Data voor je organisatie laten werken

Hoe kunnen we de data die we binnen onze organisatie hebben, nog beter inzetten bij het uitvoeren van de Meststoffenwet? Met die missie gaat Jantien Meijer, data business consultant bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), regelmatig op pad. In deze video zie je hoe een werkdag van Jantien eruitziet en welke tools zij inzet, bijvoorbeeld bij de nieuwste techniek datamining.

SAS

‘Voor het doorrekenen van data die we onder meer van de Kamer van Koophandel, het Kadaster en van de boeren zelf krijgen, gebruiken we tooling van SAS en Esri. Met deze software kunnen we de data bewerken, analyseren en rapporteren. Deze analyses gebruiken we voor de uitvoering van de Meststoffenwet in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Hergebruik van data

Je wilt boeren natuurlijk niet steeds voor ieder onderwerp lastigvallen met gegevens die zij moeten aanleveren. Daarom maken we zo veel mogelijk gebruik van data die er al is. Zo hebben we voor de Meststoffenwet gegevens over koeien en varkens nodig. Daarvoor gebruiken we de al verzamelde gegevens, bijvoorbeeld over hun locatie. Het gaat dus om hergebruikte data. Dat kan met zich meebrengen dat deze data niet aansluit op de wetgeving van de Meststoffenwet, omdat er andere definities worden gebruikt. Want wanneer wordt een kalf een koe en een big een varken? Met dat soort zaken moet je rekening houden bij je analyses en berekeningen. Maar ook bij het beantwoorden van vragen van de pers en van de Tweede Kamer.

In het hele land

Ik ben regelmatig te vinden bij de andere RVO.nl-afdelingen in Utrecht, Den Haag, Roermond, Assen, Zwolle en Deventer. Ik help en begeleid de collega’s daar met de missie die RVO.nl heeft om steeds meer datagedreven te gaan werken. Datagedreven wil zeggen dat je beslissingen neemt op basis van de data die binnen en buiten de gehele organisatie voorhanden is. Die beslissingen kunnen op managementniveau zijn ten aanzien van processen, maar ook op uitvoeringsniveau ten aanzien van handhaving of subsidieverlening.

Datamining

Een nieuwe ontwikkeling om data voor je organisatie te laten werken, is datamining. Zo kun je bij de handhaving data steekproefsgewijs onderzoeken of je kunt bepaalde data selecteren aan de hand van bepaalde regels: als dit…dan dat. Maar je kunt ook, zoals bij datamining, gericht zoeken naar afwijkende patronen of een groepsindeling nader onderzoeken die we nog niet kennen. We zijn nu aan het kijken wat datamining kan opleveren voor de uitvoering van de Meststoffenwet. Dat ben ik samen met de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) aan het opzetten. Het is interessant en motiverend om bij een organisatie te werken die nieuwe technieken zoals datamining wil inzetten om de dienstverlening te verbeteren.’

Meer relevante artikelen

Relevante vacatures

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon