vakbonden en met subsidie vanuit het AenO fonds Rijk.

Statafels, banners en iPads

Met een statafel, banners en iPads reizen we het land door om medewerkers te vragen of zij zich willen inzetten voor deze doelgroep. Vaak begint het aannemen van mensen met het goede gesprek. Er blijven bijvoorbeeld veel taken liggen die iemand uit de doelgroep als gecreëerd functiepakket goed zou kunnen uitvoeren. Mensen kennen soms zelf iemand met een arbeidsbeperking die moeite heeft met het vinden van een baan. Van zo’n goed gesprek hoef je echt geen dagtaak te maken. In een teamoverleg met elkaar het gesprek aangaan is al een mooie eerste stap. Tijdens de pop-up vertellen mensen mooie verhalen. Enkele daarvan hebben me in het bijzonder geraakt.

Het echte verhaal

Op een afdeling werkte al jaren iemand met behoud van een uitkering, naar volle tevredenheid. Na enkele wisselingen van directie en reorganisaties kwam er een nieuwe manager. Deze raakte in gesprek met zijn werknemer die vertelde dat hij niet aangeboren hersenletsel heeft en met zowel hulp van binnen de organisatie als van buiten, het enorm naar zijn zin heeft op de afdeling. 'Alle collega’s weten dat ik iets heb maar niemand ziet het als een beperking, ik doe gewoon mee waar ik kan'. De manager werd geraakt door dit persoonlijke verhaal. Het enige wat hij zich afvroeg was waarom deze werknemer nog steeds werkte met behoud van een uitkering. Hij ging in stilte op onderzoek uit en regelde dat deze werknemer in dienst kwam bij zijn directie. De dag dat hij echt salaris kreeg vergeten we nooit meer, vertelt deze manager. De werknemer was zo dankbaar met zijn inschaling dat hij met tranen in zijn ogen van zijn eerste echt verdiende salaris taart kocht voor iedereen. Dit is dus waar je het voor doet, aldus deze manager. Vanuit de onbeperkte denkers geloven we erin dat als we mensen in het hart kunnen raken met ervaringsverhalen of ontmoetingen, we daarmee koudwatervrees iets kunnen verminderen.

Onbeperkte Denker erkenningen

Op dit moment zijn er al zo’n 1100 mensen die zich hebben aangemeld als onbeperkte denker. We zijn een denktank gestart waar we ideeën ophalen die we rijksbreed kunnen gebruiken. Onbeperkte denkers richt zich niet alleen op de medewerker, maar ook op de top. Voor hen is het boekje 'een kwestie van doen' ontwikkeld. Een MT wordt daarin uitgedaagd om met elkaar in gesprek te gaan aan de hand van prikkelende stellingen. In januari zijn bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de eerste Onbeperkte Denker erkenningen (Odes) uitgereikt. Deze zijn gegaan naar medewerkers die het goede voorbeeld geven als het gaat om mensen met een arbeidsbeperking. Ook hier weer mooie verhalen die het verdienen meer gedeeld te worden. Wil jij je inzetten als onbeperkte denker of wil je ideeën delen, kijk dan op website van onbeperkte denkers.

Stand met informatie over onbeperkt denken
De 'Onbeperkte Denker erkenningen' die januari 2020 zijn uitgedeeld aan medewerkers die het goede voorbeeld geven

Meer over de organisatie

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon