Blog: Onbeperkt denkend 2020 in

De jaarwisseling ligt alweer een aantal weken achter ons. Oudjaarsavond maakt mij altijd een beetje melancholisch. Ik kijk terug op het afgelopen jaar maar blik ook vooruit naar de dingen die komen gaan.

Grensverleggend

2019 was voor mij een grensverleggend jaar. In januari stapte ik voor het eerst in Oostenrijk op een zit ski. Een week lang denderde ik met een begeleider naar beneden en aan het einde van de week wist ik stukjes zelfstandig naar beneden te komen zonder ondersteboven te eindigen. Voor vertrek had iedereen me voor gek verklaard; wat moet jij nou in meters sneeuw? En toch ging ik, met het motto ‘ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het wel kan’ van Pippi Langkous. Trots op mijzelf en mijn begeleider die me het vertrouwen gaf dat ik dit gewoon kon.

Vertrouwen

Vertrouwen stond ook centraal in 2019. Door aan te sluiten bij het interdepartementale overleg van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport over het programma Onbeperkt meedoen! dat een praktische uitwerking is van het VN-verdrag-handicap, zag ik hoeveel mensen zich dagelijks inzetten om de maatschappij toegankelijker en begrijpelijker te maken. Als Rijksoverheid zijn we aan het kantelen naar een inclusieve werkgever, iedereen (die dat ambieert) moet binnen de overheid kunnen werken. Hiervoor zijn nog heel veel veranderingen nodig, waarbij onder andere te denken valt aan de insteek van de werving van nieuw personeel maar ook processen vereenvoudigen zodat hulpmiddelen die voor iemand nodig zijn op de werkplek makkelijker en sneller aangevraagd kunnen worden. Op 3 december - Wereld Gehandicapten Dag  - werd ik samen met Lucille Werner bij RTL live uitgenodigd om daar te vertellen over werken met een handicap. Ik mocht vertellen over de beweging die binnen de rijksoverheid ingezet is.

Beweging Onbeperkte Denkers

Die beweging kwam er ook in mijn eigen werkpakket. Daar waar ik het begin van het jaar ondersteunde bij het opzetten en uitrollen van de rijksbrede instroom hoogopgeleide arbeidsbeperkten en stuurde op de taak die we als overheidsorganisatie hebben met betrekking tot het VN-verdrag kwam eind augustus de beweging Onbeperkte Denkers op mijn pad en werd ik programmamanager. Een nieuwe rol waarin ik me kan ontwikkelen. Waarin het genoemde motto van Pippi Langkous  ‘ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het wel kan’ ook weer regelmatig voorbij komt. Met pop ups bij verschillende ministeries is een start gemaakt om mensen te werven die mee willen denken en doen om arbeidsplekken voor mensen met een arbeidsbeperking te creëren. De rol die iemand pakt kan klein of juist heel groot zijn, net wat bij je past. Maak het onderwerp bespreekbaar tijdens je jaargesprek, kijk eens met collega’s of er taken blijven liggen die gezamenlijk een werkpakket voor iemand kunnen vormen, kom naar Onbeperkte Denkers-dagen waarin we vooral de onbeperkte denkers willen aanspreken op creatieve denkkracht. In 2020 gaan we mooie stappen maken met de Onbeperkte Denkers. Mijn droom is dat iedere manager iemand uit de banenafspraak gaat ontmoeten en zijn/haar netwerk wil inzetten om te kijken of er een geschikte werkplek gevonden kan worden. Want we hebben het nog steeds teveel óver de doelgroep en spreken te weinig mèt de doelgroep. Wat maakt dat ik af en toe koudwatervrees bemerk daar waar het niet nodig is.

Ik wens u een mooi, leerzaam, gezond en liefdevol 2020. Een jaar waarin ook u zich wellicht meer laat leiden door Pippi Langkous’ motto ‘ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het wel kan’. Nog een paar dagen en ik vertrek weer naar de Oostenrijkse sneeuw om mij na terugkomst volledig in te zetten voor de Onbeperkte Denkers.  

 

13 januari 2019

Meer over de organisatie

Gerelateerde artikelen

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon